Ministarstvo kulture i medija je u sklopu Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2022. godini odobrilo  ukupno 57,8 milijuna kuna za niz projekata u RH.

Za nepokretna kulturna dobra u Karlovačkoj županiji odobreno je oko 3,8 milijuna kuna, a među nizom projekata koji su prijavili gradovi, općine, župe i crkve četiri je i ona za koje je sredstva zatražila Županija.

Tako je odobreno 100.000 kuna za  projekt Bosiljevo, Stari grad Bosiljevo, isto toliko za projekt Modruš, Stari grad, program Dodir civilizacija – Modruš Arheološki centar “Stara šumarija”, zatim 200.000 kuna za projekt Cetingrad, Stari grad Cetin – program Dodir civilizacija, pa 120.000 kuna za Novigrad na Dobri, Stari grad Novigrad, program Dodir civilizacija. (L.K.)