Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Izrada prometnog master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska projekt je prijavljen u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici
od strane regionalnog koordinatora VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Kroz izradu Prometnog master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska ciljalo se je na  postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava koji će odgovarati potrebama gospodarstva i stanovnika na prostoru funkcionalne regije Istočna Hrvatska. Odnosno, master plan je osnova za daljnji razvoj prometa na području pet slavonskih županija, detaljno donoseći stanje u svim vrstama prometa te rješenja za njihovu aktualnu problematiku te predstavlja strateški dokument iz kojeg će proizlaziti mogućnosti za financiranje svih prometnih projekata. Usklađen je sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine i ostalim krovnim dokumentima u području prometa u Republici Hrvatskoj, a i na razini Europske unije.

Projekt se provodio na području pet slavonskih županija –  Virovitičko-podravske županije, koja je ujedno bila i nositelj projekta te Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske  i Vukovarsko-srijemske županije, koje su bile partneri projekta.

Provedba je počela u rujnu 2018. godine, a završila početkom 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 6.618.000 kuna, a iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 4.628.224,23 kune.

Master plan je strateški dokument koji predstavlja strateško utemeljenje za sve buduće prometne projekte, ubrzavanje pripreme prometnih projekata u zoni obuhvata i povećavanje vjerojatnosti njihovog
financiranja iz europskih fondova i drugih financijskih izvora.
Sve partnerske županije koriste Master plan prometa kao glavnu stratešku smjernicu ka postizanju zadanih ciljeva i realizaciju infrastrukturnih projekata na području funkcionalne regije. Služi i za identificiranje i definiranje potrebe za daljnje prikupljanje i generiranje podataka, kao i definiranje aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se Master plan mogao periodički sagledavati i po potrebi ažurirati. Također,  plan je osnova za daljnje planiranje razvoja urbanih sredina i urbanog razvoja općenito cijele regije, samim time i gospodarske priče jer promet nije sam sebi svrha nego je bitan za podržavanje gospodarske aktivnosti, a onda za pružanje adekvatne i učinkovitije načine putovanja za građane.

Okosnica projekta su bile aktivnosti izrade Master plana i izrade Strateške procjene utjecaja (plana/programa) na okoliš (SPUO).
Nastavljeno je ulaganje u prometnu infrastrukturu (realizacija jednog od najvažnijih cestovnih infrastrukturnih projekata danas, kako na području funkcionalne regije tako i u Hrvatskoj – izgradnja brze ceste) te partneri zajednički prate i Master plan prometa i koristite prometni model izrađen u okviru projekta.

Razvoj prometnog sustava u Republici Hrvatskoj smatra se izuzetno važnim za ekonomski i socijalni rast, kao i za međunarodnu povezanost. Prometni sustav koji se sastoji od prometne infrastrukture te organizacije i upravljanja njome instrument je regionalnog razvoja koji pokreće razmjenu dobara te bolju pristupačnost svim ekonomskim, zdravstvenim, turističkim i ostalim sadržajima. Slijedom navedenog
izrađena je i usvojena Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2017. do 2030. godine koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 24. kolovoza 2017. godine. Navedenom Strategijom Hrvatska je podijeljena na sljedećih šest funkcionalnih regija koje karakterizira visoka razina prometne interakcije unutar njihovog prostora: Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Sjeverni Jadran,
Sjeverna Dalmacija, Središnja Dalmacija, Južna Dalmacija. Slijedom navedene raspodjele pristupilo se izradi Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska. Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska je bitan strateški dokument za gospodarski i prometni razvoj, kako predmetne funkcionalne regije, tako i šireg kontaktnog prostora. Prometni sustav koji se sastoji od prometne
infrastrukture te organizacije i upravljanja njome instrument je regionalnog razvoja koji pokreće razmjenu dobara te bolju pristupačnost svim ekonomskim, zdravstvenim, turističkim i ostalim sadržajima. (L.K.)