Primorsko-goranska županija za sport je u 2017. izdvojila 9,3 milijuna kuna, odnosno gotovo tri posto svog proračuna, pokazuju podaci Ministarstva financija o izvršenju lokalnih proračuna za prošlu godinu. Gledano po postotku proračuna, slijedi Međimurska županija, s malo više od četiri milijuna kuna, odnosno 2,95 posto proračuna, dok je treća Osječko-baranjska županija sa 7,3 milijuna kuna, odnosno 2,34 % svog proračuna.

Najviše novca za sport i rekreaciju u 2017. godini (nakon Zagreba koji izdvaja 4,4 posto, no koji zbog veličine izuzimamo iz usporedbi), izdvojila je Primorsko-goranska županija, 9,3 milijuna kuna, odnosno gotovo tri posto svog proračuna, pokazuju podaci Ministarstva financija o izvršenju lokalnih proračuna za prošlu godinu. Gledano po postotku proračuna, slijedi Međimurska županija, s malo više od četiri milijuna kuna, odnosno 2,95 posto proračuna, dok je treća Osječko-baranjska županija sa 7,3 milijuna kuna, odnosno 2,34 % svog proračuna. Ta je županija druga po apsolutnim brojkama, dok je treća po apsolutnim brojkama, dakle iznosu danom za sport i rekreaciju Zagrebačka županija koja je izdvojila 6,2 milijuna kuna, odnosno 2,11 posto svog proračuna, po čemu je četvrta u Hrvatskoj (ne računajući Zagreb). Peta je, pak, Vukovarsko-srijemska županija s 2,7 milijuna kuna, odnosno 1,29 posto proračuna. Inače, svega deset županija, dakle njih pola izdvaja više od jedan posto svog proračuna za sport i rekreaciju građana, dok ih je pola ispod čak i tako malog izdvajanja.

Redni broj Županija Broj stanovnika 2011 Ukupni Rashodi 2017 Službe rekreacije i sporta 2017. Udio izdvajanja za šport i rekreaciju u proračunu
           
1 Primorsko – goranska županija 296.195 314.430.086 9.369.076 2,98%
2 Međimurska županija 113.804 136.175.518 4.017.872 2,95%
3 Osiječko – baranjska županija 305.032 300.102.361 7.338.751 2,45%
4 Zagrebačka županija 317.606 293.627.896 6.206.500 2,11%
5 Vukovarsko – srijemska županija 179.521 209.105.411 2.699.889 1,29%

Međimurska županija smanjila je postotno svoje izdatke za sport s 3,37 posto u 2016. godini na 2,95 posto, te je stoga pala ispod Primorsko-goranske županije na ljestvici, no u apsolutnom iznosu je ostala na nešto više od četiri milijuna kuna. Primorsko-goranska županija je, pak, u odnosu na godinu prije nešto smanjila apsolutni iznos (s 9,99 milijuna na 9,37 milijuna), ali je postotno pretekla Međimursku županiju jer je riječ o 2,98 posto njenog proračuna. Poredak je dalje jednak kao i u 2016. godini, slijede Osječko-baranjska, pa Zagrebačka županija.

Goranski sportski centar

Iz Primorsko goranske županije ističu da su u zadnje tri godine uložili ukupno 6,8 milijuna kuna u objekte sportske infrastrukture i njihovo održavanje, a u 2017 godini 1.960.000 kn. Od većih projekta ističu ulaganja u Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak u
koji je od 2009. godine do danas uloženo 42 milijuna kuna, što uključuje i cestu i sustave za zasnježivanje. Uz to, u sportske objekte u Delnicama (održavanje sportske dvorane i bazena, održavanje klizališta, održavanje kuglane, teniskih terena, košarkaškog i nogometnog
igrališta) dosad je ukupno uloženo 12.590.000 kuna u sklopu Goranskog sportskog centra. Cilje je stvoriti Centar bazičnih priprema sportaša u Delnicama i Gorskom kotaru koji su po mišljenju Hrvatskog olimpijskog odbora, idealno mjesto za pripreme koje bi trebalo
zamijeniti nekadašnji Olimpijski centar Bjelolasica. Osim toga, PGŽ sufinancira i izgradnje školskih sportskih dvorana. Do sada je izgrađeno 14 dvorana u koje su uložili ukupno 85 milijuna kuna, a financiraju i izgradnju sportskih igrališta i drugih dvorana na otocima i po
cijeloj županiji. Uz to županija financira i sve sportske saveze, klubove, nagrađuje sportske djelatnike, školuje trenere te je pokrovitelj gotovo svih sportskih manifestacija na tom području.

Nedostaje nacionalna strategija

Ističu da su jedina županija koja je donijela Strategiju razvoja sporta 2016.-2020. koja definira smjernice za razvoj sportskih aktivnosti i sadržaja. Dodaju da je potrebno, kako bi se ulaganja u sport nastavila, „izraditi i Nacionalni program sporta koji Hrvatska još nema, a koji bi trebao odrediti osnovne smjernice lokalnih i regionalnih strategija budući da se sve sportske aktivnosti, natjecateljski sport, sport osoba s invaliditetom i sportska rekreacija građana, mogu dalje razvijati samo kroz snažnu potporu lokalne i regionalne samouprave“.

Zagrebačka županija značajno povećava izdvajanja

Inače, po izdvajanju za sport gledano po glavi stanovnika, prednjači Zagreb, koji zbog svog statusa i grada i županije izdvaja više, čak 390 kuna po glavi stanovnika, a na drugom je mjestu Međimurska županija, koja za sport izdvaja više od 35 kuna po glavi stanovnika, treća je Primorsko-goranska županija, 31,6 kuna, četvrta Osječko-baranjska 24,1 kunu, peta Zagrebačka županija, 19,5 kuna, a šesta (peta ako izuzmemo Zagreb) Dubrovačko-neretvanska županija.

Redni broj Županija Broj stanovnika 2011 Ukupni Rashodi 2017 Službe rekreacije i sporta 2017. Službe rekreacije i sporta 2017. per capita
           
1 Međimurska županija 113.804 136.175.518 4.017.872 35,3
2 Primorsko – goranska županija 296.195 314.430.086 9.369.076 31,6
3 Osiječko – baranjska županija 305.032 300.102.361 7.338.751 24,1
4 Zagrebačka županija 317.606 293.627.896 6.206.500 19,5
5 Dubrovačko – neretvanska županija 122.568 174.851.710 2.160.000 17,6

No, poredak bi se ipak mogao promijeniti jer Zagrebačka županija u idućoj godini planira povećanje izdvajanja za sport na sedam milijuna kuna.

„Na području županije djeluje više od 600 registriranih sportskih klubova s više od 25.000 aktivnih sportaša. Osim što se rado i često veselimo njihovih uspjesima, osiguravamo i znatna sredstva za njihov rad, prvenstveno kroz Program javnih potreba u sportu. Tako smo za iduću godinu izdvojili do sada rekordnih sedam milijuna kuna“, rekao je za naš portal župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić dodavši da Županija kontinuirano ulaže u izgradnju i opremanje školskih sportskih dvorana. „Na taj način stvaramo im najbolje uvjete za kvalitetno treniranje i postizanje vrhunskih sportskih rezultata“, istaknuo je Kožić. (župan.hr/Dalibor Dobrić)