U sklopu projekta “Kulturna ruta Franciscana” u Dubrovačkom primorju su postavljeni biciklistički znakovi čime je uspostavljena prva staza ‘Via Franciscana’ u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Postavljeni biciklistički znakovi predstavljaju važan korak prema ostvarenju ciljeva ovog projekta koji se odnosi na razvoj novog kulturno- turističkog proizvoda kroz umrežavanje franjevačkih samostana u jedinstvenu kulturno-turističku rutu pod nazivom ”Franciscana”.

Regionalna agencija DUNEA projekt provodi u partnerstvu s Uredom Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, a postavljeni biciklistički znakovi samo su dio provedenih aktivnosti. (Dubrovačko-neretvanska županija)