Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

REMEMBER REstoring the MEmory of Adriatic ports sites Maritime culture to foster Balanced tErritorial growth projekt je prijavljen u izbor za najbolji EU projekt u kategoriji  Doprinos prekograničnoj suradnji od strane Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt se je provodio od početka 2019. do sredine 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 22.000.000 kuna (2.813.460 eura), iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 18.700.000 kuna dok su vlastita sredstva bila 3.300.000 kuna. RERA S.D. proračun projekta je iznosio 237.520 eura, od toga 201.892 eura bespovratnih sredstava.

Projektom je promoviran održivi turizam i plavi rast u programskom području putem valorizacije iznimno bogate pomorske baštine osam  talijanskih i hrvatskih lučkih područja – Ancone, Venecije, Ravene, Trsta, Rijeke, Dubrovnika, Zadra i Splita, od čega su čak četiri UNESCO zaštićena područja. Projekt je omogućio  realizaciju alata (temeljenog na oblaku koji je potom postao platforma ADRIJO), za prikupljanje kulturnih sadržaja za lokalni virtualni muzej svake pojedine luke. Povećana je, između ostaloga i atraktivnost lokalnih ekonomija korištenjem ICT-a za digitalizaciju kulturnih sadržaja, diferencirana turistička ponuda s ciljem smanjenja sezonalnosti, kreirani su novi i kvalificirani poslovi koji povezuju digitalne i kulturne kompetencije, poboljšanja je dostupnost kulturnih sadržaja za nekoliko tipova posjetitelja (niska sezona, hendikepirani, starije osobe,…), obnovljene povijesne zgrada i soba za njihovu valorizaciju u turističke svrhe u Veneciji, Ravenni, Trstu i Zadru te osnovane kulturne turističke rute u Anconi i Dubrovniku.

Zajednička promocija pomorske kulturne baštine 8 talijanskih i hrvatskih luka uključenih u REMEMBER ostvaruje se spomenutom virtualnom platformom Adrijo (www.adrijo.eu/en), pojmom koji spaja talijanski naziv
Adriatico i hrvatski Jadransko,  s ciljem predstavljanja jedinstvenosti
jadranske dimenzije kao jedinstvenog geografskog ekosustava, koji dijeli povijest, priče, izričaje i iskustva. Ciljevi Adrijo platforme su povećanje atraktivnosti uključenih luka i okolnih teritorija širenjem znanja i priča o lukama u turističkoj ponudi te podrška stvaranju nove svijesti o ulozi koju luke imaju u turističkoj ponudi, društvenom, kulturnom i gospodarskom razvoju svojih zajednica.

Projektom REMEMBER ostvarena je tako prekogranična suradnja u suočavanju s izazovima koji ugrožavaju integritet i postojanje Jadranskog morskog kulturnog nasljeđa: masovni turistički tokovi u vrhuncu godišnjeg doba, pogoršanje veza između luka i gradova, onečišćenje okoliša zbog lučkih aktivnosti te gubitak zajedničke tradicije i kulture koji nisu dovoljno valorizirani na razini lokalne razvojne strategije.

Nositelj projekta bila je Lučka uprava srednjeg Jadrana, Ancona, Italija, a partneri Lučka uprava za sjeverni Jadran Venecija, Lučka uprava Ravenna, Lučka uprava za Istočni Jadran Trst, Klaster intermodalnog prijevoza Rijeka, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Zadar, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj SD županije, Narodni muzej Zadar te Politehničko sveučilište regije Marche Ancona.

Promocija jedinstvenosti Jadrana i njegovih tradicija, priča, kulturne baštine te društvenih i gospodarskih veza između dviju obala ostvaruje se kroz širenje platforme ADRIJO i 8 lokalnih virtualnih muzeja na najvažnijim turističkim, kulturnim i sajmovima krstarenja u Europi te kroz lokalne događaje koje organiziraju partneri. Prikupljaju se, obrađuju i sistematiziraju građe za očuvanje materijalne i nematerijalne hrvatske maritimne kulturne baštine u provedbi projekta, izrađuje IT rješenje Falkuša – “Izrada interaktivne multimedijske VR virtualne 360° ture s višejezičnim audio vodičem” – priprema i prilagodba postojećeg tekstualnog i foto sadržaja u interesu osmišljavanja elemenata vizualnog storytellinga, sadržaja za audio vodič i tijeka navigacije unutar virtualne stvarnosti, izrađuju se  „Smjernice za pozicioniranje SDŽ kao destinacije kulturnog turizma“ u provedbi projekta „REMEMBER“  itd. (L.K.)