Do 17. veljače otvoren je natječaj Brodsko-posavske županije za financiranje programa i projekata udruga čije je djelovanje na području Županije,  koje su od interesa za opće dobro iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za 2023. godinu

Ukupna planirani iznos Javnog natječaja je 179.330 eura.

Udruge mogu prijaviti programe/projekte za sljedeća prioritetna područja:  zdravstvena i socijalno humanitarna djelatnost za programe/projekte usmjerene na zaštitu zdravlja, promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, humanitarna i socijalna djelatnost, prevencija siromaštva i socijalne isključenosti te neprihvatljivo ponašanje djece i mladih. Za tu svrhu planirana su sredstva od 47,8 tisuća eura.

Za promicanje vrijednosti Domovinskog rata, unapređenje kvalitete života i pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obilježavanje važnih obljetnica i očuvanje uspomena na Domovinski rat te poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge. Ukupno planirana sredstva su 71,65 tisuća eura.

Za pomoć i podršku u području zaštite od nasilja u obitelji udrugama je namijenjen iznos od 33,2 tisuće kuna.

A za pomoć i podršku na području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi ukupno planirana sredstva su 26,65 tisuća eura. (L.K.)