U sklopu provedbe EU projekta Carnivora Dinarica – Program suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska V-A 2014.-2020. organizirana je radionica za stanovništvo na području Grada Bakra. Radionica je održana u organizaciji projektnih partnera Primorsko-goranske županije i Nacionalnog parka Risnjak, a bila je namijenjena učenicima četvrtih razreda Osnovne škole Bakar, Područne škole Škrljevo i Osnovne škole Hreljin. Cilj radionice je bio poboljšati suživot između ljudi i velikih zvijeri na tom području.

Glavni cilj Projekta je očuvanje populacije velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima. U uvodnom dijelu polaznici su upoznati s osnovnim elementima projekta Carnivora Dinarica. Terenski dio se sastojao od stručno vođene šetnje u prirodi prema hreljinskoj gradini koju su obilježile tri edukacijske/interaktivne točke. Na svakoj točci se djeci prezentirala jedna velika zvijer i imali su priliku naučiti kako se ponašati u prirodi pri susretu s risom, vukom ili medvjedom. Radionicom su se pokušale razbiti najčešće predrasude o velikim zvijerima kao opasnim i krvoločnim životinjama koje rade štetu čovjeku. Djeci se prezentiralo kako se treba ponašati u prirodi i dočarati im kako su velike zvijeri u odnosu na čovjeka plahe životinje. Predavači na radionici su bili: Tea Trdoslavić (predstavnica projektnog partnera Primorsko-goranske županije), Dina Botta i Stjepan Grevinger (predstavnici projektnog partnera Nacionalnog parka Risnjak i stručnjaci za velike zvijeri) te Jelena Holenko Pirc (turistički vodič iz Agencije Lynx and Fox specijalizirane za ture po prirodi).

Radionica je za sve sudionike bila besplatna, a sufinancirana je iz EU fonda za regionalni razvoj te sredstvima Primorsko-goranske županije i Nacionalnog parka Risnjak. (Primorsko-goranska županija)