Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

LABELSCAPE – integracija oznaka održivosti u politikama mediteranskog turizma  projekt je proveden u Viškom arhipelagu, a u izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos prekograničnoj suradnji prijavila ga je JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

Projektom su identificirani  ključni dionici turističkog gospodarstva Viškog arhipelaga prema komponentama turističkog lanca vrijednosti, pokrenut  je postupak za dobivanje certifikata održivog turizma „Green Destinations“ te izrađen prijedlog mjera za poboljšanje politika održivog razvoja turizma u cilju povećanja konkurentnosti destinacije i pružatelja usluga u destinaciji. Tijekom pripreme ključnih dionika turističkog razvoja destinacije, odlučeno je da će nositelj postupka i procesa certificiranja biti institucija Geopark Viški Arhipelag u Komiži čiji su osnivači gradovi Vis i Komiža. Postupak certificiranja destinacije Viški arhipelag je u tijeku.

Projekt se je provodio od početka 2020. do početka 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 17.800.450 kuna, od čega bespovratna 15.130.381 kunu i vlastita  2.670.069 kuna.

Osjetljiva prirodna i kulturna ravnoteža te bogatstvo mediteranske regije zahtijevaju odgovorno i održivo upravljanje razvojem turizma, posebice u najugroženijim područjima. U tom kontekstu, certificiranje
održivog turizma može biti koristan alat za potporu i vođenje razvoja utemeljenog na načelima ekonomske, ekološke i društvene ravnoteže.
Certifikacija održivog turizma pruža odgovore koje su pružateljima turističkih usluga potrebni za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i društvo svojih aktivnosti te za promicanje poslovne konkurentnosti u
kontekstu održivog razvoja. Isto tako omogućava standarde i kriterije potrebne za jamčenje usvajanja ekoloških, društvenih i ekonomskih praksi u pogledu održivosti turističke destinacije i industrije.
Zbog rastuće potrebe za odgovornim korištenjem prirodnih i kulturnih resursa, sve veće konkurencije u turizmu i promjenjivih obrazaca potrošnje, mediteranske destinacije obilježava stalna potražnja za poboljšanjem kvalitete turističke ponude, potreba jačanja i suradnje između turističkih pružatelja i lokalne zajednice i nužnost komunikacije s posjetiteljima.
U rijetko naseljenim, otočnim i zaštićenim područjima ove izazove treba rješavati s većom pažnjom zbog specifičnih socio-ekonomskih značajki i povećane ranjivosti. Održive turističke oznake jedan su od učinkovitih instrumenata koji rješavaju ove izazove i pokazuju opredijeljenost destinacije da slijedi načela održivog razvoja. To je sredstvo za poboljšanje turističke ponude i održivi razvoj zajednice.

Stoga je to primijenjeno za područje Viškog arhipelaga.

Kroz projekt je napravljena analiza postojećih standarda i certifikata održivog turizma s posebnim naglaskom na certifikate održivog turizma turističkih destinacija te je izvršena identifikacija ključnih dionika destinacije Viški arhipelag. Uspostavljena je „Viški arhipelag“ teritorijalna radna grupa ključnih dionika na provedbi projekta. Završene su usluge savjetovanja u procesu pripreme za certificiranje dionika turističkog razvoja na području „Viškog arhipelaga“ kao i identifikacija ključnih dionika turističkog lanca vrijednosti destinacije Viškog arhipelaga.
Od inicijalno 10 promatranih sustava certificiranja održivog razvoja u turizmu, na temelju ključnih faktora, identificirana su tri kompatibilna (Green Destinations, Green Globe, Biosphere Tourism), a izabran
Green Destinations te je pokrenut postupak za dobivanje certifikata održivog turizma „Green Destinations“

Certifikacija održivog turizma pruža odgovore koje su pružateljima turističkih usluga potrebni za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i društvo  te za promicanje poslovne konkurentnosti u kontekstu održivog razvoja. Isto tako omogućava standarde i kriterije potrebne za jamčenje usvajanja ekoloških, društvenih i ekonomskih praksi u pogledu održivosti turističke destinacije i industrije.

Nositelj projekta bio je  Istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, a partneri Purpan inženjerska škola iz Francuske,
Tehnološki institut Aragonije iz Španjolske, Razvojna agencija južne egejske regije iz Grčke, Zajednica općina Aspres iz Francuske, Sviluppo basilicata SPA  i Grad Rim ispred Italije, Razvojna i inovacijska mreža – RCDI iz Portugala, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije ispred naše zemlje te ispred Slovenije Udruga za kulturu i obrazovanje PiNA . (L.K.)