S obzirom  na trenutnu epidemiološku situaciju u Vukovarsko – srijemskoj županiji,  vezano za epidemiju koronavirusa COVID – 19, a u skladu s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja
Republike Hrvatske, Županija je donijela Odluka o načinu održavanja nastave u drugom polugodištu školske godine 2020./2021., za školske ustanove-kojima je Vukovarsko – srijemska županija osnivač. Pa će tako učenici od l. do 4. razreda osnovnih škola i učenici završnih razreda srednjih škola nastavu pohađati u školi, a učenici od  5. do 8. razreda osnovnih škola i učenici od 1. do 3. razreda srednjih škola nastavu će imati on – line. (Vukovarsko-srijemska županija)