Županije su u 2021. godini znatno povećale izdvajanja za obrazovanje u odnosu na godinu prije, a najviše Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska, Međimurska i Osječko-baranjska županija, koja je ujedno uz Splitsko-dalmatinsku imala najveći udjel izdvojenih proračunskih sredstava za obrazovanje. Po stanovniku najviše su lani izdvojile Bjelovarsko-bilogorska i Varaždinska županija. Pokazuje to naša analiza napravljena iz podataka o izvršenju konsolidiranih proračuna u 2021. godini.

Za razliku od 2020. godine kada je za obrazovanje izdvojeno oko 7,2 milijarde kuna, bez Zagreba, odnosno 10,9 milijardi sa Zagrebom, lani je za obrazovanje izdvojeno 7,9 milijardi kuna, izuzme li se Zagreb, odnosno 12 milijardi sa Zagrebom. Uzme li se u obzir da su ukupni rashodi svih županija sa Zagrebom bili gotovo 34,3 milijarde kuna, odnosno 21,6 milijardi bez Zagreba, jasno je da se za obrazovanje u županijama izdvaja u prosjeku čak oko 40 posto.

Dio sredstava odnosi se na ona dobivena od države, no i izvorni proračuni svake su godine sve veći na stavci obrazovanja. Ove je godine Vlada kroz pilot projekt preuzela mjeru sufinanciranja prijevoza studenata vlakom, po mjesečnoj cijeni od 75 kuna. Ranijih godina mnoge su županije sufinancirale  prijevoz, a neke u potpunosti. Tako su prethodne akademske godine u potpunosti prijevoz studenata željeznicom u potpunosti financirala Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Bjelovarsko-bilogorska, Ličko-senjska i Vukovarsko-srijemska županija, koja i ove godine pokriva mjesečni trošak studentima od 75 kuna. Djelomično su lani sufinancirale prijevoz Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska i Varaždinska županija.

Županije najviše računaju na EU sredstva kada je riječ o gradnji ili rekonstrukciji škola, preko socijalnog fonda osigurali su pomoćnike u nastavi, preko FEAD-a besplatnu prehranu za potrebite učenike, gotovo sve daju stipendije, uključile su se također preko EU sredstava u gradnju centara kompetentnosti, razvijaju centre izvrsnosti itd.

Dvije županije su lani imale više od 50 posto izdvojenih sredstava za obrazovanje, četiri između 40 i 50 posto, njih 9 između 30 i 40 posto, odnosno 10 sa Zagrebom, a ostale manje, no niti jedna ne manje od 20 posto.

Osječko-baranjska županija za obrazovanje u konsolidiranom proračunu za 2021. godinu izdvojila  52,94 posto proračuna, Splitsko-dalmatinska 52,31 posto, Zagrebačka županija 49,56 posto, Krapinsko-zagorska 40,96 posto te Koprivničko-križevačka 40,79 posto. Po stanovniku je najviše izdvojila Bjelovarsko-bilogorska županija, gotovo 3,5 tisuće kuna, Varaždinska tek nešto manje, Krapinsko-zagorska 3,3 tisuće, Požeško-slavonska gotovo 3,1 tisuću kuna i Ličko- senjska 3 tisuće kuna. S rastom od 31,32 posto najviše je sredstva za obrazovanje povećala Koprivničko-križevačka županija, pa Ličko-senjska s rastom od 18,30 posto, Vukovarsko-srijemska 15,27 posto, Međimurska 13,44 posto   i Osječko-baranjska 12,62 posto.

Vukovarsko-srijemska županija povećala je lani, u odnosu na 2020. godinu, za 15,27 posto sredstva za obrazovanje. 

Vukovarsko-srijemska županija i ove školske godine nastavlja sa dobrom praksom provođenja projekta „Socijalna kohezija i jednake mogućnosti : integracija učenika s teškoćama u razvoju u sustav obrazovanja“, kojim će se u školskoj godini 2022./2023. osigurati pružanje podrške u nastavi za 79 učenika s teškoćama, te Ugovorom o radu zaposliti  63 pomoćnika u nastavi i 3 stručno komunikacijska posrednika. Također, kroz projekt Užina za sve VII Županiji je odobreno 995,8 tisuća kuna za besplatnu prehranu najpotrebitijih učenika. Lanjske školske godine Županija je izdvojila svojih 2,3 milijuna kuna kako bi projektom bilo obuhvaćeno što više djece.

U Županiji se uspostavlja i centar kompetentnosti u  Poljoprivredno šumarskoj školi iz Vinkovaca, koja je imenovana jednim od tri Regionalna centra kompetentnosti u sektoru poljoprivrede u RH te je nositelj  projekta Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi. Za obje faze projekta dodijeljeno je iz EU sredstava 65,7 milijuna kuna. Kroz projektnu fazu I omogućit će se dogradnja i rekonstrukcija zgrada nositelja projekta te Srednje škole Ilok, kao i opremanje adekvatnom i suvremenom opremom obje škole. Uspostavom navedenog RCK proširit će se i modernizirati programi stručnog usavršavanja i strukovnog obrazovanja u podsektoru poljoprivrede te razviti kompetencije i vještine koje se na HZZ-u unazad 5 godina evidentiraju kao deficitarna zanimanja.

Ove godine upisana je treća generacija  studenata drvne tehnologije u Vinkovcima kojeg provodi Fakultet šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba.

Županija je posljednjih godina financirala željeznički prijevoz studentima, a i ove godine, bez obzira na uveden Vladin pilot projekt s mjesečnom cijenom prijevoza od 75 kuna za redovne studente, Županija je odlučila pokriti i taj trošak.

Međimurska županija povećala je izdvajanja za obrazovanje za 13,44 posto, što ju je također svrstalo u vodećih pet županija.

‘Međimurska županija već niz godina kroz ulaganja i potporu dokazuje važnost obrazovanja za razvoj jedne regije i društva općenito’ – ističe župan Matija Posavec i dodaje neke od najvažnijih projekata i mjera.

U županijskom proračunu koji je vezan za obrazovanje postoji segment direktnih potpora prema našim učenicima i studentima, kapitalne investicije u obrazovanju koje se realiziraju povlačenjem EU sredstava, programe koje provode ustanove vezane uz Županiju te rad potpornih institucija u obrazovanju. Svi učenici osnovnih škola imaju besplatne udžbenike i prijevoz, učenici srednjih škola besplatni prijevoz autobusom i vlakom bez obzira na udaljenost od kuće do škole, jednokratne financijske potpore za nabavku radnih materijala, dok studenti imaju na raspolaganju studentske kredite i jednokratne novčane potpore. Učenici koji se obrazuju za deficitarna zanimanje imaju osigurane stipendije, jednako kao i djeca hrvatskih branitelja. Svakom je učeniku osiguran pomoćnik u nastavi, od vrtićkog uzrasta do srednjoškolske dobi. Potpora za lakše školovanje ide i kroz Međimursku zakladu za obrazovanje dr. Vinko Žganec, a čiji je cilj povećanje broja visokoobrazovanih osoba u Međimurskoj županiji te se kroz samu Zakladu pomaže nadarenim i uspješnim učenicima, studentima postdiplomantima, doktorantima te se nagrađuje izvrsnost, a to isto za učenike s područja Međimurja radi i jedna privatna zaklada gospodina Mikeca.  U Međimurju djeluju i centri izvrsnosti i to iz informatike, kemije, biologije, fizike i umjetničkih sadržaja. Županija sufinancira sportske aktivnosti u dvoranama, školu plivanja za sve učenike 3.razreda osnovnih škola, nagrađujemo dobitnike Rektorovih nagrada.  Pomoću europskih fondova provodi se projekt „Školski obroci svima“ koji pridonosi ostvarenju jednakih mogućnosti djece osiguravajući školsku prehranu  učenicima koji se nalaze u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva.  Tim je projektom osiguran je obrok za oko 2000 učenika.  Brojne općine i gradovi sufinanciraju radne bilježnice, školski obrok ili potpore studentima za učenike na svom području.

Od kapitalnih investicija nedavno je otvoren Regionalni centar kompetentnosti iz strojarstva, do danas je obnovljeno 18 osnovnih i srednjih škola, učenički dom, radionice za praktičnu nastavu, izgrađeno je nekoliko školskih sportskih dvorana, te je izgrađeno, dograđeno ili obnovljeno 12 vrtića što je omogućilo nove vrtićke ili jaslićke skupine.

Međimursko veleučilište jedno je od najaktivnijih u Hrvatskoj u  korištenju sredstava europskih fondova te nastavlja s razvojem vlastitih nastavnih, znanstvenih i stručnih kapaciteta kroz znanstvenu ustanovu „Centar održivog razvoja“, a istraživačko-razvojna infrastruktura dostupna je izgradnjom Razvojno edukacijskog  centra za metalsku industriju  – Metalska jezgra” za provođenje vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društva znanja te povećanje kompetitivnosti metalske industrije na području Međimurske županije i sjeverozapadne Hrvatske.

Župan i dodaje da je u sljedećem vremenu želja  da sve škole budu u jednosmjenskoj nastavi, da se izgradi još pet sportskih školskih dvorana, te da  srednja škola Prelog postane budući Centar izvrsnosti u ugostiteljstvu i turizmu. ‘Za sve to pripremamo projektnu dokumentaciju i čekamo buduće natječaje kako bismo povukli sredstva EU fondova ili sredstva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.’ – kaže župan Posavec.

Za 12,62 posto sredstva za obrazovanje u godinu dana povećala je Osječko-baranjska županija te je imala najveći udio izdvojenih sredstava za obrazovanje u 2021. godini od 52,94 posto.

Županija i ove godine nastavlja s jedinstvenim projektom osiguranja besplatne prehrane za sve osnovnoškolce, kojeg provodi u suradnji s gradovima i općinama. Projekt je to koji je započeo u prvom mandatu župana Ivana Anušića, uspješno se provodi već petu godinu i jedinstven je u Hrvatskoj. U projekt su se uključile i brojne općine i gradovi na području županije s iznosom subvencije od 5 do 50 posto, a ostatak pokriva Osječko-baranjska županija. Godišnje Županija za besplatnu školsku prehranu izdvaja oko 14 milijuna kuna. Dodatno, iz proračuna Županije izdvajaju se i sredstva za opremanje školskih kuhinja kako bi u konačnici sve škole djeci nudile ne samo besplatan nego zdrav i kuhan obrok.

Osječko-baranjska županija ugovorila je 7,3 milijuna kuna za projekt Učimo zajedno 6, a 95 posto su bespovratna sredstva. Pomoćnici u nastavi osigurani su u 54 škole. U planu je zapošljavanje 20 pomoćnika u nastavi.

Ugovori o stipendiranju u prošloj školskoj godini dodijeljeni su za 100 učenika i 69 studenata, i to u četiri kategorije; daroviti učenici i studenti, učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava bio je 1,3 milijuna kuna. Od 2002. godine, kada je Osječko-baranjska županija započela s dodjelom stipendija, osigurano je 26,50 milijuna kuna za ovu namjenu. Od ove godine povećani su iznosi za stipendije, pa učenici umjesto 450 dobivaju 500 kuna, a studenti umjesto 1.000 kuna primaju 1.200 kuna.

Splitsko-dalmatinska županija  je druga najbolja županija po izdvojenim sredstvima za obrazovanje, 52,31 posto. 

Podsjetimo se  i da prema podacima Otvorenog proračuna Županija planira najviše izdvojiti u odnosu na ostale županije u ovoj godini za obrazovanje, nešto više od milijardu kuna. Nedavnim rebalansom sredstva su i dodatno povećana. Uz plan gradnji novih škola, Županija ima jedan od najboljih Centara izvrsnosti, uskoro će dobiti dva centra kompetentnosti, nagrađuju se najbolji učenici, a uskoro kreće i međunarodna matura na engleskom jeziku.

Za ovu godinu donesena je  odluka o dodjeli financijske pomoći studentima iz obitelji sa 5 i više djece, u iznosu od 2285 kuna. Radi se o ukupno 175 studenata s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Nagrađuju se najbolji učenici, a prilika za bolje stjecanje znanja nudi im se u jednom od najboljih Centara izvrsnosti. Uskoro će dobiti i Centre kompetentnosti unutar Turističko-ugostiteljske škole i Obrtno tehničke škole u Splitu. Veliki su i planovi dogradnja školi u svrhu jednosmjenske nastave te gradnja školskih sportskih dvorana.

SŠ Turističko ugostiteljska škola je imenovana kao regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za sektor turizma i ugostiteljstva. SŠ Obrtna tehnička škola je imenovana kao regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju za sektor elektrotehnika i računalstvo.

U srpnju su najbolji učenici i mentori, koji su na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja i struke u 2021./2022. školskoj godini osvojili jedno od prva tri mjesta, dobili priznanja i plakete te novčane nagrade. U prosjeku je riječ o 85 nagrada, gotovo trostruko više nego ranije, kada Centri izvrsnosti nisu bili razvijeni u toj mjeri.

Za osvojeno prvo mjesto svakom učeniku i mentoru pripalo je 2 tisuće kuna, kuna, za drugo 1.500, a za treće mjesto tisuću kuna.

Nedavno je predstavljen International Diploma Programme, koji će se od rujna provoditi u splitskoj III. gimnaziji. Riječ je o projektu međunarodne mature koji se provodi na engleskom jeziku, a namijenjen je učenicima od 16 do 19 godina.

U 13,4 milijuna kuna vrijednom projektu Učimo zajedno V, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pomoćnici u nastavi osigurani su ove školske godine u 70 osnovnih i srednjih škola.

Varaždinska županija je sa 3.484,11 kunom po stanovniku, u top pet po izdvojenim sredstvima za obrazovanje per capita.

Varaždinska županija  za obrazovanje izdvaja više od 50 posto županijskog proračuna. U školama je provedeno niz ulaganja, pa je tako početkom godine otvoren  dograđeni prostor u sklopu OŠ Veliki Bukovec vrijednosti 13,2 milijuna kuna, početkom ove školske godine u Općini Sveti Ilija otvorena je nova školska zgrada OŠ „Vladimir Nazor“, a  za Osnovnu školu Bisag i OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića iz Varaždinskih Toplica odobrena su bespovratna sredstva u iznosu većem od 800 tisuća kuna za projektiranje i dogradnju školske sportske dvorane. Također i sredstva za projektiranje Glazbene škole u Varaždinu i uređenje  dvorca Šaulovec za potrebe Hrvatskog talent centra. Za potrebe dogradnje OŠ Ivanec ishođena je građevinska dozvola.

Čak 20 županijskih škola proizvodi vlastitu energiju. U proljeće je potpisan ugovor u sklopu EU projekta putem kojeg će solarne elektrane biti postavljene na 12 škola. Projekt se sa 2,25 milijuna kuna financira iz programa „Energija i klimatske promjene“, a razliku će osigurati Varaždinska županija nakon provođenja postupka javne nabave.  Riječ je o osnovnim školama Klenovnik, Maruševec, Ivanec, Ludbreg, Petrijanec, Sveti Đurđ, Trnovec, Vinica i Sračinec te  Elektrostrojarskoj školi, Gospodarskoj školi i Strojarskoj i prometnoj školi. Isti projekti pripremaju se za još 10-ak škola. Kada se sve završi, 80 do 90 posto škola će same proizvoditi energiju.

U Varaždinskoj županiji djelovat će dva nova centra izvrsnosti – Centar izvrsnosti za astronomiju i Centar izvrsnosti za robotiku. Dosad su daroviti i visokomotivirani učenici dodatna znanja iz astronomije i robotike stjecali u sklopu programa. Inače je pri srednjim školama osnovano12 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za nove tehnologije – CENT (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za likovnu kulturu (Srednja strukovna škola Varaždin), a ove je godine otvoren i  u Srednjoj školi Ludbreg  Strukovni centar izvrsnosti iz strojarstva

U prošloj školskoj godini dodijeljeno je 65 novih stipendija, od čega 53 studentima i 12 učenicima srednjih škola. Umjesto prijašnjih 300, učenici su od prošle školske godine primali 400 kuna mjesečno, a studenti umjesto 700 kuna, 800 kuna, svih 12 mjeseci u godini. Drugu godinu zaredom, odnosno od ove školske godine, stipendije su opet povećane. Učenici će dobivati po 65 eura ili 489,74 kune mjesečno, a studenti 130 eura ili 979,49 kuna mjesečno.

Od prošle školske godine učenici od prvog do četvrtog razreda srednjih škola mogli su se prijaviti za stipendije u kategoriji uspješnosti, a srednjoškolci od 1. razreda  u kategoriji slabiji socioekonomski status. Također, za zanimanja od posebnog interesa mogli su se javiti i studenti od prve godine studija.

Također je uvedeno da stipendije automatizmom dobivaju i učenici srednjih škola koji su na međunarodnim natjecanjima osvojili prvu, drugu ili treću nagradu te učenik koji je izabran za najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola.

Prema Odluci o nagrađivanju učenika za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima, za prvo mjesto, nagradu ili zlatnu medalju nagrada je 5.000 kuna, 2. mjesto 3.000 kuna i treće mjesto 2.000 kuna. Za najboljeg sportaša nagrada je 1.000 kuna.

Jedna od najznačajnijih investicija u sjevernoj Hrvatskoj je obnova dvorca Opeka,  budućeg Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi. Medicinska škola Varaždin imenovana je pak regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija.

Kroz projekt Užina za sve V osigurana su sredstva za besplatan obrok najpotrebitijim učenicima. ‘Dobivenim iznosom osigurat ćemo besplatan školski obrok za 994 učenika osnovnih škola. Uz ta bespovratna sredstva, Varaždinska županija će iz svog proračuna osigurati dodatnih 2,3 milijuna kuna za više od 2.000 učenika u riziku od siromaštva. Time ćemo u sve naše 33 osnovne škole projektom besplatne školske prehrane obuhvatiti ukupno više od 3.000 učenika u riziku od siromaštva. Ukupno će tako za tu namjenu biti izdvojeno 3,3 milijuna kuna’ – rekao je prilikom dodjele ugovora župan Anđelko Stričak.

Zajedno možemo, projekt je  vrijedan 4,9 milijuna kuna, od čega 18,24 posto vlastita, a ostalo bespovratna, kojim su osigurani pomoćnici u nastavi u 31 školi u Županiji. (L.K.)