Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. faza, projekt je predložen u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici od strane Primorsko-goranske županije u izbor za najbolji EU projekt.
Projekt se je provodio na otoku Unije od listopada 2017. do svibnja prošle godine. Nositelj projekta bila ja Lučka uprava Mali Lošinj, a ukupna vrijednost projekta bila je Ukupna vrijednost projekta 39.075.466
kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 34.228.807 kuna, a vlastita  sredstva 4.846.658 kuna.

Projektom su osigurani uvjeti  za siguran vez brodskih, brzobrodskih, katamaranskih i RO-RO brodova. Odnosno, omogućeni su odgovarajući privezi i postignuta sigurnost na vezu za linijske brodove kao preduvjet za razvoj linijskog prometa te podizanje komunalnog standarda za korisnike javnih brodskih linija. Postignuta je bolja povezanost s drugim gradovima, ali i dostupnost zdravstvenim, obrazovnim i ostalim institucijama te je tako i pozitivno utjecao na smanjenje iseljavanja i veći broj turista. Prema zadnjem popisu stanovništva Unije imaju 64 stanovnika.

Bolja i sigurnija povezanost omogućena je s okolnim administrativnim središtima Malim Lošinjem, Rijekom, Pulom, Zadrom kao i međunarodnom linijom s destinacijama na talijanskoj obali Cesenatico, Pesaro, Rimini. Tako je realizacija projekta bila od  iznimne važnosti u pomorskom povezivanju nacionalnog i međunarodnog prometa otoka lošinjskog arhipelaga s ostalim županijama i susjednim otocima što je uvelike doprinijelo razvoju otočne i lučke infrastrukture, unaprjeđenju ekonomske i turističke aktivnosti ali i demografskoj obnovi. Projekt pozitivno utječe  na smanjenje iseljavanja zbog kvalitetnije povezanosti s kopnom i drugim otocima čime se povećava mobilnost stanovništva, a time i dostupnost zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih kulturnih i drugih usluga. Poboljšana mobilnost, povećani kapaciteti pristaništa, smanjivanje zakrčenosti luke i kraće vrijeme putovanja morskim putem pridonose povećanju atraktivnosti otoka kao turističke destinacije, a posljedično i povećanju broja turista.

Lučko područje sastoji se iz obalnog/kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija. Luka se sastoji iz operativno-zaštitnog gata i dijela morske obale na korijenu gata gdje se nalazi zidani objekt-spremište. Do prije projekta lukobran-gat je bio dužine 55 m, širine 6 m, dubine 1-5 m kapaciteta priveza 2 manja broda, a po završetku gat je proširen u obliku slova T po 30 m na svaku stranu te su tako osigurani uvjeti za siguran vez brodskih, brzobrodskih, katamaranskih linija i RO-RO brodova.(L.K.)