Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

geoIST3A – valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude projekt je prijavljen unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici
od strane Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske
programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione
Istriana per i programmi e fondi europei.

U sklopu projekta otvoren je Posjetiteljski centar geološkog spomenika prirode Kamenolom Fantazija, poznatiji kao Cava di Monfiorenzo. To je  jedini geološki spomenik prirode na području Istarske županije. Lokalitet je zaštićen 1986. godine zahvaljujući radu i naporima pokojnog akademika, profesora dr.sc. Josipa Tišljara, koji je prvi prepoznao geološku važnost kamenoloma i istu prvi puta prezentirao široj svjetskoj geološkoj javnosti na 4. Regionalnom skupu sedimentologa 1983. godine, u Splitu. Kamenolom Fantazija predstavlja jedan od
najvažnijih geolokaliteta u široj regiji koji predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije karbonata u svijetu.

Posjetiteljski centar geološkog spomenika prirode Kamenoloma Fantazija postao je jedini lokalitet u Istarskoj županiji namijenjen prihvatu šireg spektra posjetitelja i na kojem se provode stručne geološke edukacije za učenike, studente i širu zainteresiranu javnost.

Prema brojaču posjetitelja, u prvih godinu dana kamenolom Fantaziju posjetilo je preko 20 000 posjetitelja.

Projekt se je provodio na području Rovinja, počeo je s provedbom u studenome 2018. godine, a završio u srpnju prošle godine. Nositelj projekta bila je JU Natura Histrica, a partneri Grad Rovinj – Rovigno i TZ Grada Rovinja. Ukupna vrijednost projekta bila je 9.836.817,37 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 6.837.312,57 kuna, a vlastita sredstva 2.999.504,80 kuna.

Kroz projekt se je unaprijedila konkurentnost turističke ponude, valorizacijom, uređenjem i prezentacijom prirodne baštine na području Grada Rovinja.  Izvršene su sve planirane projektne aktivnosti, izrađena je posjetiteljska infrastruktura, izvršena su geološka istraživanja područja čiji su rezultati bili temelj za geološku studiju i izradu monografije posvećene Kamenolomu Fantazija, izrađena je muzealizacija i interpretacija lokaliteta, nadalje, lokalitet je prilagođen slabo pokretljivim osobama i slabovidnim osobama (rampe za invalide i info tabele na braillevo pismo), izrađeni su letci, brošure i ostali promo materijali te suveniri (USB, Šalice, magneti, ručnici, memori ..itd..)

Kontinuirana je posjećenost  domaćih i stranih posjetitelja, a u prvih godinu dana rada  organizirano je i nekoliko evenata, kao što su
Svjetski dan turizma 2022. i Dan planeta Zemlje 2023.
Razni stručnjaci iskazali su interes za terenske obilaske projektne lokacije pa su do sada Kamenolom Fantazija posjetili učenici raznih osnovnih i srednjih škola iz Istre,  u dva navrata  obišli su ga studenti geologije PMF-a iz Zagreba te studenti arheologije Sveučilišta u Puli.
Kamenolom Fantazija odabran je za mjesto održavanja Županijskog stručnog vijeća učitelja i profesora geografije Istarske županije krajem mjeseca kolovoza 2023. godine. Također, o važnosti i uspješnosti projekta „geoIST3A“ govori činjenica da su Kamenolom Fantaziju odabrali geolozi za terensku ekskurziju povodom 7. Hrvatskog geološkog kongresa koji će se održati u Poreču početkom
mjeseca listopada 2023. godine. Osim geološke struke, Kamenolom Fantaziju, za terensku ekskurziju odabrali su stručnjaci iz sektora zaštite prirode povodom Skupa stručnih službi sektora zaštite prirode koji
će se održati na području NP Brijuni početkom listopada ove godine.

Projekt geoIST3A i uređenje Kamenoloma Fantazija postali su primjer dobre prakse uređenja lokaliteta koji predstavlja geobaštinu. O tome je napravljeno i javno izlaganje na međunarodnom simpoziju
“Georaznolikost i geobaština – stanje i perspektive” u Perušiću.

Upravo je bolje upravljanje prirodnom baštinom, odnosno geobaštinom, jedan od važnih rezultata projekta, a dodatno, njime je dobivena  nova  turistička infrastruktura i atrakcija (naglasak na znanstveni i edukativni turizam), osmišljeni su i razvijeni interpretacijski i edukacijski programi, izrađena je geološka studija i monografija kamenoloma Fantazija, brendiran je lokalitet, omogućeno je produljenje turističke sezone, otvorena su 2 nova radna mjesta, povremeno se zapošljavaju studenti…

Spomenimo i da je zbog rijetkosti te znanstvenih, estetskih i edukativnih vrijednosti dolomitnih stijena kamenolomskog iskopa, Kamenolom Fantazija  zaštićen  kategorijom zaštite spomenik prirode. Stijene Kamenoloma piljene su ravnim rezom, poliranog efekta, čime do izražaja dolazi rijetka ritmička izmjena ranodijagenskih i kasnodijagenskih dolomita. Ritmička izmjena dolomita čini stijene estetski atraktivnima iako su znanstvene i edukacijske vrijednosti mnogo veće. Vidljivi slojevi genetski različitih dolomita s očuvanim strukturno-teksturnim značajkama služe kao znanstveno objašnjenje procesa nastanka takvih i sličnih stijena u svijetu te tumačenja stanja i procesa koji su se odvijali u paleokolišu kroz geološku prošlost. (L.K.)