Sisačko-moslavačka županija ove godine, u odnosu na ostale županije, planira nakon Grada Zagreba, najviše sredstava izdvojiti za socijalnu zaštitu, pokazuju podaci Otvorenog proračuna. Među vodećima su i Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija.

Za socijalnu zaštitu Sisačko-moslavačka županija planira ove godine u proračunu izdvojiti 107,2 milijuna kuna, od čega se najveći dio odnosi na socijalnu zaštitu 70,5 milijuna kuna, 16,4 za unapređenje socijalne infrastrukture itd. Splitsko-dalmatinska županija planira izdvojiti 95 milijuna kuna, Primorsko-goranska 71,2 milijuna i Istarska županija 66,2 milijuna kuna. Po stanovniku najviše također planira izdvojiti nakon Zagreba, Sisačko-moslavačka županija, 622 kune po stanovniku Županije, Ličko-senjska županija 493 kune, Dubrovačko-neretvanska 334 kune i Požeško-slavonska županija 329 kuna po stanovniku Županije.

Izdvajanja za socijalnu zaštitu u 2022.

Izdvajanja za socijalnu zaštitu per capita

Početkom godine sisačko-moslavački župan Ivan Celjak najavio je da će Kutina dobiti Dom za starije i nemoćne osobe. U veljači je pokrenut  postupak javne nabave za radove na prenamjeni/prilagođavanju dijela zgrade Doma zdravlja Kutina za potrebe Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Podružnica u Kutini. Prvotna namjena će biti pružanje privremenog smještaja potresom pogođenog stanovništva, a po završetku potrebe za istim, zgradu će koristiti starije i nemoćne osobe. Procijenjena vrijednost ulaganja za ovaj projekt na području Kutine je 11,5 milijuna kuna.

Zgrada Doma za starije osobe Glina je u potresu pretrpjela velika oštećenja te je potrebno provesti postupak cjelovite obnove zgrade sa svim potrebnim predradnjama, kako bi se zgrada mogla vratiti u funkciju i korištenje. Radovi su krenuli, traju, a ukupna vrijednost im je gotovo 9,5 milijuna kuna i trebali bi završiti sredinom ožujka 2023. godine.

U planu ovogodišnjeg proračuna i navodi se kako su nakon razornog potresa stradala  sva četiri objekta za smještaj starijih i nemoćnih osoba na
području Županije. Obnovu domova u Sisku i Petrinji financijski je preuzelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a Sisačko-moslavačka županija spomenuti Dom za starije osobe Glina. Osim domova za starije i nemoćne obnovit će se i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja. Smještajni kapaciteti planiraju se povećati u Sisku i Kutini.

Ovih je dana obilježen završetak projekta  „Mobilni tim u zajednici“. Projekt, ukupne vrijednosti milijun i pol kuna, uz 100 % nepovratnih sredstava iz EU, provodio je od lipnja 2020. do lipnja 2022. godine Centar za socijalnu skrb Sisak, kao nositelj. Partneri na projektu su Sisačko-moslavačka županija i Centar za socijalnu skrb Daruvar. Projekt je provođen s ciljem pružanja podrške procesu deinstitucionalizacije kroz razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Sisak putem usluga mobilnog tima za podršku na području grada Siska, općina Martinska Ves i Sunja, kroz jačanje obitelji, odnosa roditelja i djece te ostvarivanje zdravog i poticajnog okruženja za odrastanje djece uz njihove biološke roditelje.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji kroz ukupno prvotno predviđen ovogodišnji iznos za socijalnu zaštitu u iznosu od 95 milijuna kuna, 70,7 milijuna odnosio se je na skrb o starijima i nemoćnima, 8,3 milijuna kuna za demografske mjere itd.

Kako stoji u ovogodišnjem planu proračuna, od demografskih mjera izdvajaju pomoći za novorođenu djecu, poticaj mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća, pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju u Zagori i otocima, pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju na područjima 1., 2., i 3. skupina indeksa razvijenosti JLS te pomoći za prehranu djece na školovanju za 1. skupinu indeksa razvijenosti JLS (ukupno 10,4 mil kn). Uz financiranje rada centara za socijalnu skrb i rashode ogrjeva (9 milijuna kuna), financiraju se i socijalno humanitarne aktivnosti, Zajednica udruga Crvenog križa, udruge za pomoć oboljelima, socijalno ugrožene obitelji, studenti iz obitelji s pet i više djece (ukupno 4,1 milijuna kuna).

No, prije neki dan, s rebalansom proračuna sredstva za socijalnu skrb i demografiju su povećana. Za Program Skrb o starijim i nemoćnim osobama porasla su za 14,6 milijuna kuna  (+11,4 milijuna kn za rashode djelatnosti, +3,2 milijuna kn za kapitalna uređenja), a 9,5 milijuna kuna  sredstva za Program Demografske mjere (+6,4 milijuna kn Aktivnost Poticaj mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća, +2,1 milijun kuna za Aktivnost Pomoć obiteljima s 3 i više djece na školovanju Zagora i otoci i 700 tisuća kn pomoći za novorođenu djecu).

Nedavno je s HZMO-a u vlasništvo Županije prenesena zgrada Doma za starije i nemoćne Split na Zenti.

U ovogodišnjem planu proračuna Primorsko-goranske županije za socijalnu zaštitu predviđen je iznos od 71,2 milijuna kuna. Domovima za starije osigurano 404.960 kuna za stalna usavršavanja djelatnika i radno-okupacijske aktivnosti korisnika te 93.500 kuna za fizikalnu terapiju u Domu Fortica. Kako je najavljeno na početku godine, razmatra se mogućnost izgradnje dislociranog doma za starije osobe na Cresu jer se za sadašnji prostor plaća visoka najamnina, a sredstva za taj projekt pokušat će se osigurati iz europskih fondova. Unutar programa za socijalnu zaštitu ulaze i demografske mjere za Gorski kotar. I ove se godine raspisuje natječaj za programe pomoći u kući kroz koji se otvorio veći broj radnih mjesta za geronto domaćica, a Županija će i nadalje sufinancirat plaću logopeda i defektologa za općine i gradove Gorskog kotara.

S HZMO-a ove su godine na vlasništvo Županije prenesene  nekretniname domova za starije osobe Kantrida i Mali Kartec, a čime se otvara mogućnost korištenja sredstava EU fondova u širenje kapaciteta.

Prošli mjesec dodijeljeni su E-Qualin certifikati za procesne vođe djelatnicima županijskih ustanova socijalne skrbi što značajno doprinosi podizanju standarda kvalitete pruženih usluga. PGŽ je jedina županija u Hrvatskoj koja ima sustav upravljanja kvalitetom E-Qalin i brojne educirane stručnjake. Tijekom 11 godina edukacija imamo skoro 100 ljudi u sustavu koji su posebno educirani da rade na upravljanju kvalitetom. Uskoro će se implementirati E-Qualin standard kvalitete i u Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica, pa će tako svi domovi socijalne skrbi kojima je županija osnivač biti uključeni u sustav čime se uspostavljaju visoki standardi upravljanja kvalitetom što PGŽ čini jedinstvenom na području RH. (L.K.)