Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu projekt je prijavljen u kategoriji  Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici od strane Brodsko-posavske županije.

Projektom su poboljšane postojeće i uvedene nove zdravstvene usluge,  osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću omogućeno je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, a  bolja i ubrzana zdravstvena zaštita omogućena je i svim korisnicima.  Nabavom opreme i infrastrukturnim radovima smanjen je broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice za 3%.

Projekt se je provodio u domovima zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška (Zdravstveni objekti Okučani, Davor, Staro Petrovo Selo) od sredine 2018. godine do kraja 2021. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 17.000.000 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava
10.067.231 kuna, a vlastita sredstva bila su 6.932.769 kuna.
Nositelj projekta bila je Brodsko-posavska županija, a partneri  Dom zdravlja Slavonski Brod i Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova
Gradiška.

U Brodsko-posavskoj županiji, kao i ostatku RH, duge su liste čekanja na preglede u bolnicama te je vrlo velik broj uputnica za upućivanje na pregled u bolnice. Ovim projektom, odnosno aktivnostima projekta
koje se odnose u prvom redu na nabavu prijeko potrebne medicinske opreme i edukacije liječnika domova zdravlja za nove medicinske postupke, omogućeno je uvođenje novih zdravstvenih usluga u domovima zdravlja na području Županije. Tim aktivnostima rasterećen je bolnički sustav u BPŽ, a ujedno je i poboljšan pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u depriviranim područjima Brodsko-posavske
županije.
Dogradnjom zgrade Doma zdravlja Slavonski Brod dobivena je moderna i visoko funkcionalna pedijatrija koja olakšava medicinske preglede djeci i roditeljima.
Preuređenjem zdravstvenih objekata Okučani, Davor i Staro Petrovo Selo poboljšana je zdravstvena skrb korisnika primarne zdravstvene zaštite na tim područjima.
Kroz ovaj projekt europskim sredstvima sufinancirana je nabava medicinske opreme za nešto više od 50 ordinacija koje djeluju u sklopu domova zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška i za 20 koncesionara koji pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu na području Brodsko-posavske županije.
Aktivnostima projekta uvedeno je 29 novih medicinskih usluga koje pružaju domovi zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška te je u konačnici smanjen broj uputnica prema bolnicama na području Županije za nešto više od 3%.

Uz dogradnju i preuređenje zdravstvenih ustanova i nabavu opreme, kroz projekt je provedena i edukacija roditelja romske djece za pripremu djece za odlazak liječniku, zatim edukacija djelatnika domova zdravlja za rad s djecom s intelektualnim teškoćama te edukacija liječnika za ultrazvučne postupke.
Najveće koristi ostvarene projektom su navedeno smanjenje liste čekanja u bolnicama na području Brodsko-posavske županije, nabavljena medicinska oprema, povećana socijalna uključivost pripadnika jedne nacionalne manjine kroz njima namijenjene edukacije te poboljšana stručnost liječničkih kadrova kroz održavanje projektom predviđenih i održanih edukacija.  (L.K.)