„Sukladno Programu dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2021. godini do danas je, od planiranih 950.000,00 kuna ukupno odobreno subvencija u iznosu od 635.170,00 kuna, za 82 poduzetnika s područja Šibensko-kninske županije.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava gospodarskim subjektima u 2021. godini i dalje je otvoren te pozivam sve poduzetnike koji ispunjavaju uvjete iz natječaja da se prijave.“, kazao je župan Goran Pauk.

Sufinancirati se može do 80% prihvatljivih ostvarenih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna. Korisnici Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Zakonu o poticanju malog gospodarstva isključivo obrti, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije te imaju najmanje jednog zaposlenog. (Šibensko-kninska županija)