Teška prethodna godina zbog posljedica koje je nanijela korona nije mimoišla ni Šibensko-kninsku županiju. No, na vrijeme je ozbiljnost situacije uočena te se je posegnulo za nizom mjera – sredstva namijenjena za uskrsnice, božićnice i regres zaposlenika Županije i županijskih javnih ustanova rebalansom su preusmjerena za pomoć gospodarstvu. Povećan je kreditni potencijal u Programu kreditiranja malog gospodarstva, a Županija je osigurala i dodatno sufinanciranje kamatne stope. Za subvencije poljoprivrednicima isplaćeno je gotovo 2 milijuna kuna. U zdravstvu osigurana su dodatna interventna sredstava ustanovama te sredstva za specijalizaciju liječnika, a kupljen je i automatizirani aparat za testiranje uzoraka na Covid-19. Županija je uspješna i po povlačenju sredstava iz EU, ugovoreno je 1,8 milijardi kuna vrijednih projekata. Lani je i u Županiji rođeno više beba nego godinu prije.

Unatoč izuzetno teškim okolnostima župan Goran Pauk kaže nam u intervjuu da se sa situacijom u Šibensko-kninskoj županiji za sada nose dosta dobro. Kaže da i nije nikakva tajna da ima volju i želju nastaviti raditi ovaj posao, ali, znači li to i kandidaturu na izborima, kaže da treba još malo pričekati prije nego li se krene govoriti o izborima.

Za sve je prošla godina bila turbulentna, kada bi dali ocjenu i presjek, koliko je brzo Županija posegnula za mjerama za sprečavanje posljedica korone, od pomoći gospodarstvu, zdravstvu..?

– Prošla je godina zbilja bila zahtjevna i teška, ne samo za nas, već za cijeli svijet. Borimo se protiv nevidljivog neprijatelja koji nam je prouzročio gospodarsku krizu, ali i krizu društva u cjelini. U navedenim okolnostima, činimo maksimalne napore kako bi se osiguralo stabilno funkcioniranje kompletnog sustava javnih potreba u svim segmentima bitnim za građane.

Vrlo brzo smo shvatili ozbiljnost situacije i posegnuli za određenim mjerama  za zaustavljanje širenja zarazne bolesti, ali i mjerama za ublažavanje posljedica gospodarske krize, u skladu sa svojim proračunskim mogućnostima. Unatoč izuzetno teškim okolnostima mogu kazati da se sa situacijom  u Šibensko-kninskoj županiji za sada nosimo dosta dobro.

Gubici su svima veliki, nezaposlenost je porasla.. iako je teško prognozirati, koliko mislite da je moguće vratiti gospodarstvo  u normalu i koliko u tome može pomoći Županija?

– Rješavanjem problema gospodarstva i spašavanja radnih mjesta moraju se baviti sve razine vlasti: od lokalne i regionalne, do državne i europske razine.  Mislim da je Vlada Andreja Plenkovića u ovih,  uskoro će biti  godinu dana, donijela niz jako dobrih odluka i mjera za spas gospodarstva i da se dosta dobro nosi sa situacijom.

Još krajem prošle godine, Republika Hrvatska dobila je mogućnost korištenja o 24,2 milijarde eura za razvoj i gospodarski oporavak od koronakrize u idućih 10 godina. S izradom Plana za oporavak već se započelo, a izuzetno je važno da se diljem zemlje, na lokalnoj i regionalnoj razini što prije pripreme razvojni projekti, koji bi se mogli na taj način financirati. Mi već imamo brojne projekte koji su u pripremi i vjerujem da ćemo uz pomoć države, odnosno Europske unije uspjeti većinu toga realizirati.

Koje su konkretno mjere usmjerene gospodarstvu? (poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrtima…), odnosno poticaji koje imate svake godine plus one koje se odnose na covid mjere?

– U skladu s proračunskim mogućnostima, donijeli smo određene mjere za ublažavanje posljedica gospodarske krize; sredstva namijenjena za uskrsnice, božićnice i regres zaposlenika Županije i županijskih javnih ustanova rebalansom su preusmjerena za pomoć gospodarstvu. Za sufinanciranje marketinških aktivnosti, stručnog osposobljavanja i kupnju dugotrajne imovine osigurali 900.000 kuna, što je dvostruko više od planiranog iznosa.

Izmijenili smo Program kreditiranja malog gospodarstva; povećan je  kreditni potencijal za 10.000.000 kuna,  a osigurali smo dodatno sufinanciranje kamatne stope od strane Županije. Također, odobravamo odgode plaćanja i reprogramiranje postojećih kredita klijenata koje subvencionira Šibensko-kninska županija.

Osim turizma, Županiji ima i razvijenu industriju, ali i poljoprivredu, za koju izdvajate značajna sredstva, kako je pokazala naša analiza?

– Šibensko-kninska županija već je neko vrijeme među vodećim županijama  po trendu rasta  proračunskih izdvajanja za subvencije poljoprivrednicima. Kroz Program potpora poljoprivredi ove je godine odobreno 180 zahtjeva i isplaćeno 1.937.661,50 kuna. Posebno nas veseli sve  veći broj prijava mladih poljoprivrednika.

Upravo krajem prošle godine primili smo sjajnu vijest da nam je prošao projekt Centra za razvoj marikulture. Odobreno je ukupno 4.5 milijuna kuna, odnosno 100% iznosa kojeg smo prijavili, što znači da neće biti potrebno sufinanciranje od strane Županije. Ovim projektom izgraditi će se i opremiti Purifikacijski centar u uvali sv. Petra u Šibeniku, što slobodno možemo nazvati početkom jedne nove ere u razvoju školjkarstva Šibensko-kninske županija koja u toj djelatnosti baštini dugu tradiciju.

Imamo mi  dugu tradiciju i u djelatnostima proizvodnje i prerade  metala,  gospodarske grane koja je unazad nekoliko godina doživjela ponovni procvat. Kako bismo iskoristili potencijale koje imamo, ali i doprinijeli daljnjem razvoju konkurentnosti aluminijske industrije, županija je osnovala Centar kompetencija AluTech, a jedna od većih tvrtke u našoj županiji,  Impol-TLM, povećala je primarnu proizvodnju aluminijskih proizvoda, ali i uvela nove linije za proizvodnju dijelova za auto-industriju. U taj proces proizvodnje uključen je i niz malih tvrtki s našeg područja.

Tu je još i brodogradnja koja također doživljava svoj novi preporod  otkako je slovenska grupacija Iskra preuzela  Remontno brodogradilište Šibenik, nastavila sve započete poslove koji su ugovoreni od strane NCP-a te započela dodatno razvijati brodograđevnu i remontnu djelatnost.

Imate li neke podatke o do sada iskazanom interesu za turističke dolaske?

– S obzirom na pandemiju, ova turistička godina je još uvijek nepredvidiva i, nažalost, teško je bilo što prognozirati. Iz kontakata s našim hotelijerima, turističkim agencijama, charterima, iznajmljivačima i ostalima, imamo informacije da je određeni booking već započeo, naravno sukladno aktualnoj situaciji. Ljudi su nakon dugog perioda izolacije željni putovanja. Tako naprimjer već za proljetne praznike postoji veliki interes za našu destinaciju. Uglavnom se radi o gostima s domaćeg tržišta, ali sad već polako, uz određene klauzule o otkazu, i s inozemnih tržišta.

Zdravstvo je pokazalo sve veći značaj… koliki su bili veći izdaci?

– Epidemija koronavirusa i okolnosti u kojima živimo, razumljivo, izuzetno su opteretile rad zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi Šibensko-kninske županije. Ipak, zahvaljujući sjajnoj organizaciji i vrhunskoj profesionalnosti čelnika i osoblja naših bolnica i svih ostalih zdravstvenih ustanova, odolijevamo svim izazovima i za sada nismo imali većih problema u njihovom funkcioniranju.

Zbog izvanredne situacije, u 2021. godini osigurana su dodatna interventna sredstava zdravstvenim ustanovama, kao i sredstva za specijalizaciju liječnika, a kako bismo donekle olakšali Zavodu za javno zdravstvo, instituciji koja u zadnjih godinu dana  odrađuje strahovito velik i odgovoran posao, osigurali smo sredstva i kupili novi, potpuno automatizirani aparat za testiranje uzoraka na Covid-19, vrijednog 812.500,00 kuna.

Koliko je izdvojeno za specijalizaciju liječnika?

– U ovoj godini za specijalizaciju liječnika izdvojeno je 600.000 kuna.

U ovogodišnjem proračunu – na kojim ste stavkama morali štedjeti, gdje je pak usmjereno isto ili više novaca? 

– U gospodarskim i zdravstvenim uvjetima pandemije koja nažalost ne posustaje, došlo je do pada izvornih županijskih prihoda u 2020. godini, što je utjecalo i na projekciju prihoda u narednom trogodišnjem razdoblju.

U navedenim okolnostima, Šibensko-kninska županija čini maksimalne napore kako bi se osiguralo stabilno funkcioniranje kompletnog sustava javnih potreba u svim segmentima bitnim za građane: zadržane su potpore gospodarstvenicima i poljoprivrednicima na razini 2020. godine, osigurana je provedba projekta Pomoćnici u nastavi, osigurana su sredstva za potrebe u kulturi, u prostornom uređenju, sportu, te posebno za potrebe socijalnog i zdravstvenog sustava.

Kao što sam već kazao, osigurana su dodatna interventna sredstva zdravstvenim ustanovama koje su u situaciji pandemije pod najvećim opterećenjem.

Koji su najvažniji EU projekti realizirani u ovom mandatu, koji su u procesu realizacije ili u planu? 

– Šibensko-kninska županija izuzetno je uspješna u povlačenju EU sredstava što pokazuje brojka od 1,8 milijardi kuna ugovorenih projekata, a najveći dio tog iznosa ugovoren je u proteklih pet godina.  Ono što nas posebno veseli nisu samo brojke, već činjenica da europski fondovi mijenjaju županiju i osiguravaju bolji život ljudima koji žive na ovom prostoru, kako u Zagori tako i u priobalnom dijelu i na otocima.

Upravo je završen projekt rekonstrukcije i opremanja poduzetničke poslovne infrastrukture – Adriatic Business Centra „ABC“, vrijednosti 20 milijuna kuna. Projektom je rekonstruirana je  i opremljena stara poslovna zgrada u kompleksu bivše tvornice TLM, čime ćemo poduzetnicima i poduzetničkim potpornim institucijama na području Šibensko-kninske županije omogućiti korištenje usluga visokokvalitetne poduzetničke infrastrukture, a prije  nekoliko mjeseci otvorili smo županijski Centar za obradu metala i plastike koji ima veliki značaj za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća iz ovog sektora.

Nastavlja se jedan od naših najvećih i najvažnijih projekata; sustav navodnjavanja Donjeg polja u Jadrtovcu, čija vrijednost iznosi 80,4 milijuna kuna. Po završetku projekta na ovom području će se dobiti cca 300 ha površine pod navodnjavanjem, na tlu izuzetno povoljnom za sadnju vinove loze i maslina.

Tu je i već spomenuti Purifikacijski centar u uvali sv. Petra u Šibeniku, čijom izgradnjom  započinje nova era Razvoja marikulture u Šibensko kninskoj županiji, što je jedan je od  strateških prioriteta razvoja regije te kao takav čini dio Razvojne strategije Šibensko-kninske županije do 2021.

Svakako treba spomenuti i projekt Ars Mechanica za nove kompetencije koji naša Razvojna agencija provodi zajedno s Industrijsko-obrtnikom školom iz Šibenika. Radi se o projektu ukupne vrijednosti preko 60 milijuna kuna kojim će se osnažiti kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika, učenika i odraslih polaznika Regionalnog Centra kompetencija u (pod)sektoru strojarstva za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada.

U proteklih nekoliko godina odradili smo jedan ogroman posao kroz nekoliko projekata koji se odnose na turističku valorizaciju kanala sv. Ante u Šibeniku i tvrđave sv. Nikole, koja je u međuvremenu dobila i UNESCO-vu zaštitu. Do sada smo povukli 30-ak milijuna kuna europskih sredstava, a posao rekonstrukcije tvrđave  vrijedan je više od 100 milijuna kuna. Taj se novac nadamo povući iz sljedeće financijske omotnice.

Energetski smo obnovili tri škole i dva doma za starije i nemoćne u našoj županiji, a naša Razvojna agencija daje podršku svim gradovima i općinama u pripremi i provedbi njihovih infrastrukturnih projekata i projekata osnaživanja kompetencija ranjivih skupina za tržište rada…

U svakom slučaju, jako je puno projekata koji su završeni, koji su u tijeku ili u pripremi. Imamo sjajne ljude koji izvrsno rade svoj posao i ovom im prilikom zahvaljujem i čestitam.

Hoće li i koliko, prema računici, na financije utjecati i od ove godine nova porezna reforma i reforma koja se odnosi na smanjenje dužnosnika, vijećnika…? Pitam vas i kao i čelnika HZŽ-a –  kakva je ocjena na postignuti dogovor?

– Radi potrebe za osiguranjem sredstava za saniranje posljedica epidemije koronavirusa i za provedbu mjera za pomoć gospodarstvu, Vlada RH je za 2021. godinu najavila provedbu 5. kruga porezne reforme koja će utjecati i  na županijske prihode. Prilikom izrade plana proračuna za 2021.godinu, županijski izvorni prihodi planirani su na razini procijenjenog ostvarenja do kraja 2020.godine. Uzimajući u obzir sve porezne reforme i štetu koju je gospodarstvu cijele zemlje nanijela pandemija koronavirusa te izdatke koje će županije morati namiriti, zalažemo se za pravedniju raspodjelu poreza na dohodak između jedinica lokalne i regionalne samouprave. Smatramo da i županije, i gradovi, i općine moraju jednakomjerno sudjelovati u raspodjeli. Vlada RH je to prihvatila i umjesto kratkoročnih kompenzacijskih mjera odlučila se na povećanje udjela JLP(R)S u raspodjeli poreza na dohodak i tako dugoročno nadoknadila manjkove naših proračuna uzrokovane rasterećenjem građana porezom na dohodak.

Reformom lokalne uprave i samouprave koja uključuje smanjenje broja lokalnih dužnosnika i vijećnika, ostvarit će se značajne uštede.

Veseli podatak da je Županija imala lani više rođenih beba. Koliko tome pridonosi sa svojim programima, projektima, mjerama…?

– U Šibensko-kninskoj županiji u protekloj se godini rodilo devetero djece više nego u 2019. godini. Ukupno, u naše dvije bolnice, šibenskoj i kninskoj, bilo je 789 poroda. Iako mala brojka, ali nas veseli. Demografska slika naše županije nije zadovoljavajuća, taj trend tzv. „bijele kuge“ nažalost je prisutan u cijeloj Europu. Upravo je povećanje nataliteta i popravak demografske slike jedan od najvažnijih ciljeva svih nas političara. Sve što radimo, zapravo radimo kako bismo mladim ljudima osigurali bolju budućnost i potaknuli ih da ostanu ovdje živjeti i da ovdje osnuju svoju obitelj. Šibensko-kninska županija provodi brojne mjere kojima, vjerujem, na izravan ili neizravan način  doprinosi ovim pozitivnim trendovima. Kontinuirano stipendiramo svoje učenike i studente, brinemo  o njihovom obrazovanju i kvaliteti zdravstvene zaštite. Trudimo se mladim obiteljima pružiti  određenu sigurnost, jedan od preduvjeta koji trebaju biti ispunjeni kako bi se obitelji odlučile na proširenje.

Hoćete li se kandidirati na izborima?

– Nije nikakva tajna da imam volju i želju nastaviti raditi ovaj posao, ali, pričekat ćemo još malo prije nego počnemo govoriti o izborima. Uskoro će doći vrijeme i za to. (Lidija Kiseljak)