Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs sa suradnicima posjetio je Medicinsku školu Bjelovar i tom prilikom održala se konferencija za medije na temu realizacije projekta regionalnog Centra kompetentnosti pri Medicinskoj školi Bjelovar.

Bjelovarsko-bilogorska županija uskoro kreće u dogradnju Medicinske škole u sklopu europskog projekta Regionalnog centra kompetentnosti u zdravstvu. Naime, u tijeku je postupak javne nabave za izvođača radova. Nakon pregleda i ocjena 6 ponuda stručno Povjerenstvo za javnu nabavu donijelo je Odluku o odabiru izvođača radova, a riječ je o AB Gradnji čija je ponuda bila i najpovoljnija i to u iznosu od 18,6 milijuna kuna što je za 900 tisuća kuna manje od procijenjene vrijednosti radova.

U tijeku je rok žalbe i mirovanja te ukoliko ne bude žalbi potpisivanje ugovora s izvođačem radova očekuje se kroz desetak dana. Također, završen je postupak javne nabave za stručni nadzor te koordinatora zaštite na radu za što su potpisani ugovori s Artingom d.o.o. Bjelovar za nadzor u iznosu od 185 tisuća kuća i ugovor vezan uz uslugu koordinatora za zaštitu na radu vrijedan 28 tisuća kuna i to s tvrtkom Profi test d.o.o. iz Bjelovara.

Medicinska škola Bjelovar nadogradit će  za 2000 četvornih metara  novog prostora u koji će biti smješteno 8 kabineta od kojih dio čini simulacijski centar, 2 laboratorija, 2 specijalizirane učionice, opće učionice, kabineti za profesore te sanitarne i pomoćne prostorije.

Projekt Regionalnog centra kompetentnosti u zdravstvu Medicinske škole Bjelovar ukupno je vrijedan 62,5 milijuna kuna, a dogradnja Medicinske škole samo je jedan dio tog projekta. Realizacijom projekta Medicinska škola Bjelovar postat će centar obrazovanja u zdravstvu u ovom dijelu Hrvatske, a naglasak će biti na poticanju izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Regionalni centar kompetentnosti u zdravstvu samo je jedan od projekata Bjelovarsko-bilogorske županije na području grada Bjelovara vrijednih preko 400 milijuna kuna uz koji još možemo izdvojiti gradnju nove zgrade Opće bolnice Bjelovar te gradnju nove glazbene škole Vatroslava Lisinskog investicije koje su u tijeku.

„Sve predradnje su napravljene i još samo slijedi potpisivanje ugovora. Sretna sam što je sve išlo relativno glatko i zahvaljujem Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i županu Damiru Bajsu jer bez njihove potpore ovo sve ne bi bilo moguće“, rekla je ravnateljica Medicinske škole Bjelovar Biljana Balenović.

„Raduje me što projekt teče onako kako je zamišljeno. Prvi dio projekta, što se tiče edukacija, je u visokoj fazi. Uskoro ćemo imati priliku vidjeti kako raste novi objekt koji će omogućiti nove tehnologije i nove kompetencije za naše učenike kao i za djelatnike koji će biti pripremni za tržište rada i ono što se od nas očekuje. Hvala Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i županu što su nas prepoznali kao školu koja može doprinijeti napretku lokalne zajednice“, istaknula je predsjednica Školskog odbora Medicinske škole Bjelovar Snježana Pašalić.

„Došli smo do kraja pripremne faze izgradnje Regionalnog centra kompetentnosti. Upravo stojimo na mjestu gdje će se dograđivati Medicinska škola. To je jedan dio prostora trga ispred same škole, povezan s postojećom zgradom na razini prvog kata. Temeljem programa koji je napravljen to su prostori stručne izobrazbe učenika Medicinske škole. Zauzima prostor površine 1600 kvadrata kroz tri etaže“, naglasio je projektant tvrtke Arting d.o.o. Marijan Gezi.

„Kao županu Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i kao Bjelovarčaninu, drago mi je da se izvršava ono što smo najavili i obećali. To je set od tri velike investicije, najveće u povijesti grada Bjelovara koje trebaju promijeniti sliku grada.  Prvi i najvažniji projekt je nova zgrada Opće bolnice Bjelovar koja se završava, drugi objekt je nova zgrada Glazbene škole gdje su radovi u tijeku, a treći objekt je upravo ovaj, Regionalni centar kompetentnosti pri Medicinskoj školi. Ti setovi ukupnosti investicija vrijede preko 400 milijuna kuna. Ova škola dobit će mogućnost jednosmjenske nastave te mogućnost da kroz školovanje svojih učenika, ali i odraslih bude centar za ovaj dio Hrvatske. 13 partnera, od Osijeka do sjeverne Hrvatske pokazuje da su svi prepoznali znanje i kvalitetu ljudi koji ovdje rade“, naglasio je bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs. (Bjelovarsko-bilogorska županija)