Zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar, zajedno s pročelnicom Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije Marijom Šćulac i ravnateljem OŠ Netretić Miodragom Popovićem obišla je nakon završene školske sportske dvorane pri Područnoj školi Jarče Polje novoopremljene učionice za koje je Karlovačka županija osigurala 422.000,00 kn odnosno 56.000,00 eura.

Ujedno je zamjenica županice obišla radove u matičnoj školi Netretić gdje je nakon sanacije klizišta energetski obnovljena i vanjska fasada škole. Na zadovoljstvo djece i učenika Karlovačka županija i dalje vodi iznimnu brigu o kvaliteti školskih zgrada.

Podizanje standarda rada i boravka u školskim ustanovama, primarna je zadaća županice Martine Furdek Hajdin i Karlovačke županije. (Karlovačka županija)