Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

ECO BRIDGE – Obnova ekološke raznolikosti u pograničnom području Međimurske županije i mađarske županije Zala projekt je prijavljen u kategoriji Doprinos prekograničnoj suradnji u Izbor za najbolji EU projekt od strane JU REDEA.

Poboljšanje ekološkog statusa prirodnih staništa u pograničnoj regiji Međimurske županije i županije Zala bio je glavni cilj projekta. Mađarska i Hrvatska dijele prirodne resurse povezane pograničnim rijekama Murom i Dravom. Čak četvrtina površine Međimurja nalazi se u zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava, a naglasak projekta bio je usredotočen na pitanja koja se tiču stabilnosti lokalnih ekosustava i krajolika, staništa autohtonih vrsta s naglaskom na ptice i šteta koje čine invazivne vrste. Stoga se projekt fokusirao na istraživanje i uspostavu prekograničnog sustava praćenja ptica kako bi se osigurali preduvjeti za povećanje broja staništa ptica na području dvije prekogranične županije te općenito poboljšanje bioraznolikosti na gradskim urbanim područjima kroz revitalizaciju gradskih parkova.

Projekt ukupne vrijednosti  10.341.530,72 kune, od čega je 85 % bespovratnih sredstava, provodio se od rujna 2020. do kraja prosinca 2022. godine. Vodeći partner bio je Grad Čakovec, a projektni partneri  Međimurska županija, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Grad Letenye i Nacionalni park Balaton.

Za Međimurje je projekt Eco Bridge jedan od važnijih projekata u posljednjih 30 godina jer je njime dotaknuta izrazito važna tema – očuvanje okoliša i staništa. Međimurska županija već niz godina ulaže znatna sredstva na aktivnosti usmjerene na istraživanje biodiverzifikacije, obnovu i poboljšanje uvjeta staništa u parkovima te podizanje svijesti lokalne javnosti o području NATURA 2000 te važnosti rijeka Mure i Drave. Projekt Eco Bridge je nastao kao ideja entuzijasta koji žele poboljšati uvjete u gradskim parkovima kako bi isti ponovno privukli ptice, očuvati staništa i uključiti lokalno stanovništvo u očuvanje i prepoznavanje posebnih vrsta ptica na području. Naime, vodeći se idejom i željom da Međimurje bude prepoznato kao zelena oaza u srcu Europe, ali s jakim i prepoznatljivim poduzetništvom, a da se ne izgubi spoj s prirodom, odlučeno je kako je nužna revitalizacija javnih zelenih površina koje su od velike važnosti za lokalno stanovništvo i koje su žila kucavica svake sredine. Uz revitalizaciju parkova, potrebno je bilo pristupiti problemu i sa znanstvene komponente kako bi se zacrtani ciljevi održali za budućnosti i upravo je zbog toga projekt bio izrazito uspješan jer je usmjeren na razmišljanje o održivoj budućnosti na projektnom području.

U sklopu projekta ostvaren je niz odličnih rezultata. Pa je tako  uspostavljen sustav kako bi se u daljnjoj budućnosti poboljšala staništa za 10 vrsta ptica na prekograničnom području. Uspostavljen je prekogranični sustav monitoringa statusa ptičjih staništa,  izrađen je zajednički akcijski plan o očuvanju bioraznolikosti i uspostavljena mreža međunarodnih stručnjaka na području zaštite prirode. Obnovljene su prijašnje i uređene nove lokacije za promatranje ptica koje može koristiti lokalno stanovništvo, stručnjaci u zaštiti prirode te se mogu koristiti u turističko-edukativne svrhe. Nadalje, održano je niz medijsko-edukativnih događanja koja su ponajprije bila usmjerena na lokalno stanovništvo, posebno djecu, o važnosti očuvanja bioraznolikosti. Stručnjaci iz JU Međimurska priroda izradili su niz planova za interpretaciju prirode, promatranje ptica i upravljanje parkovnom arhitekturom te su uredili i objavili knjigu „Parkovi-spona gradova i prirode“. Uređena su i dva gradska parka na području grada Čakovca, povijesni Perivoj Zrinskih u centru grada koji je prije više od pola stoljeća proglašen zaštićenim spomenikom parkovne arhitekture i koji je najveći i najpoznatiji međimurski park te park u istočnom dijelu grada koji je revitaliziran kao park Centra znanja, uvažavajući povijesne, prostorne i ambijentalne karakteristike lokacije koja je još od doba Austrougarske monarhije služila kao vojarna, dok danas u njemu djeluju brojne institucije ključne za razvoj Međimurske županije, uključujući i poduzetnički inkubator s više od 60-ak poduzeća. Zaključno, objavljena je i promocija projekta na društvenim mrežama i na brojnim relevantnim portalima.

Projekt Eco Bridge pozitivan je primjer za druga urbana područja najprije na području revitalizacije urbanih zelenih površina kao lokacija na kojima je moguće očuvati staništa i stvoriti sinergiju edukativno turističkog karaktera koja će utjecati pozitivno na sliku gradskih parkova kao srca gradova. Također, podignuta je svijest lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja staništa ptica i važnosti Regionalnog parka Mura-Drava te ekološke mreže NATURA 2000 jer iako su mnogi Međimurci i Međimurke svjesni u kakvoj zelenoj oazi žive potrebno je i dalje ulagati napore kako bi ono takvo i ostalo. Poruka projekta je da je potrebno ulagati u očuvanje bioraznolikosti bez obzira na državne granice te da je najviše potrebno ulagati u edukaciju djece i mladih koji će jednog dana nastaviti njegovati suživot s prirodom kako bi zajedničkim snagama mogli utjecati na klimatske promjene i održiv eko sustav. (L.K.)