Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku bez velikog iznenađenja, najjača turistička destinacija u 2023. godini bila je Istarska županija. Slijede ju Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija. U kontinentalnom dijelu zemlje i nadalje predvode Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija. No, najveći rast noćenja i dolazaka u odnosu na godinu prije imale su Vukovarsko-srijemska i Bjelovarsko-bilogorska županija. 

U 2023. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 19,5 milijuna dolazaka i 92,4 milijuna noćenja turista, što je za 9,7% više dolazaka turista i za 2,6% više njihovih noćenja u odnosu na 2022. U odnosu na rekordnu turističku 2019., bilo je za 0,4% manje dolazaka, ali za 1,2% više noćenja turista.

U Istarskoj županiji ostvareno je najviše turističkih dolazaka i noćenja u 2023., i to 4,8 milijuna dolazaka (što čini 24,8% od ukupno ostvarenih dolazaka) i 28,1 milijun noćenja (što čini 30,4% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju). U odnosu na 2022., u Istarskoj županiji ostvareno je za 5,4% više dolazaka i za 1,6% više noćenja turista. Nadmašen je predpandemijski rezultat te je ostvareno za 7,8% više dolazaka i za 6,6% više noćenja turista u 2023. u odnosu na 2019.

Istarsku županiju slijede Splitsko-dalmatinska županija s 3,6 milijuna dolazaka i 17,8 milijuna noćenja te Primorsko-goranska županija s 3,1 milijunom dolazaka i 15,6 milijuna noćenja. U obje županije ostvareno je više dolazaka i noćenja turista u odnosu na 2022. Zatim ih po broju dolazaka, kako pokazuje tablica DZS-a, slijedi Dubrovačko-neretvanska županija, 2 milijuna, dok je ostvarenih noćenja imala gotovo 7,8 milijuna. Po broju noćenja bolja je Zadarska s 10,1 milijun, ali s nešto manje dolazaka, 1,8 milijuna.

U kontinentalnom dijelu zemlje, najviše noćenja imale su Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Osječko-baranjska, Varaždinska i Međimurska županija.

Po rastu dolazaka u odnosu na 2022. godinu, pokazuju nadalje podaci, predvodi Bjelovarsko-bilogorska županija s rastom od 29.4 posto, Vukovarsko-srijemska županija s rastom od 24,2 posto, Zagreb s rastom dolazaka turista od 20,6 posto, Dubrovačko-neretvanska s rastom od 18,5 posto, Karlovačka s 18 posto i Zagrebačka koja je ostvarila rast dolazaka turista za 17,4 posto na godišnjoj razini. Po rastu broja noćenja predvodi Vukovarsko-srijemska županija, za 21,9 posto, Bjelovarsko-bilogorska za 21,6 posto, Koprivničko-križevačka za 21,5 posto, Varaždinska za 19,5 posto i Brodsko-posavska za 17,2 posto.

U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka turista, 86,5% čine dolasci stranih turista, a 13,5% dolasci domaćih turista, stoji u priopćenju DZS-a. Domaći turisti ostvarili su za 7,6% više dolazaka, a strani turisti za 10,0% više dolazaka u 2023. u odnosu na 2022. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista, 91,2% ostvarili su strani turisti, a 8,8% domaći turisti. U 2023. u odnosu na 2022. domaći turisti ostvarili su za 4,7% više noćenja, a strani turisti za 2,4% više noćenja.

U odnosu na 2019., domaći turisti ostvarili su porast dolazaka za 19,2% i porast noćenja za 14,4%. Strani turisti imali su za 2,9% manje dolazaka, dok su noćenja stranih turista u 2023. u odnosu na 2019. ostala na istoj razini.

Turisti iz Njemačke ostvarili su najviše dolazaka i noćenja stranih turista u 2023., i to 3,2 milijuna dolazaka i 22,3 milijuna noćenja, što je 19,0% od ukupno ostvarenih dolazaka stranih turista i 26,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U odnosu na 2022., turisti iz Njemačke imali su za 2,3% manje dolazaka i za 5,2% manje noćenja. U odnosu na rekordnu 2019., ostvarili su za 11,3% više dolazaka i za 12,0% više noćenja. Slijede noćenja turista iz Slovenije i Austrije (svaka po 9,1%), Poljske (7,5%), Češke (5,9%), Italije (4,7%) te Ujedinjene Kraljevine (4,1%). Noćenja koja su ostvarili turisti iz navedenih zemalja zajedno čine 66,9% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Sve navedene zemlje ostvarile su porast noćenja turista u 2023. u odnosu na 2022. osim Njemačke i Češke, koja je imala za 9 posto manje noćenja.

Turisti iz azijskih zemalja ostvarili su 1,1 milijun noćenja, što je znatan porast noćenja u 2023. u odnosu na 2022., i to za 81,2%. Najviše noćenja turista iz azijskih zemalja ostvarila je Koreja, Republika, i to 200 tisuća noćenja, te Kontinentalna Kina sa 159 tisuća noćenja, što čini 33,4% od ukupno ostvarenih noćenja turista iz azijskih zemalja.

Kao i u 2022. najviše noćenja stranih turista u Istarskoj županiji ostvarili su turisti iz Njemačke (38,8%), Austrije (14,2%), Slovenije (9,2%), Italije (6,3%) te Nizozemske (5,6%). Sve navedene zemlje ostvarile su porast noćenja turista osim Njemačke, koja je ostvarila za 3,8% manje noćenja turista, i Nizozemske, koja je imala za 6,9% manje noćenja.

Tradicionalno je najviše noćenja turista u Istarskoj županiji ostvareno u skupini Kampovi i prostori za kampiranje, i to 11,2 milijuna noćenja, što čini 39,9% od ukupno ostvarenih noćenja turista u Istarskoj županiji.

U 2023. gradovi s najviše ostvarenih noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima jesu: Rovinj – Rovigno s 4,1 milijunom noćenja, Dubrovnik s 3,8 milijuna noćenja i Poreč – Parenzo s 3,2 milijuna noćenja. U odnosu na 2022., u svim navedenim gradovima ostvaren je porast noćenja turista, a u odnosu na 2019., porast noćenja turista ostvarili su Rovinj – Rovigno, za 6,6%, i Poreč – Parenzo, za 1,8%, dok je u Dubrovniku broj noćenja turista manji za 11,4%.

Domaći su turisti najviše noćenja u 2023. ostvarili u Gradu Zagrebu, Crikvenici, Zadru, Vodicama, Malom Lošinju, Rovinju – Rovigno i Biogradu na Moru (što čini 23,2% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista). Strani turisti najviše su noćili u Rovinju – Rovigno, Dubrovniku, Poreču – Parenzo, Splitu, Medulinu i Umagu – Umago (što čini 21,9% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista).

U 2023. najviše noćenja turista ostvareno je u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 46 milijuna, što čini 49,8% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2022., u ovoj skupini smještaja noćenja turista više je za 0,9%, a u odnosu na 2019., noćenja turista manje je za 0,3%. Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Hoteli i sličan smještaj, u kojoj je ostvareno 24,7 milijuna noćenja, što je 26,8% od ukupno ostvarenih noćenja turista u 2023. U odnosu na 2022., u skupini Hoteli i sličan smještaj noćenja turista više je za 7,3%, dok je u odnosu na 2019. noćenja turista manje za 4,6%. U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvareno je 21,6 milijuna noćenja, što čini 23,4% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2022., u ovoj skupini smještaja ostvareno je za 1,1% više noćenja turista, a u odnosu na 2019. ostvareno je za 12,9% više njihovih noćenja. (L.K.)