Karlovačka županija drugu godinu zaredom je u svojem proračunu osigurala sredstva za pomoć starijim i nemoćnim osobama.

Pravo na sufinanciranje usluge smještaja može ostvariti korisnik koji ima prebivalište na području Karlovačke županije najmanje 10 godina, smješten je u privatnom smještaju kod Pružatelja usluge koji uredno posluje, ima Rješenje (licenciju) i upisan je u evidneciju Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za profesionalno pružanje socijalnih usluga. Također, uvjet je da korisnik nema mirovinu višu od 550 eura i da ne ostvaruje financiranje  iste usluge od strane nadležnog Ministarstva, Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili po drugoj osnovi.

Iznos sufinciranja usluge smještaja ovisi o visini mirovine korisnika. U odnosu na prethodnu godinu, Karlovačka županija za 2023.godinu je Odlukom županice povećala iznose subvencija za korisnike.  Za one korisnike koji imaju mirovinu manju od 300 eura Županija će davati potporu u vrijednosti od 100 eura mjesečno, za korisnike s mirovinom od 300 do 450 eura davat će 70 eura mjesečno,  dok će korisnici koji imaju mirovinu od 450 do 550 eura dobiti 50 eura mjesečno za sufinanciranje smještaja.

Javni poziv za sufinanciranje  usluge smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Karlovačke županije 2023. godine možete pronaći na poveznici:

https://www.kazup.hr/images/dokumenti/Hrv._branitelji_i_zdravstvo/NATJE_AJI/SMJE%C5%A0TAJ_STARIJIH_I_NEMO%C4%86NIH_2023/Tekst_Javnog_poziva.pdf

Natječaj je otvoren od 15. ožujka 2023. godine do iskorištenosti sredstava. (Karlovačka županija)