U srijedu je u Vijećnici Požeško-slavonske županije održana Skupština Društva Regionalnog centra za gospodarenje otpadom “ Šagulje” s prezentacijom o stanju i napretku  projekta, objavio je na svom FB profilu brodsko-posavski župan Danijel Marušić.
Regionalni centar za gospodarenje otpadom “Šagulje “ je u završnoj fazi izrade studijsko-projektne dokumentacije, naveo je.
Ukupna vrijednost projekta izrade studijsko-projektne dokumentacije iznosi 15.000.000 kuna, što je u cijelosti financirano kroz bespovratna sredstva (Kohezijski fond: 85%, FZOEU: 5%, MRRFEU: 10%). Izrađenom dokumentacijom projektira se izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom za potrebe triju županija (Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i veći dio Sisačko-moslavačke županije), a vrijedan je 479.748.869 kuna. (FB, L.K.)