Prema podacima iz proračuna u 2018. godini, najveći udjel izdvojenih sredstava za vatrogastvo te izdvojena sredstva po stanovniku bilježe Zagrebačka županija, Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija. Među vodećima su prema ta dva kriterija, te prema kriteriju rasta izdvojenih sredstava u odnosu na 2017., još Primorsko-goranska, Bjelovarsko-bilogorska, Osječko-baranjska i Sisačko-moslavačka županija. Provjerili smo za što se novac ulaže, te rad vatrogasaca, ponajprije u vrijeme korona krize, u kojoj su i oni uključeni u stožere i pojačane aktivnosti.

Vatrogasci obilježavaju svoj dan 4. svibnja, a cijeli mjesec se obilježava mjesecom obrane od požara. Osobe su to uvijek spremne za poslove gašenja požara, spašavanja iz nesreća, sanacije posljedica potresa, u što su nedavno aktivno bili uključeni nakon potresa u Zagrebu i okolici, a  njihov posao ističe se i posebno sada, u vrijeme korona krize. Jer oni su ti koji primjerice obavljaju dostave u domove za starije, uzorke oboljelih, prijevoz osoba u izolaciju i sl.

Vatrogasci u južnim županijama pojačano su pripravni za protupožarnu sezonu.

Analizirali smo na temelju konsolidiranih proračuna za 2018. godinu vodeće županije po ulaganjima u vatrogasce. Točnije, stavku 32 – usluge protupožarne zaštite.

Prema toj stavci, najviše su izdvojile Zagrebačka, Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Primorsko-goranska županija. Po stanovniku najviše su u 2018. godini iz proračuna izdvojile Dubrovačko-neretvanska, Zagrebačka, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Bjelovarsko-bilogorska županija. Što se pak tiče trenda, najviše su novca u 2018. godini, u odnosu na 2017., povećale Dubrovačko-neretvanska, Sisačko-moslavačka, Osječko-baranjska, Splitsko-dalmatinska i Bjelovarsko-bilogorska županija.

Provjerili smo u županijama za što se novac izdvaja, iako se sredstva ulažu i kroz druge kanale, te kako vatrogasci rade u vrijeme korone.

Zagrebačka županija, pokazala je analiza temeljena na proračunu, izdvojila je u 2018. godini za vatrogasce 0,47 posto, odnosno 13,06 kuna po stanovniku.

Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije broji 34 stalne članice sa 278 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 5 vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i 4 javne vatrogasne postrojbe s ukupno oko 17 tisuća članova. U razdoblju od 2003. do 2019. godine Zagrebačka županija je sveukupno za vatrogastvo izdvojila oko 50 milijuna kuna. U 2019. godini za vatrogasce je proračunom bilo osigurano 3.870.000 kuna, a u 2020. godini 3.980.000 kuna.

„Trenutno je u tijeku izrada rebalansa proračuna za 2020. godinu koja je nužna radi krize uzrokovane pandemijom, međutim ukupan iznos za vatrogasce ostaje isti – kaže župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić poručivši kako su vatrogasci dali nemjerljiv doprinos u borbi protiv koronavirusa i ponovno su dokazali da stanovnici uvijek mogu računati na njih.

Od 20.03.2020. do kraja travnja vatrogasci Zagrebačke županije imali su preko 700 intervencija vezanih uz COVID-19 u kojima je sudjelovalo oko 4200 vatrogasaca, a utrošeno je 7200 sati rada. Spomenute aktivnosti odrađivane su u dogovoru sa Županijskim i lokalnim stožerima, a odnosile su se na ophodnje u svrhu kontrole provođenja mjera Stožera civilne zaštite RH, dostavu hrane prema zahtjevima gradskih društava Crvenog križa, vršenje kontrole napuštanja mjesta prebivališta bez valjane propusnice, utovar i istovar humanitarne pomoći, prijevoz osoba u izolaciju i samoizolaciju itd.

Osim aktivnosti vezanih uz panedemiju, od početka 2020. godine vatrogasci Zagrebačke županije su imali i preko 670 drugih intervencija kao što su požari objekata i otvorenog prostora, tehničke intervencije u prometu i na objektima, poglavito na sanaciji krovišta i dimnjaka nakon potresa. 

„Kažu da je najbolja prevencija protiv požara da  u svakoj kući bude po jedan vatrogasac. S obzirom da na području naše županije imamo više od 17 000 vatrogasaca, mislim da smo na dobrom putu“ – izjavio je župan Kožić te se zahvaljuje vatrogascima na predanom radu.

Šibensko-kninska županija izdvojila je 0,20 posto iz proračuna u 2018. godini za vatrogastvo, odnosno 12,94 kune po stanovniku.

U okviru projekta HOLISTIC, 2016. godine postavljen je napredni sustav videonadzora zaštite od šumskih požara. Nabavljeno je 15 GPS uređaja koji su instalirani u vatrogasna vozila, pet tableta za mapiranje opožarenih površina te dron za nadgledanje opožarenih površina. Postavljena su i tri automatska protupožarna panela s ciljem da se posjetitelji  područja izloženih većem protupožarnom riziku dodatno senzibiliziraju.

Cjelokupan projekt vrijednosti je preko 3,3 milijuna kuna i  usmjeren je na unaprjeđenje sustava zaštite od požara uporabom naprednih ICT tehnologija, s naglaskom na zaštitu od požara šumskih područja, a za njegovo funkcioniranje Šibensko-kninska županija godišnje izdvaja 115 tisuća kuna.

„Uvođenje ovog sustava osiguralo je kvalitetno motrenje i zaštitu šuma od požara i na taj način rasteretilo ljudske motritelje te omogućilo bržu detekciju i žurnije djelovanje u slučaju nastanka požara, što je izuzetno važno.“, navodi župan Goran Pauk

Za financiranje vatrogastva u proračunu Šibensko-kninske županije  na godišnjoj razini se izdvaja 1,3 milijuna kuna.

Otkako se provode pojačane mjere zaštite od koronovirusa,  sustav vatrogastva na razini Šibensko-kninske županije funkcionira po posebnom režimu, u skladu s uputama Glavnog vatrogasnog zapovjednika i  Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Vatrogasne postrojbe kao temeljna snaga sustava civilne zaštite Šibensko-kninske županije sudjeluju u radu stožera jedinica lokalne samouprave, kao i u radu županijskog stožera, te su uključene u kontrolu okupljanja, organizaciju punktova, prijevoz medicinske opreme,  prihvat, skladištenje i raspodjelu opreme krajnjim korisnicima, te prijevoz  COVID 19 uzoraka prema Zagrebu.

Svi pripadnici vatrogastva pridržavaju se svih propisanih mjera zaštite te nije bilo proboja virusa u sustav, kažu u Županiji, te vjeruju da će tako i ostati.

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije provodi sve pripremne radnje za nadolazeću protupožarnu sezonu koja traje od 1. lipnja do 30. rujna.

U navedenom razdoblju vatrogasne postrojbe uvode pojačani režim rada i u planu je upošljavanje 180 sezonskih vatrogasaca.

Primorsko-goranska županija izdvojila je 0,18 posto iz proračuna u 2018. godini za vatrogastvo. 

Kako nam kažu u Županiji, Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije organizacijski je uključena od početka problema s bolešću COVID-19. Vatrogasci iz PGŽ uključeni su u pripremu i dostavu dezinfekcijskih sredstava za staračke domove, obiteljske domove za starije osobe, domove za socijalnu skrb i mladež, gdje su preuzeli raspodjelu u otežanim uvjetima rada  na područje čitave županije. Osim raspodjele sredstava za zaštitu građana sudjelovali su u pripremi izolacijskih centara za građane, sudjeluju u radu svih Stožera jedinica lokalnih samouprava i županije te pomažu kod ophodnji u suradnji s Policijskom upravom Primorsko goranske.

U uvjetima smanjenja kretanja imali su veći broj požara otvorenog prostora , jer se pristupilo čišćenju biljnog otpada od strane građana i njegovom spaljivanju, gdje se preporučuje kompostiranje biljnog otpada umjesto spaljivanja. 

Najveći požar otvorenog prostora u ovom razdoblju  bio je u Kostreni 07.04.2020., veličine oko 10 hektara uz sudjelovanje 70 vatrogasaca i aviona Canadair. 

Pripreme za sezonu  2020.  su u tijeku i provode se sukladno Programu aktivnosti provođenja mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. U tijeku je priprema vozila za gašenje i zapošljavanje dodatnih sezonskih vatrogasaca, a  plan je zaposliti ih oko 60. 

Tijekom razdoblja provođenja zaštitnih mjera protiv COVID-19 ( 17.03- 29.04.) dnevno u smjenama u vatrogasnim postrojbama PGŽ  su 54-61 vatrogasca, na čekanju, u dežurstvu na kućnoj adresi su od 240-270 vatrogasaca, a u ophodnjama samostalno ili s policijom od 50-90 vatrogasaca. 

Vatrogasna zajednica PGŽ i Primorsko -goranska županija uložila su u energetsku obnovu Centra za obuku interventnih službi PGŽ, Šapjane /Upravna zgrada, svaka po 1.000.000 kuna te uz sudjelovanje Fonda za regionalni razvoj  (1.013.632 kuna ) obnovile fasadu, krov, grijanje, prozore i vanjsku stolariju te kotlovnicu upravne zgrade. Primopredaja radova na završetku energetske obnove obavljena je 17.02.2020. godine. To je inače prvi i najveći takav centar u Republici Hrvatskoj. 

Primorsko goranska županija izdvaja prema Zakonu o vatrogastvu 1 posto proračuna za redovnu djelatnost što iznosi oko 2.000.000 kuna godišnje i za provođenje Programa aktivnosti provođenja mjera zaštite od požara  (priprema, održavanje vatrogasnih vozila i nabava vatrogasne opreme) od 75.000 – 100.000 kuna na godišnjoj razini. Izvan redovnih sredstava za obavljanje vatrogasne djelatnosti  Primorsko – goranska  županija u popravak i održavanje postojećih objekata na poligonu Šapjane uložila je više od  3.000.000 kuna u razdoblju od 2011 -2020.godine.

Osječko-baranjska županija među prvih pet županija je po rastu izdvojenih sredstava u 2018. godini za vatrogasce – 1,2 milijuna kuna.

Vatrogasci na području Osječko-baranjske županije osim redovnih vatrogasnih aktivnost, aktivno sudjeluju i u borbi s globalnom pandemijom Korona virusa. U periodu od siječnja do ožujka, dakle prva tri mjeseca ove godine na području Osječko-baranjske županije bilo je ukupno 144 požarnih intervencija i 117 tehničkih intervencija u kojima je ukupno bilo angažirano 1431 vatrogasac i 385 vozila i jedno plovilo. U ožujku je bilo ukupno 50 požarnih i 24 tehničke intervencije. To je u odnosu na ožujak 2019. godine smanjenje broja intervencija jer je u tom periodu bilo 192 požara i 20 tehničkih intervencija. 

U periodu od pojave Korona virusa u Hrvatskoj vatrogasne postrojbe u Osječko-baranjskoj županiji provode u novonastalim uvjetima izvanredne operativne aktivnosti. Primjenjuje se duži smjenski rad, provode se sve zaštitne mjere, zabranjeno je nepotrebno okupljanje u vatrogasnim objektima, a u proteklom periodu provodile su se uz uobičajene aktivnosti gašenja požara i tehničkih intervencija i slijedeće aktivnosti – nadzorni obilasci lokacija na kojima su se, eventualno, kršile propisane mjere i upozoravanje na dosljedno provođenje važećih uputa Stožera CZ propisa, ispomoć policiji kod evidentiranja osoba koje ulaze na područje Osječko baranjske županije te ispiranje prostora dezinfekcijskim sredstvima. 

Na području Osječko-baranjske županije iz dobrovoljnih vatrogasnih društava na ovim je aktivnostima ukupno bilo angažirano 167 osoba.

U 2019. godini iz programa potpore ruralnog razvoja za dobrovoljna vatrogasna društva, dodjeljuju se potpore kroz pet javnih poziva u ukupnoj visini od 945.000 kuna s ciljem unapređenja zaštite od požara i eksplozija, bolju opremljenost za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i efikasnije pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama. 

Za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama raspoloživa su sredstva u iznosu do 45.000 kuna. Odobrena je potpora za 24 dobrovoljna vatrogasna društva i ispaćen je cjelokupan iznos za ovu namjenu.

Za potporu sufinanciranja nabave vatrogasnih i tehničkih vozila i drugih osnovnih sredstava DVD-a u 2019. godini bila su raspoloživa sredstva u iznosu od 300.000 kuna koja su u cijelosti i isplaćena. Najveći mogući iznos pojedinačne potpore iznosio je 75.000 kuna. Na Javni poziv pristiglo je 25 zahtjeva DVD-a, od čega je odabrano 11 DVD-a kojima je isplaćena potpora.

Za potporu za sufinanciranje opremanja DVD-a osigurano je 200.000 kuna. Svrha ove potpore je pomoć u nabavi i servisiranju osobne i skupne zaštitne opreme te nabava i servisiranje ostale vatrogasne opreme u svrhu povećanja operativnosti i zaštite dobrovoljnih vatrogasaca tijekom obavljanja vatrogasne djelatnosti. Na javni poziv pristiglo je 73 zahtjeva, a odabrano je 61 DVD kojima su potpore isplaćene u iznosu od 200.000 kuna.

Za potporu za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja DVD-a iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu osigurano je 400.000,00 kuna kroz dva natječaja (za JLS ili za DVD, ovisno u čijem vlasništvu se nalazi objekt). Temelj oba javna poziva je sufinanciranje programa stvaranja i osposobljavanja potrebnih prostornih uvjeta za djelovanje kroz izgradnju, uređenje i opremanje vatrogasnih domova i/ili vatrogasnih spremišta (u vlasništvu JLS-a i DVD-a). Prihvaćeno je 36 zahtjeva te je u drugoj polovici 2019. godine isplaćen iznos od 200.000,00 kuna DVD-ima kao potpora za opremanje i 200.000,00 kuna za opremanje DVD-a u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Planirane potpore za dobrovoljna vatrogasna društva u 2019. godini u potpunosti su utrošena kroz pet javnih poziva. Plan potpora u vatrogastvu za 2020. godinu izrađen je prema planu za 2019. godinu, međutim zbog situacije s Korona virusom u tijeku je izrada I. Rebalansa Proračuna za 2020. godinu i izmjene iznosa potpora. (L.K.)

Općina Mljet najviše izdvojila za vatrogasce

Proračuni općina u 2018. godini pak pokazuju da su najviše izdvojile općine Mljet – 39,17 posto, Gračac – 21,48 posto, Dubrovačko Primorje – 19,14 posto, Plitvička Jezera 12,53 posto i Rakovica – 11,34 posto. Po stanovniku su najviše izdvojile u 2018. godini općine Mljet – 3.654 kuna, Lastovo – 1.986,80 kuna, Dubrovačko Primorje – 1.225,74 kune, Gračac – 895,22 kune te općina Plitvička Jezera – 782,67 kuna. Najveći rast sredstava u odnosu na 2017. godinu imale su općine Lastovo – 1.405.805 kuna, Rakovica – 1.052.074 kuna, Dugi Rat – 729.376 kuna više, Sveti Filip i Jakov – 582.500 kuna te općina Brckovljani – 565.000 kuna više.