Najveći planirani iznos za stipendije imaju Sisačko-moslavačka, Zagrebačka, Varaždinska, Osječko-baranjska i Krapinsko-zagorska županija. Najveći pojedinačni iznos za stipendije, buduće doktore, ima Istarska županija. Učeničke stipendije kreću se u iznosu od 300 do 600 kuna, a studentske od 600 do 2.200 kuna. 

Kako je ova godina zasigurno jedna od najtežih u kreiranju proračuna svim županijama, jer će se neizvjesna situacija oko korone i posljedica koje ona donosi nastaviti i sljedeće godine, tako su i prijedlozi izdvajanja novca po pojedinim stavkama napravljene s puno opreza, ali u namjeri da se prioriteti ne zanemare. Mnogima je to uz zdravstvo, upravo i obrazovanje. Iako se ulaganje u obrazovanje ne može samo mjeriti kroz veličinu stipendija, ipak, mi smo proanalizirali tu stavku, koja je u mnogim županijama povećana ove godine, a u nekima se od stipendija odustalo i taj novac usmjerio u neke druge demografske mjere. Naime, postoje različiti modeli pomoći školarcima i njihovim obiteljima ili studentima, pa neke županije imaju zato jednokratne potpore koje se dodjeljuju ili se pomažu roditelji s više učenika.

Neke pak županije dodjeljuju stipendije samo studentima, neke to čine svih 12 mjeseci u godini, kao što to čine primjerice Virovitičko-podravska, Sisačko-moslavačka, Koprivničko-križevačka ili Zagrebačka županija.

Neke su povećale broj stipendista poput Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Karlovačke i Koprivničko-križevačke, neke povećale iznose za pojedine kategorije poput Krapinsko-zagorske, veći predviđeni iznos za stipendije ima pak Istarska županija koja ujedno dijeli i najizdašnije stipendije za buduće zdravstvene djelatnike – 2.200 kuna.

Inače se učeničke stipendije kreću od 300 do 600 kuna, a studentske od 600 do 2.200 kuna.

Najveći osigurani iznos sredstava u proračunu za stipendije u ovoj školskoj tj. akademskoj godini imaju Sisačko-moslavačka (2,2 milijuna kuna), Zagrebačka (2,05 milijuna kuna), Varaždinska (1,470 milijuna kuna), Osječko-baranjska (1,4 milijuna kuna) i Krapinsko-zagorska županija (1,34 milijuna kuna). Slijede Istarska županija sa 1,2 milijuna kuna, Bjelovarsko-bilogorska s milijun kuna predviđenih za stipendije, Dubrovačko-neretvanska 890.000 kuna, Brodsko-posavska 880.000 kuna, Požeško-slavonska 847.000 kuna…

Kao i ranijih godina, najveći iznos predviđen za stipendije u ovoj školskoj tj. akademskoj godini ima Sisačko-moslavačka županija – 2,2 milijuna kuna.

‘Svake godine dodjeljujemo  25 studentskih (pronatalitetne – za studente iz obitelji s troje i više djece), 25 studentskih redovnih i 45 učeničkih stipendija. Boduju se i deficitarnost studija i socijalni status studenta, kao i rezultati na natjecanjima, prosjek ocjena i sl. Studentske stipendije iznose 700 kuna mjesečno, a učeničke 500 kuna mjesečno svih 12 mjeseci u godini.’ – kažu u toj Županiji.

Zagrebačka županija je za ukupno 197 stipendista u školskoj/akademskoj godini 2020/2021. osigurala 2.050.000 kuna za stipendije.

Kako kažu, u ovoj školskoj godini Županija će dodijeliti 75 novih stipendija (45 za učenike te 30 za studente) te 122 stipendije „stipendistima nastavljačima“ (67 za učenike i 55 za studente) što čini ukupnu brojku od 197 stipendista. Od 30 stipendija za studente, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 15 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 15 stipendija. Od 45 stipendija za učenike, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se 20 stipendija, od toga 3 za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 25 stipendija za učenike, od čega 10 za deficitarna zanimanja.

Budući da zbog pandemije COVID-19 tijekom školske godine 2019/2020 nije održana većina državnih i međunarodnih natjecanja za učenike i studente, u ovogodišnjem natječaju za dodjelu stipendija sudjelovanje na državnim/međunarodnim natjecanjima neće biti isključiv uvjet za dobivanje stipendije prema kriteriju izvrsnosti, napominju u Županiji.

Stipendije za učenike i studente koji moraju imati prebivalište na području Zagrebačke županije dodjeljuju se za svih 12 mjeseci, a mjesečno iznose 600 kuna za učenike i 1200 kuna za studente.

 

S osiguranih 1.470.000 kuna slijedi Varaždinska županija. Ta je Županija krajem listopada raspisala natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2020./21. Prvi put su se učenici i studenti na natječaj mogli javiti putem on-line prijavama.

Stipendije se dodjeljuju za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju: za magistre elektrotehnike, strojarstva, građevinarstva, matematike, fizike, engleskog jezika, za doktore medicine (20 stipendija) te za učenike poljoprivrednih smjerova od 1. do 4. razreda srednjih škola „Arboretum Opeka“ Marčan i Srednje škole Ludbreg.

Pravo na stipendije imaju i nadareni studenti koji studiraju na sveučilišnim i stručnim studijima te izuzetno nadareni studenti iz pojedinih područja umjetnosti (13 stipendija). Uz to, stipendije se dodjeljuju za studente (20 stipendija) i učenike (12 stipendija) loših socio-ekonomskih prilika koji studiraju na sveučilišnim ili stručnim studijima.

Mjesečni iznos stipendija za učenike iznosi 300 kuna, a za studente 700 kuna. Za svaku grupu stipendija bit će utvrđena posebna lista reda prvenstva.

Trenutno 107 studenata i učenika prima stipendije Varaždinske županije.

Osječko-baranjska županija osigurala je u ovogodišnjem proračunu iznos od 1.400.000 kuna za stipendije. Osječko-baranjska županija ove godine stipendira 95 učenika i 70 studenata, odnosno ukupno daje 165 stipendija.

Osječko-baranjska županija dodjeljuje stipendije u četiri kategorije – Daroviti učenici i studenti – 32 stipendije za učenike, 23 stipendije za studente, Učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja – 28 stipendija za učenike, 19 stipendija za studente, zatim Učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja – 19 stipendija za učenike te 15 stipendija za studente, Učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa – 16 stipendija za učenike i 13 stipendija za studente.

U odnosu na prošlu godinu promijenjeni su kriteriji s obzirom na to da primjerice u STEM zanimanjima lani nije bilo interesa za  ponuđena zanimanja elektroinstalater i strojarski tehničar, stoga se ove godine povećao broj stipendija za zanimanja strojobravar i medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege za koje je bio povećan interes. Također, ove godine je na listu STEM zanimanja za učenike uvršteno zanimanje elektrotehničar.

Kod studenata pak lani nije bilo interesa za ponuđeno zanimanje magistar/specijalist struke u području grafičke tehnologije, stoga se broj stipendija namijenjenih tom zanimanju ove godine rasporedio na više zanimanja za koja je bio povećan interes.

Kod deficitarnih zanimanja interesa nije bilo za ponuđeno zanimanje limar, pa se ove godine umjesto tog zanimanja uvrstila mogućnost stipendiranja za zanimanje kuhar. Kod studenata lani nije bilo interesa za zanimanja iz područja arhitekture stoga se ove godine umjesto tog zanimanja uvršteno zanimanje iz područja građevinarstva.

Lista deficitarnih zanimanja koje stipendira Osječko-baranjske županije svake godine se izrađuje u skladu s prikupljenim mišljenjima o deficitarnosti pojedinih zanimanja na području županije od strane Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Obrtničke komore Osječko-baranjske županije.

Učenici dobivaju stipendiju u iznosu od 450 kuna mjesečno u trajanju od 10 mjeseci za jednu školsku godinu, a studenti 1.000 kuna mjesečno za akademsku godinu. Učenicima se stipendije isplaćuju za razdoblje od 1. rujna do 30. lipnja, a studentima od 1. listopada do 31. srpnja tekuće školske, odnosno akademske godine.

U proračunu Krapinsko-zagorske županije za stipendije je osiguran iznos od 1.342.000 kuna.

Nedavno je završio natječaj za dodjelu učeničkih stipendija, koje su ove godine dodjeljuju u tri kategorije: za nadarene učenike – 30 stipendija u iznosu od 400 kn mjesečno, za učenike s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 4,7, zatim po socijalnom kriteriju – 30 stipendija u iznosu od 400 kuna mjesečno, za učenike s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 2,8 prosjek te stipendije za učenike koji su ove školske godine upisali 1. razred nekog od deficitarnih zanimanja u iznosu od 500 kn mjesečno.

Pravo na učeničku stipendiju ostvarilo je ove godine ukupno 118 učenica i učenika, i to 31 u kategoriji A, 31 u kategoriji B i 56 učenika u kategoriji C.

Prije desetak dana je otvoren natječaj za studentske stipendije, također u tri kategorije: za nadarene studente – 30 stipendija u iznosu od 700 kn mjesečno; ako su studenti prve godine studija (koji su je prvi puta upisali) i ako imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,70, ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 4,0 i ostvareno najmanje 50 ECTS bodova, nadalje, po socijalnom kriteriju – 30 stipendija u iznosu od 700 kuna mjesečno; ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 2,80, ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova. Zatim stipendije za studente koji su ove akademske godine upisali 1. godinu nekog od deficitarnih zanimanja u iznosu od 800 kn mjesečno, što je ujedno i veći iznos nego lani. Pravo  podnošenja zahtjeva imaju studenti koji su akademske godine 2020./2021. upisali godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine, integriranog preddiplomskog idiplomskog studija farmacije, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija matematike – nastavnički smjer, integriranog preddiplomskog i diplomskog studijafizike – nastavnički smjer, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije – nastavnički smjer. Rok za podnošenje zahtjeva je do 19. studenog 2020. godine.

Ovo je naše najbolje ulaganje u budućnost, uz sve infrastrukturne projekte koje radimo poput energetskih obnove škola, gradnji novih sportskih dvorana, dogradnji škola. Ovo je jasan znak mladim ljudima da vodimo brigu o njihovom školovanju i da želimo njihovim roditeljima pomoći kroz njihovo školovanje, pratimo njihov razvoj te da računamo na njih kroz tržište rada“, rekao je župan Željko Kolar.

U Proračunu Istarske županije za 2020. godinu za studentske stipendije, planiran je iznos od 1.247.000 kuna, a u Prijedlogu Proračuna za 2021. planiran je iznos od 1.261.000 kuna.

Za akademsku godinu 2019./2020. na temelju provedenih natječaja za dodjelu studentskih stipendija dodijeljena je  81 studentska stipendija. Za akademsku godinu 2020./2021. u prijedlogu Proračuna Istarske županije  planira se isplatiti  13 stipendija (višegodišnjih – prvi put isplaćene za akademsku godinu 2019./2020.) i 20 novih višegodišnjih stipendija na na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji,  40 jednogodišnja stipendija na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija studentima Istarske županije te  20 jednogodišnjih stipendija na temelju Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji.

Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji određeni su kriteriji – postignuti uspjeh u obrazovanju u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini, upisanoj godini studija , osvojenim nagradama, sudjelovanju na natjecanjima, objavljenim radovima u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini, posebnim okolnostima (obiteljskim), studijskoj praksi objavljenoj u zdravstvenoj ustanovi u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini te odrađenom volonterskom radu u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini.

Pravilnikom o dodjeli stipendija ostalim studentima Istarske županije određeni su isti kriteriji, izuzev kriterija vezanog za praksu u zdravstvu, ali se gleda kriterij deficitarnosti.

Pravilnikom o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja  određeni su pak kriteriji materijalni položaj, socijalni položaj te opći uspjeh u prethodnom obrazovanju.

Studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji iznosi 2.200 kuna, 10 mjeseci tijekom akademske godine, i to za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom  ili drugim aktom visokoobrazovne ustanove (isplaćuju se kao višegodišnje stipendije). Ostale stipendije su 1.100 kuna i isplaćuju se također 10 mjeseci u godini.

Stipendiranje studenata jedna je u nizu mjera kojima Bjelovarsko-bilogorska županija ulaže u obrazovanje, a od ove godine broj novih stipendija koje daje Bjelovarsko-bilogorska županija povećan je s dvadeset na trideset. Naime, ove godine Bjelovarsko-bilogorska županija dodijelit će 30 novih stipendija, 15 stipendija za studente sa 1. godine studija  i 15 stipendija studentima s viših godina studija. Tako Bjelovarsko-bilogorska županija  unatoč korona krizi, ne samo da  broj novih stipendija nije smanjivala, već naprotiv povećan je za 10 novih stipendista.

Inače, Bjelovarsko-bilogorska županija svoje studente u vidu stipendije pomaže još od 1996. godine, izuzev tri akademske godine za vrijeme obnašanja druge županijske vlasti. Povratkom župana Damira Bajsa na dužnost župana 2013. godine, stipendije se ponovno vraćaju kao mjera pomoći studentima, a visina mjesečne stipendije iznosi 1.000 kuna i isplaćuje se 10 mjeseci u godini. Za tu namjenu u županijskom proračunu ove godine planirano je 1.000.000 kuna.

Inače, Bjelovarsko-bilogorska županija na godišnjoj razini financira oko 90 studenata. Glavni kriterij za prijavu za studente prve godine je prosječna ocjena svakog završnog razreda srednje škole najmanje 4,5, a za studente druge  i viših godina studija prosječna ocjena završenih prethodnih godina studija najmanje 3,5. Ostali kriteriji prema Pravilniku o stipendiranju studenata koji se boduju su i socijalni status studenta, izvanškolski rezultati, deficitarnost određene struke, drugi student u obitelji, samohrani roditelj, student bez oba roditelja i dr.

„Mi smo od 2013. godine odlučili ispraviti nepravdu. Naime, do tada, tri godine zaredom, nije bilo stipendiranja. Na mladima se ne smije štedjeti i danas unatoč korona krizi, gdje smo u Županiji napravili određene uštede, kada je riječ o obrazovanju i ulaganju u obrazovanje tu sredstva nismo smanjivali, već naprotiv u pojedinim segmentima ona su i povećana.  Za naše stipendiste koji se izabiru prvenstveno kriterijem izvrsnosti moram reći da želimo da kada završe fakultet da se vrate u županiju, da ovdje rade i pomognu nam svojim znanjem. Stipendiranje naših studenata samo je jedan dio ulaganja Bjelovarsko-bilogorske županije u školstvo u znanje, jer županija provodi trenutno projekte vezane uz ulaganja u školstvo vrijedne više od 250 milijuna kuna“, kaže župan Damir Bajs.

Dubrovačko-neretvanska županija zajedno sa stipendistima iz prethodnih godina koji su ostvarili pravo na nastavak primanja stipendije i u 2019./2020. školskoj/akademskoj godini, Županija će ukupno stipendirati čak 105 korisnika stipendije za što ukupno u proračunu izdvaja 890.000 kuna. I ove akademske godine, zbog potrebe za stručnim medicinskim kadrom Županija stipendira šest medicinskih sestara i šest doktora medicine.

Za 2020./2021. školsku/akademsku godinu dodijelit će se 5 stipendija za darovite učenike, 10 za darovite studente, 10 stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarana zanimanja i 10 za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od 10 mjeseci tijekom jedne školske, odnosno akademske godine i to u iznosu od 600 kuna mjesečno po učeniku i 1.000 kuna mjesečno po studentu. Pravo na nastavak primanja stipendije u idućoj godini ima svaki onaj daroviti učenik koji tekuću godinu završi s odličnim uspjehom i upiše se u iduću kao redovan učenik i svaki daroviti student koji tekuću godinu završi s prosjekom ocjena 4,3 i više i iduću upiše kao redovan student. Za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja dovoljno je upisati se kao redovan učenik, tj. student da bi ostvarili pravo nastavka primanja stipendije u idućoj školskoj/akademskoj godini.

Brodsko-posavska županija za stipendiranje studenata ove je godine osigurala 880.000 kuna. Županija ukupno stipendira 100 studenata. Stipendije se dodjeljuju do kraja zadnje akademske godine što znači da broj stipendija koje se dodjeljuju ovisi o tome koliko je studenata završilo zadnju akademsku godinu ili nije uspjelo upisati akademsku godinu.

Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi deficitarnosti: opći uspjeh, deficitarnost zanimanja, materijalni status i sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu. Kriteriji za dodjelu stipendija po osnovi darovitosti su opći uspjeh, završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog, prosjek ocjena među 10% najboljih studenata, natjecanja, nagrade, priznanja, materijalni status, da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi darovitosti imaju  najmanju prosječnu ocjenu 3.i 4.razreda srednje škole 4,90 a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjene prethodne godine studija  4,00 te da  studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti imaju najmanju prosječnu ocjenu 3.   i 4. razreda srednje škole 4,50, a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjenu prethodne godine studija 3,00.

Visina studentske stipendije iznosi 800 kuna.

U proračunu Požeško-slavonske županije za 2020. godinu za isplatu stipendija osigurano je 847.000 kuna.

U tijeku je potpisivanje 68 ugovora za stipendije učenicima Poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi, prema Natječaju za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2020./2021. učenicima prvog razreda, koji  se obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja.

U listopadu 2020. na isplati je 51 stipendija za studente. Prema Natječaju za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2020./2021. studentima s područja Požeško-slavonske županije  planira se stipendiranje još 25 studenata.

Kriteriji za bodovanje kandidata su uspjeh u školovanju te socijalni status, a pomoćni kriteriji  su postignuti i priznati izvanškolski rezultati, umjetnički rad studenata prve godine studija tijekom srednje škole, znanstveni, stručni i umjetnički rad studenata viših godina studija. Predviđena je i dodjela posebnih stipendija u slučaju kada je školovanje i usavršavanje pojedinog učenika ili studenta značajno za razvoj hrvatske znanosti i kulture.

Visina učeničkih stipendija je 500 kuna, a visina studentskih stipendija 600 kuna,  u deset mjesečnih anuiteta u školskoj, odnosno akademskoj godini.

 

U proračunu Virovitičko-podravske županije predviđen je iznos za stipendije učenika 195.000 kuna,  a za visokoškolske 451.200 kuna, tj. ukupno 646.000 kuna.

‘Srednjoškolske dodjeljujemo za deset mjeseci u visini od 500 kuna (trenutačno imamo 59 stipendista – od toga njih 24 od ove godine), a visokoškolske za 12 mjeseci u visini od 800 kuna (trenutačno imamo 33 stipendista i za 16 novih). Kriteriji su javno objavljeni na stranici Virovitičko-podravske županije u tekstu svakog Javnog natječaja. Imamo više kriterija pa na taj način i više različitih načina bodovanja te nemamo razdvojene stipendiste za svaki kriterij bodovanja.’ – odgovaraju u Virovitičko-podravskoj županiji.

Koprivničko-križevačka županija petu godinu zaredom provodi model dodjele stipendija iz županijskog proračuna, a ove je  akademske godine broj stipendija u odnosu na prošlu godinu značajno porastao. Odlukom župana Darka Korena  o broju, visini i roku isplate stipendija za studente s područja Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2020./2021.  će se iz sredstava županijskog Proračuna za ovu akademsku godinu dodijeliti 70 stipendija u visini 700 kuna mjesečno, odnosno 10 stipendija više nego prošle akademske godine, čime se nastavlja kontinuirani rast ulaganja Županijske uprave u sustav visokog obrazovanja.

U Proračunu KKŽ za studentske stipendije u akademskoj godini 2020./2021. su rezervirana sredstva za 70 stipendija u ukupnom iznosu od 588.000 kuna. Stipendije se isplaćuju tijekom 12 mjeseci u pojedinačnom iznosu od 700 kuna.

Županija je s ovakvim modelom stipendiranja krenula u akademskoj godini 2016./2017. te je  dodijelila 20 stipendija da bi svega u nekoliko godina broj stipendija uvećala za gotovo četiri puta. Povećanjem broja stipendija Županijska uprava jasno pokazuje usmjerenje prema podizanju razine obrazovanja  i broju visokoobrazovanih ljudi koji će nakon završetka studija pridonijeti društvenom i gospodarskom razvoju Koprivničko-križevačke županije.

Što se tiče kriterija za dodjelu stipendija, oni uključuju  ostvareno pravo na stipendiju u prethodnoj akademskoj godini, ostvaren uspjeh u prethodnoj godini, godina studija, pojedinačne nagrade, socijalni status i druge socijalne prilike te volontiranje kandidata. Jedan od kriterija koji dodatno bodujemo jest deficitarnost zanimanja na području županije pa su tako sa Zavodom za zapošljavanje usklađene sve informacije kako bi uistinu odabrali one studijske programe za kojima je najveća potreba na tržištu rada.

I ta je Županija ove godine proces prijava pojednostavila te se prijave odvijaju online putem aplikacije.

U proračunu 2020. godine osigurano je 410.000 kuna za potrebe stipendiranja učenika i studenata na području Karlovačke županije, a u proračunu za 2021. planira se 440.000 kuna.

U školskoj/akademskoj godini 2020./2021. planira se dodijeliti ukupno 80 stipendija, od čega 40 učeničkih i 40 studentskih stipendija. Učenicima će se dodijeliti 10 stipendija za darovitost, 20 za deficitarnost zanimanja i 10 po osnovi socijalnog statusa. Studentima će se također dodijeliti 10 stipendija za darovitost, 20 za deficitarnost zanimanja i 10 po osnovi socijalnog statusa.

U odnosu na školsku/akademsku godinu 2019./2020. povećan je broj dodijeljenih stipendija za deficitarnost, s 15 na 20 (i učeničke i studentske stipendije).

Učeničke stipendije iznose 400 kuna mjesečno kroz 10 mjeseci, a studentske 700 kuna mjesečno kroz 10 mjeseci.

U planu za školsku tj. akademsku godinu 2020./21., Šibensko-kninska županija ima u planu predviđeno 410.000 kuna za stipendije odobrene učenicima i studentima prethodnih godina te za novih 26 stipendija (8 učenika i 18 studenata).

Temeljni kriterij je uspjeh (učenici da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom 3,00 i da se obrazuju za programe koji spadaju u skupinu deficitarnih zanimanja, studenti  prve godine da se obrazuju za deficitarna zanimanja i da su zadnje dvije godine školovanja završili s najmanje prosječnom ocjenom od 4,0 ili studenti viših godina da su zadnje dvije godine školovanja s najmanje prosječnom ocjenom od 3,5.

Učenička stipendija iznosi 400 kuna a studentska 700 kuna mjesečno.

Primorsko-goranska županija nastavlja i ove godine sa stipendijama za studente dodiplomskih i diplomskih studija  deficitarnih zanimanja. Ove je godine za tu namjernu u proračunu PGŽ osigurano je ukupno 370.000 kuna ( za 37 stipendista).

Kroz proteklih 20 godina Primorsko-goranska županija je  osigurala stipendije za 326 studenta deficitarnih zanimanja u sveukupnom iznosu od 7.634.000 kuna.

U akademskoj 2020./2021. godini Županija će financirati stipendije za 20 studenta koji se već nalaze u sustavu stipendiranja i koji su ostvarili uvjete za nastavak primanja stipendije, kao i dodatnih 17 županijskih stipendista koji će biti odabrani  temeljem javnog natječaja.

Stipendije će se  isplaćivati u iznosu od 1.000 kuna mjesečno za razdoblje od 1. listopada 2020. do 31. srpnja 2021. godine (ukupno 10 tisuća kuna).

Za akademsku 2020./2021. godinu odabrana su ova deficitarna zanimanja: kineziologija, strojarstvo, geodezija, elektrotehnika, logopedija, farmacija, geografija, matematika, biologija, računalstvo, fizika, socijalna pedagogija, rehabilitacija. Ključni kriterij za dodjelu je upravo deficitarnost odabranog studijskog programa, a natjecati se mogu studenti  koji imaju prebivalište na području Primorsko-goranske županije najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja te  koji su u posljednje dvije godine školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 3,00.

 

Međimurska županija za stipendije ima osiguran iznos od 254.000 kuna. No osim samih stipendija, ta Županija ima i potpore koje dobivaju svi učenici srednjih škola, odnosno svi studenti, u iznosu od 300, odnosno 600 kuna, a za što se osigurava iznos od 2,4 milijuna kuna.

Za djecu hrvatskih branitelja Županija daje mjesečno 300 kuna stipendije, odnosno 3.000 kuna godišnje, za što je predviđen iznos u proračunu od 183.000 kuna. Projekt stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja Obrtnička komora Međimurske županije i Međimurska županija provode već 17 godina s ciljem da međimurskim obrtnicima osigura radnu snagu, a mladima da poticaj za školovanje upravo za ta zanimanja. Projekt se provodi od 2003. godine i do sada je isplaćeno skoro 3 milijuna kuna stipendija za oko 500 stipendista. Županija će Komori i ove godine dati 71.000 kuna za tu svrhu.

Ličko-senjska županija u ovoj školskoj godini osigurala je 24.000 kuna za Obrtničku komoru, a koja daje isto toliko za stipendiranje učenika, ukupno njih osam. Visina učeničke stipendije je 600 kuna.

Neke županije neće imati stipendije, ali su sredstva usmjerila za neke druge demografske mjere. Primjerice, Vukovarsko-srijemska županija koja je prethodnih godina za stipendije izdvajala 1,5 milijuna kuna, ove godine stipendije neće dijeliti, ali je zato 2,5 milijuna kuna osigurano za oko 90 mladih i mladih obitelji za sufinanciranje kupnje kuće ili stana. I Splitsko-dalmatinska županija nema stipendija, ali su zato uveli novu demografsku mjeru  – potpora obiteljima iz Zagore i s otoka koji imaju troje ili više djece na redovnom školovanju, a za što je osiguran iznos od 1,5 milijuna kuna. Zadarska županija nema stipendije, ali, kako nam kažu, u proračunu osiguravaju sredstva za poticanje upisa učenika u deficitarna zanimanja plaćajući troškove udžbenika, prijevoza, te učeničkog smještaja. (Lidija Kiseljak)