Prvi proračuni u eurima za 2023. godinu predloženi proteklih dana u županijama veći su nego ovogodišnji, a najveći su naravno u našim najvećim županijama. S obzirom na novu financijsku omotnicu i sredstva iz NPOO-a, u fokusu su novi projekti od obrazovanja, socijalne skrbi do zdravstva. S tim ulaganjima velik dio županija će imati vrtiće u svakoj općini, energetski obnovljene škole, dograđene ili novo izgrađene, a uložit će se i u gradnju školskih sportskih dvorana. Uz kapitalne projekte, nastavlja se briga o obrazovanju iznad standarda, demografskim mjerama, brizi za starije, potporama poduzetnicima i poljoprivrednicima….

Velik dio županija nastavlja s demografskim mjerama, kao što su poticaji za stambeno zbrinjavanje, poput onih u Vukovarsko-srijemskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Splitsko-dalmatinskoj te Osječko-baranjskoj županiji koja je i najavila povećanje kreditnog potencijala za sufinanciranje kamata na stambene kredite. Gotovo sve županije nastavljaju s dodjelom stipendija i nagrađivanjem najboljih učenika i mentora. Neke su znatno povećala stipendije za buduće doktore, ili pak financijski pomažu u otplati kredita ili najma. Najveće stipendije za studente medicine od 3.000 kuna su u Bjelovarsko-bilogorskoj i Požeško-slavonskoj županiji, a izdašnije su za buduće doktore i u  Šibensko-kninskoj, Istarskoj, Brodsko-posavskoj županiji… Neke županije nastavljaju i s mjerom isplate naknada za rođene bebe poput  Karlovačke, Zagrebačke, Osječko-baranjske, Krapinsko-zagorske i Splitsko-dalmatinske županije. Međimurska već godinama pomaže u predškolskom obrazovanju, koje je, kao i naknade za bebe, u nadležnosti prije svega JLS-ova. Neke pak pomažu uz EU novac i vlastitim sredstvima da sva djeca imaju osiguran obrok u školi, poput Varaždinske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Virovitičko-podravska županija uvodi od 2023. godine nove poticaje za poduzetnike i obrtnike. Varaždinska povećava iznose za nagrade i stipendije…

Prijedlog proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu iznosi 281,4 milijuna eura te je najveći u povijesti Županije.

Sisačko-moslavačka županija u 2023. godini čak 95% proračunskih sredstava planira usmjeriti na razvojne projekte, posebno na projekte obnove u području obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi te gospodarstva. Uz objekte domova zdravlja, aktivno se pristupa i obnovi bolničkih zgrada. U tijeku su radovi na zgradi nove interne, na zgradi stare interne izvođač je uveden u radove, počeli su radovi na zgradi jodnog, a nakon blagdana očekuje se početak radova i na zgradi pedijatrije. Trenutno je u tijeku i cjelovita obnova zgrade Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Glini, a izrađuje se i projektna dokumentacija za obnovu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Sisku. Na lokaciji Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Petrinji počela je izgradnja potpuno nove zgrade. U tijeku je cjelovita obnova ambulante u Jabukovcu te nove bolnice u Petrinji. U 2023. godini planirana je izrada projektne dokumentacije energetske obnove domova zdravlja na području Sisačko-moslavačke županije. U području socijalne skrbi realizirat će se veliki infrastrukturni projekti, Dom za starije osobe Kutina, a pokrenut je i projekt povećanja kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe u Sisak-Capragu. U tijeku su radovi na obnovi Doma za starije i nemoćne osobe Sisak i Doma za starije osobe Glina.

U području obrazovanja do sada je obnovljeno 12 objekata nakon potresa, a Ekonomska škola Sisak i I. osnovna škola Petrinja će dobiti potpuno nove zgrade.

Najveća ulaganja u idućoj godini očekuju se i u području vatrogastva.

Suradnjom Hrvatske obrtničke komore i Sisačko-moslavačke županije, pokreće se projekt od nacionalnog interesa – Majstorska škola, čime će se unaprijediti kvalitetno i poticajno poslovno okruženje u RH.

Na upit novinara o nekim od najvažnijih projekata koje treba izdvojiti za narednu godinu, župan je istaknuo:

Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu planira se u iznosu od 169,35 milijuna eura.

Stambeno zbrinjavanje mladih na ruralnom području program je za koji su sredstva od 150.000 eura osigurana i sljedeće godine. Iznos od 185,8 tisuća eura namijenjen ja za naknade rođenim bebama i pakete. Iznos od 60.000 eura namijenjen je za podizanje uvjeta smještaja i skrbi osoba starije životne dobi.

Na području razvoja gospodarstva Županija će nastaviti subvencionirati kamate putem poslovnih banaka, za što je osiguran iznos od 226,3 tisuće eura.
Iznos od 100.000 eura namijenjen je za poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu, odnosno sufinanciranje projektno – tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije u poslovne i proizvodne jedinice. Za  Program ravnomjernog razvitka Karlovačke županije planiran je iznos od 200.000 eura. Za sufinanciranje linijskog prijevoza predviđen je iznos od 1,8 milijuna eura.
Za unapređenje poljoprivrede planiran je iznos od 456.000 eura.  Kroz Program potpora male vrijednosti, nastavlja sa sufinanciranje kamata na kredite poljoprivrednika i dodjela drugih potpora za ulaganja u poljoprivrednu djelatnost. Nastavljaju se aktivnosti na razvoju planske poljoprivrede što znači poticanje formiranja proizvođačkih organizacija, pružanje administrativne pomoći u rješavanju imovinskopravnih odnosa s ciljem okrupnjavanja zemljišta i
privođenja istog poljoprivrednoj namjeni te izradi projektne dokumentacije za nedostajuću poljoprivrednu infrastrukturu (distributivni centar za voće povrće i industrijsko bilje u Cetingradu, klaonica s preradom mesa i mljekara u Krnjaku). Iznos od 55.000 eura planiran je za unapređenje lovstva.
Distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu planira se u Poslovnoj zoni Batnoga u Cetingradu, čijom bi se punom realizacijom moglo zaposliti 80-ak ljudi.
Pogon mljekare planira se u Poslovnoj zoni u Krnjaku. Osnovna namjena je prihvat svježeg mlijeka, prerada mlijeka u proizvode od mlijeka kao što su sirevi, mliječni namazi, fermentirani proizvodi i konzumno mlijeko. Predviđen je dnevni kapacitet prerade mlijeka cca 10.000 do 15.000 l, s mogućnošću povećanja kapaciteta. Na objektu je također planirana mogućnost provođenja edukacije učenika i studenata.
Pogon klaonice s preradom mesa u Krnjaku planira se u Poslovnoj zoni u Krnjaku.

Za projekte u turizmu planiran je iznos od 80.000 eura.

Od projekata u turizmu izdvaja se Dodir civilizacije.

Nastavljaju se projekti u školama, od Školske sheme, pomoćnika u nastavi, program školskog mednog dana, prehrana za djecu u riziku od siromaštva, promocija deficitarnih zanimanja, KA RADDAR…

I sljedeće godine dodijelit će se novčane nagrade učenicima i njihovim mentorima za ostvarene rezultate na državnim natjecanjima. Također se nastavlja dodjela stipendija i jednokratne pomoći učenicima i studentima. Prema novoj viziji Karlovačke županije, svaka JLS odnosno svaka osmogodišnja škola imat će sportsku dvoranu, a to ovisi o odobrenju EU sredstava i o raspoloživim natječajima koji se očekuju u 2023. godini. Primjerice, plan je gradnja dvorane u OŠ Ivan Goran Kovačić u Dugoj Resi, pa OŠ Generalski Stol i OŠ Slava Raškaj Ozalj te nadogradnja Medicinske škole Karlovac.

Još jedan važan projekt je Regionalni centar kompetentnosti Karlovačke županije (RCK) – mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u (pod)sektorima elektrotehnike i računalstva, strojarstva te turizma i ugostiteljstva.

Od planova, u proračunu stoji i energetska obnova Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin, dogradnja i proširenje kapaciteta kroz uređenje tavanskog prostora Poliklinike Suvag, rekonstrukcija Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije…

Od EU projekata izdvajaju se i projekti STREAM – strateški razvoj sustava obrane od poplave te SKOK – Skladišno obučni kompleks Karlovac, koji će se koristiti kao središnja administrativna i logistička baza te za skladištenje opreme i za uvježbavanje svih operativnih snaga sustava civilne zaštite Karlovačke županije. Također i uspostava rada NIKOLA TESLA EXPERIENCE CENTRA koji je svojim sadržajem obradio lik i djelo Nikole Tesle, najvažnije događaje, ljude i prilike vremena u kojem je dio svog života Tesla proveo u Karlovcu.

Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu predložen  u visini od 171,2 milijuna eura. Demografske mjere su i u 2023. u fokusu, ali se nastavljaju i poticaji poduzetnicima i poljoprivrednicima, projekti u obrazovanju i već započeti EU projekti.

Za školsku prehranu planiran je iznos od 725 tisuća kuna iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, ali Županija osigurava dodatnih gotovo 1,7 milijuna kuna za financiranje prehrane učenicima iz 34 osnovne škole za učenike koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve VII“ u školskoj godini 2022./23.
Za stambeno zbrinjavanje planiran je iznos od 1,8 milijuna kuna. Namjera je pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja mladih obitelji te sprječavanjem raseljavanja istih s područja Vukovarsko-srijemske županije.
Za sufinanciranje prijevoza studenata planiran je iznos od 750.000 kuna, a omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza studenata.
U proračunu za 2023. godinu planiraju se sredstva u iznosu od gotovo 4,6 milijuna eura za energetske obnove škola i ugradnju fotonaponskih ćelija za
koje je ranije napravljena projektna dokumentacija. Projekti će se prijaviti na javne pozive za energetske obnove javnih ustanova.

Predviđen je iznos od 2 milijuna eura za rekonstrukciju školskog objekta OŠ Mijata Stojanovića Babina Greda, za izgradnju i opremanje školske sportske dvorane. Radovi bi trebali završiti u listopadu sljedeće godine. Planiran je i projekt  otklanjanja nedostataka na sportskoj dvorani Lenije s iznosom u proračunu od 66,4 tisuće eura.

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva planirano je s iznosom od 199 tisuća eura.
Za potpore mladim poljoprivrednicima predviđen je iznos od 300 tisuća kuna, za unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu  200.000 kuna, 100.000 kuna za potpore jačanju  poljoprivrednog sektora i ruralnog razvoja stjecanjem znanja i vještina itd.

Od projekata na području poljoprivrede, izdvaja se projekt Agrotehnološki centar VSŽ  za koji su predviđena sredstva od 15 milijuna kuna.  Za javni sustav navodnjavanja predviđen je iznos od gotovo 4,2 milijuna kuna. Iznos od 500.000 kuna planiran je za  Logističko distributivni centar Vinkovci, odnosno izradu projektno-tehničke dokumentacije. Iznos od 2 milijuna za projekt Regionalna klaonica.

Od EU projekata, nastavljaju se aktivnosti s projektom Auto park Lipovac, Izrada projektno-tehničke dokumentacije Obrazovno-razvojnog centra Vinkovci, pa Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac KhuenBelassy u Nuštru… Od strateških projekata koja se nastavljaju jesu Transportno-logistički centar, Proizvodnja jaja iz slobodnog uzgoja, Regionalni centar za digitalizaciju i razvoj…

Proračun Brodsko-posavske županije za 2023.težak je174 milijuna eura.

U Šibensko-kninskoj županiji ukupni prihodi i primici planiraju se u visini od 139,4 milijuna eura, a rashodi u visini 141,8 milijuna, dok se razlika od 2,4 milijuna odnosi na preneseni višak od ove godine.

Na području obrazovanja, nastavlja se sufinanciranje  pomoćnika u nastavi  te sufinanciranje školske prehrane djeci koja su u riziku od siromaštva putem EU projekata. Nastavlja se i mjera Shema – voće, povrće i mlijeko (Školska shema). Projektom „Šibensko-kninska organizacija za lokalne izvore čiste energije“, pet fotonaponskih elektrana ukupne snage 324,86 kW, koje koriste izravnu sunčevu svjetlost za pretvorbu u električnu energiju, postavit će se na krov nositelja projekta – Tehničke škole iz Šibenika te krovove projektnih partnera: Doma za starije i nemoćne osobe – Cvjetni dom Šibenik, OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, OŠ Dr. Franje Tuđmana Knin te Srednje škola Lovre Montija Knin.

Projekt Regionalni centar kompetentnosti ARS MECHANICA bit će za sektor strojarstva za Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju u skladu s potrebama tržišta rada ove regije te uspostava suradnje sa sličnim centrima u EU.

Za projekt ARS Mechanica plan je izdvojiti sljedeće godine 23,9 tisuća eura, gotovo 8 tisuća za Menstrualno siromaštvo, gotovo 4 tisuće eura za sudjelovanje u projektu besplatne prehrane, 10,6 tisuća za nagrade najboljim učenicima, 109,9 za kapitalna ulaganja i opremanje srednjih škola, 30,6 tisuća za stipendiranje studenata medicine itd. Potonje se odnosi na dobivanje neophodnog stručnog kadra koji je deficitaran u Županiji (medicinski biokemičari, doktori medicine i logopedi).

Županija će nastaviti sufinancirati kamatne stope poduzetnicima kroz programe Ministarstva gospodarstva i HBOR-a, a za to je planiran iznos od 91,5 tisuća eura, a 165,9 tisuća eura za razvoj malog gospodarstva.

Provođenje programa razvoja poljoprivrede odnosi se na realizaciju „Program potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije za period 2021.-2023.“ temeljem kojeg se dodjeljuju bespovratna sredstva potpore. Planira se za 10 više sufinanciranih projekata i 5 više, odnosno ukupno 40 prijavljenih mladih poljoprivrednika na mjeru potpore. Planiran je iznos od  267,6 tisuća eura za Provođenje programa razvoja poljoprivrede II.
Sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac II vrijedan je  10,7 milijuna eura i sljedeće godine se očekuje završetak radova te su u proračunu za 2023. godinu predviđena sredstva od 1,3 milijuna eura. Ukupno je pod navodnjavanjem 272 ha površine koja bi se do 2025. povećala na 280 ha.

Nastavlja se i niz EU projekata, kao što je Turistička valorizacija kanala Sv. Ante II faza, turistička valorizacija tvrđave Sv. Nikole u kanalu Sv. Ante, u sklopu Cvjetnog doma  planira se uređenje odjela za osobe oboljele od Alzheimera i drugih demencija, te FN elektrane i protupožarnog stubišta.

Zgrada studentskog doma na Šubićevcu bit će prostor za osnivanje i rad Centra za starije osobe.

Proračun Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu iznosi 99,9 milijuna eura.

‘U idućoj godini energetski ćemo obnoviti zgrade A, B i C Opće bolnice Virovitica. Krećemo i u adaptaciju i rekonstrukciju rodilišta. Za to nam je od Ministarstva zdravstva namijenjeno 4,5 milijuna kuna, a ostatak će izdvojiti Virovitičko-podravska županija i Opća bolnica Virovitica. Tu je i ambulanta Doma zdravlja VPŽ u Gornjem Bazju, a imamo sve spremno i za zgradu Zavoda za hitnu medicinu VPŽ. Naravno, nastavljamo i nadalje subvencionirati liječnicima kamate na kredite, subvencionirati njihovo stanovanje na našem području. Davno smo shvatili kolika je važnost sustava navodnjavanja, posebno zbog nestalnih vremenskih uvjeta. Trenutno imamo završena tri sustava navodnjavanja, Kapinci – Vaška, Đolta i Novi Gradac Detkovac. Projektiramo i nove sustave, Đolta II. faza, Lukač će uskoro imati građevinsku dozvolu, a tu su i sustavi – Čađavica, Zdenci i Čačinci – Crnac. Istodobno, nastavit ćemo s istraživanjem geotermalnih potencijala na području VPŽ i izraditi dokumentaciju za Sušionicu povrća. Kroz projekt Razvoj širokopojasnog interneta na području općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci, žiteljima na tom prostoru omogućit ćemo „brzi internet“, ili tzv. „autocestu budućnosti“. Osim toga, izradit ćemo i potrebnu dokumentaciju za Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti’ – rekao je župan Igor Andrović prilikom predstavljanja proračuna i dodao kako je Županija i pri vrhu po ulaganju u obrazovanje.

‘U proračunu smo osigurali sredstva za energetsku obnovu dviju područnih škola, u Novom Gradcu i Okrugljači. Tu je i projekt Regionalnog znanstveni centar – STEM komponenta B, kroz koji će se značajna sredstva uložiti u OŠ Suhopolje i OŠ Josipa Kozarca Slatina gdje će se urediti potkrovlje škole. Energetski će se obnoviti školski prostor u Turanovcu, Cabuni, Zdencima, Učenički dom u Virovitici… ‘ – rekao je.

Nastavlja se dodjela stipendija, sufinanciranje i u konačnici besplatan željeznički prijevoz studentima, a niz je i projekata kroz NPOO. To su – nova zgrada osnovne škola u Orahovici, nova osnovna škola u Pitomači sa sportskom dvoranom, nova zgrada Gimnazije u Virovitici sa sportskom dvoranom, nove sportske dvorane u Suhopolju i kod OŠ Josipa Kozarca u Slatini, te nova sportska dvorana u Novoj Bukovici. U svakom gradu i općini bit će dječji vrtić. Trenutno ih je izgrađeno 10. Tu su i nove jaslice u Slatini, dva vrtića se grade (Orahovica i Nova Bukovica), a očekuju nas i četiri nova, u Slatini, Špišić Bukovici, Starom Gradcu i Mikleušu.

Nastavlja se treća faza uređenja Centra za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju, Kurija Janković u Kapela Dvor uz Dvorac u Suhopolju, bilježi sjajne rezultate noćenja posjetitelja, a s novim sadržajima, Suhopolje će postati još poželjnija turistička destinacija. Tu je i Centar za kulturu zdravlja Dvorac Janković u Cabuni.

Uz već postojeće mjere, kao što je  sufinanciranje  poduzetnicima smještaj u  poduzetničkim inkubatorima u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači, uvode se i novi. Pa će se 500.000 kuna izdvojiti za poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva,  milijun  kuna za razvojne programe u poljoprivredi, a nastavlja se i sa sufinanciranjem tradicijskih obrta…

Proračun Osječko-baranjske županije iznosi 258,4 milijuna eura.

Obzirom da su izvorna sredstva nedostatna, naglasak je na korištenju sredstva iz vanjskih izvora, prvenstveno pomoći iz fondova EU. Naime, Osječko-baranjska županija bilježi značajne rezultate u povlačenju sredstava iz EU fondova te su i ovim Proračunom planirana sredstva za nastavak projekata poput Učimo zajedno, Vrijeme je za školski obrok, Shema voće i povrće, Regionalni znanstveni centri Panonske Hrvatske i drugi.

Od strateških projekata planiranih u Proračunu osobito se ističe početak izgradnje I. Gimnazije u Osijeku, za što je osigurano više od 9 milijuna eura u 2023. godini, zatim završetak izgradnje Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće te zgrade 1. Gospodarskog centra. Županija će nastaviti i s ulaganjima u sustave navodnjavanja, pomoć radu HNK-a u Osijeku, nastavit će i projekte socijalne politike, stipendiranje učenike i studente, zbog velikog interesa povećat će se kreditni potencijal za sufinanciranje kamata na stambene kredite, kao Europska regija sporta u 2024. godini, već tijekom 2023. godine bit će dodatnih ulaganja u sport.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije usvojila je proračun za 2023. godinu koji je utvrđen u iznosu od 224,2 milijuna eura.

U Proračunu PGŽ-a osigurana su sredstva za realizaciju dodatnih smještajnih kapaciteta u Domu za starije Rijeka – Ispostava Delnice. U suradnji s Gradom Cresom dogovoreni su urbanistički uvjeti realizacije Doma za starije kapaciteta 100-tinjak osoba i nastavljen je rad na projektu Doma za starije u Klani u suradnji s gradovima i općinama riječkog prstena, naveo je zamjenik Braut u osvrtu na 2022. godinu za koju kaže da je bila radno intenzivna.

U tijeku je projektiranje izmjene i dopune lokacijske dozvole i ishodovanje građevinske dozvole za novu zgradu Zavoda za hitnu medicinu na lokaciji Rujevica Zapad. Uskoro će započeti radovi na iskopima koje provodi HGSS. Za nastavak projekta u idućoj godini osigurano je 10 milijuna kuna u proračunu za izgradnju pristupne prometnice. Početak radova na izgradnji zgrade planiran je u rujnu sljedeće godine.

Govoreći o projektu Zdravstveni centar – Rujevica Istok, izrađeno je idejno rješenje centralne zgrade Doma zdravlja koje će se ugraditi u urbanistički plan nove, urbane gradske sredine na Rujevici u Rijeci. S Gradom Malim Lošinjem analizira se lokacija postojećeg Doma zdravlja i razmatra nova, a u Opatiji se ostvaruju uvjeti za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja. Dodatno, preko 10 milijuna kuna uloženo je u specijalizacije zdravstvenog kadra.

Nastavit će se s infrastrukturnim ulaganjima u poljoprivredi i urediti puniona meda.

Započelo je projektiranje Hrvatske kuće vina u Dvorcu Nova Kraljevica. Projekt Platka se pak privodi kraju.

Nastavlja se i ove godine započeta demografska mjera, kojom PGŽ pomaže mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja, posebice na otocima i u Gorskom kotaru, putem financiranja adaptacije stambenih nekretnina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje će se putem javnog natječaja dati u dugoročni i društveno prihvatljiv najam, a cijena najma, pritom ne smije prijeći 2 eura po kvadratu.

Proračun Međimurske županije iznosi 122,4 milijuna  eura.

izak vrtarić

Za stipendije za deficitarna zanimanja planiran je iznos od 19,9 tisuća eura, a 15,1 tisuću za stipendije djece hrvatskih branitelja, 12,6 tisuća za studentske kredite i stipendije, 398,2 tisuće za potpore studentima, blizu 2,7 tisuća eura za rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama, 33,2 tisuće eura za asistente u nastavi, osigurana su i sredstva za centre izvrsnosti itd.

Uz rad s darovitom djecom u vrtićima, Županija je osigurala u 2023. godini i skoro 66,4 tisuće eura za asistente u vrtićima, pa je tako jedna od rijetkih županija koja brine i o predškolskom obrazovanju, koje je inače u nadležnosti JLS-ova.

Kredite za studij mogu koristiti stanovnici Županije koji studiraju na dodiplomskim, diplomskim ili integriranim studijima na hrvatskim ili europskim javnim visokoškolskim ustanovama. Isplaćuje im se po 1.000 kuna mjesečno, a ukupan iznos kredita ovisi o trajanju studija i godini na kojoj je kredit dodijeljen.

Budući da su sredstva u projektu Škole jednakih mogućnosti ograničena, učenicima kojima pomoćnik nije osiguran kroz projekt, osigurava se pomoćnik u nastavi sklapanjem sporazuma o sufinanciranju pomoćnika s općinama ili gradovima u omjeru 50:50.
Potpora studentima Međimurske županije odnosi se na jednokratnu potporu od 800 kuna svim redovnim studentima bilo da studiraju u RH, zemljama Europske unije ili bilo gdje drugdje u svijetu.
Osigurana su i sredstva za provođenje pilot projekta HŽ- za prijevoz studenata.

Županija se je uključila u program nabave  higijenskih uložaka za učenice osnovnih i srednjih  škola kojima je Županija osnivač.

Osigurana su sredstva za sufinanciranje nastavka izgradnje dvorane OŠ Sveta Marija te gradnju  Centra za odgoj i obrazovanje Grada Čakovca.

Osigurana su nadalje sredstva za sufinanciranje nabave sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u PŠ Peklenica i PŠ Zebanec, za dobivanje energetskih certifikata za ŠSD Nedelišće, PŠ Pušćine, PŠ Peklenica, PŠ Ţelezena Gora, PŠ Miklavec, PŠ Sivica, PŠ Sveti Juraj na Bregu, PŠ Podbrest.

Osigurana su i sredstva za obnovu Sportske dvorane Graditeljske škole Ĉakovec, pa za OŠ Nedelišće izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove energetski učinkovite zgrade.

U turizmu planirani su projekti Vidikovac Mađerkin breg za što je osigurano 66,4 tisuće eura u proračunu te milijun eura za revitalizaciju  kaštela Feštetić.

U kompleksu Centra znanja Međimurske županije u Čakovcu predviđa se pokretanje znanstvenog centra – ITEO.

Iznos od 172,5 tisuća eura planiran je za potpore razvoju poduzetništva, 60.000 eura za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, 360 tisuća eura za razne programe potpore poljoprivredi, 113,9 tisuća za program navodnjavanja Belica… Sustav navodnjavanja Belica na neto površini od 719 ha jedan je od projekata čija se izgradnja planira financirati kroz nacionalni Program ruralnog razvoja 2021.-2027.

Proračun Varaždinske županije za 2023. godinu iznosi 230,8 milijuna eura. Županija završava, provodi i projektira više od 40 kapitalnih projekata čija je vrijednost veća od 311 milijuna eura. U 2023. godini planira se značajan rast bespovratnih EU sredstava u županijskom dijelu proračuna, za gotovo 30 posto u odnosu na 2022.

‘U sljedećoj godini će sredstva namijenjena za stipendije i nagrade učenicima i studentima biti povećana za 32 posto te ta stavka sada iznosi 300.000 eura. Za prijevoz studenata i učenika srednjih škola planirano je 3,3 milijuna eura, a u produženom boravku, koji je organiziran u čak 25 od 33 osnovne škole, osiguran je rad učiteljicama i učiteljima na neodređeno vrijeme, pri čemu je u sklopu stavke „cjelodnevni boravak učenika“ ukupno planirano 1,6 milijuna eura. Gradimo dva centra kompetentnosti, u poljoprivredi i zdravstvu, ukupne vrijednosti 29 milijuna eura. Istovremeno, pripremamo projektnu dokumentaciju za niz ulaganja u obrazovanju, među kojima nam je za dogradnju i energetsku obnovu Glazbene škole u Varaždinu, energentsku obnovu dvorca Šaulovec te izgradnju školskih sportskih dvorana u sklopu OŠ u Varaždinskim Toplicama i Bisagu, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU već odobrilo 562 tisuće eura – rekao je župan Anđelko Stričak prilikom predstavljanja proračuna.

Kapitalni projekti u obrazovanju vrijedni su ukupno 73,4 milijuna eura.

– U području zdravstva provodimo projekte čija je vrijednost 122 milijuna eura. Već početkom godine bit će u sklopu Opće bolnice Varaždin otvoreni objedinjeni hitni bolnički prijem te dnevna bolnica i jednodnevna kirurgija. U sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice izgrađen je „Spinalni centar“, za njega je ishođena uporabna dozvola te će u sljedećoj godini biti opremljen i otvoren. Sljedeće godine će početi izgradnja najvećeg i najznačajnijeg projekta, Centralnog operacijskog bloka, za koji je javna nabava za izbor izvođača radova u tijeku. Također, u zgrade Opće bolnice Varaždin u Novom Marofu, Klenovniku i Varaždinu koje su oštećene u potresu bit će uloženo 8,3 milijuna eura, za što su već dobivena bespovratna sredstva. U pripremi je i obnova unutrašnjosti Minerve, a procijenjena vrijednost tog projekta je 17,2 milijuna eura.  U planu je i projekt izgradnje i opremanja nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo – naveo je Stričak i dodao:

– Za povećanje energetske učinkovitosti te za poticanje nove izgradnje energetski učinkovitih objekata za mlade obitelji i revitalizaciju ruralnih područja osigurano je 100.000 eura. Za regresiranje kamata za poduzetničke kredite u planu je 40.000 eura. Nastavljamo i s potporama u turizmu za podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta. Za poljoprivredu i nadalje povećamo sredstava, koja su od 2021. godine povećana za više od 50 posto. Konkretno, u 2023. godini osigurana su sredstva za poticanje poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 927.871 eura – istaknuo je župan Stričak.

U pripremi su tri projekta za koja su već osigurana bespovratna sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije i to za Regionalni centar civilne zaštite, Revitalizaciju austrougarskog vojnog kompleksa u svrhu očuvanja povijesne baštine te za Posjetiteljski centar Gaveznica – Kameni vrh. Isto tako, počinje i priprema izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu spomenika parkovne arhitekture arboretum Opeka te za Prezentacijski centar Gomila.

Splitsko-dalmatinska županija predložila je proračun od 335,8 milijuna eura.

Nastavlja se financirati niz započetih projekata i aktivnosti iz prethodnih razdoblja a posebno se ističe pomoć obiteljima sa 3 i više djece na školovanju (Zagora i otoci), pomoć obiteljima sa 4 i više djece na školovanju (1., 2. i 3. skupina indeksa razvijenosti JLS), pomoć za prehranu djece na školovanju (1. skupina indeksa razvijenosti JLS), Projekt Jadranski RZC STEM, Projekt BioMOZAIK Krš i more, izgradnja Regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici, provođenje raznih projekata u protupožarnoj i civilnoj zaštiti (Projekt Firespill i ostali), uspostava i razvoj centara kompetentnosti za elektroniku i računalstvo te turizam i ugostiteljstvo (RCK), rad s visokomotiviranim i darovitim učenicima, financiranje potpora mladima sa ruralnih područja za izgradnju ili adaptaciju kuća, pomoć za novorođenu djecu, specijalističko usavršavanje u zdravstvu, razvoj ICT sektora, pomoć lokalnoj samoupravi za uređenje pomorskog dobra i ostale projekte, niz potpora u poduzetništvu, besplatan prijevoz studenata iz Županije, niz projekata u turizmu i pomorstvu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava se planiraju u iznosu od 25,8 milijuna eura što je 3,5 milijuna eura ili 15,9% više od planiranog u odnosu na rebalans za 2022., odnosno 19,5 milijuna eura ili 311,6% više od ostvarenja u 2021. Na Županijski proračun se odnosi ukupno 4,3 milijuna eura i to 1,6 milijuna eura na Projekt Jadranski RZC STEM, 1,4 milijuna eura za Projekt Učimo zajedno, 980 tisuća eura refundacije za razne projekte koje je Županija u prethodnom razdoblju financirala iz općih izvora financiranja (Projekt Skriveni habitati i ostalo), 283 tisuće eura za Projekt Masterplan prometnog razvitka Srednje Dalmacije, 11 tisuća eura za Projekt E-turizam i ostalo). Na projekte proračunskih korisnika odnosi se ukupno 21,5 milijuna eura i to 18,3 milijuna eura kod srednjih škola (uspostava i razvoj RCK u sektoru turizma i ugostiteljstva te elektrotehnike i računalstva SDŽ i ostali projekti), 1,1 milijuna eura kod JU RERA (Projekt OPKK Tehnička pomoć II, Projekt Interreg IT – STREAM, Projekt Interreg IT – Take it slow i ostali), 2 milijuna eura kod zdravstvenih ustanova (specijalističko usavršavanje, stjecanje prvog radnog iskustava, Projekt Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma, Projekt SI4CARE i ostalo) i 103 tisuća eura kod osnovnih škola (Projekt BioMOZAIK Krš i more, Projekt STEM u OŠ Vrgorac, Projekt Erasmus i ostalo) i 62 tisuće eura kod Centra izvrsnosti (RCK i ostalo).

Iznos od 229,1 milijun eura je proračun Zadarske županije za 2023. godinu.

U proračunu su obuhvaćeni važni razvojni projekti, od izgradnje Hospicija na Babindubu, Skloništa za napuštene i izgubljene životinje, Poljoprivredno-edukacijskog centra i Centra za školjkarstvo Zadarske županije. Predviđena su i sredstva za projekt energetske obnove zgrade Srednjoškolskog đačkog doma Zadar, izgradnju nove Medicinske škole u Zadru, završetak izgradnje dnevnih bolnica i Centra za gospodarenje otpadom.

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2023. godinu koji iznosi 217,1 milijun eura.

Kao i prethodnih godina, najveći iznos Izvornog proračuna, gotovo 27,43 milijuna eura, namijenjen je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem je za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurano 14,7 milijuna eura. Studenti i srednjoškolci i u 2023. godini mogu računati na izdašne stipendije, a u planu je i nastavak projekta Prsten potpore.

Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je  gotovo 12 milijuna eura. Poduzetnici i iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od milijun eura, gotovo 2,4 milijuna eura osigurano je za energetske obnove škola i domova zdravlja, dok je 3,6 milijuna eura planirano za Centar za kompetentnost, a za pripremu i provedbu EU projekata osigurano je 550 tisuća eura. Novi projekt bit će poticanje digitalnih kompetencija poduzetnika i OPG-ova.

Gotovo 1,76 milijuna eura osigurano je za kapitalna ulaganja u zdravstvu. Sufinancirat će se 8 T1 timova hitne medicinske pomoći, a novost je sufinanciranje 2 tima sanitetskog prijevoza. Nešto više od 1,3 milijuna eura osigurano je za liječničke specijalizacije. 133 tisuće eura osigurano je za ambulante u ruralnim krajevima koje s obzirom na mali broj pacijenata posluju s gubitkom. Umjesto dosadašnjih 1000 kuna, naknada za svaku novorođenu bebu isplaćivat će se u iznosu od 150 eura.

 Poljoprivrednici mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 478 tisuća eura. U odnosu na dosadašnjih milijun kuna, sada je za vrtiće u ruralnim područjima osigurano 398 tisuća eura.

Na Županijskoj skupštini usvojen je Proračun Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od  172,8 milijuna eura.

Proračun Požeško-slavonske županije za 2023. godinu  iznosi 109,5 milijuna eura.

Proračun Istarske županije za 2023. godinu težak je 244 milijuna eura.

Prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu planirani u iznosu od 112 milijuna eura.

Nakon izgradnje pet školskih sportskih dvorana, nastavlja se s investicijskim ciklusima u obrazovanju i zdravstvu, što su sektori koji zauzimaju najveći dio županijskog proračuna. U sljedećoj su godini planirana nova ulaganja u školsku infrastrukturu, pri čemu je spomenut dovršetak projekta županijskog Centra kompetentnosti, projektiranje školskih zgrada, postavljanje fotonaponskih elektrana na školama, povećanje stipendija i ostale aktivnosti, dok je u zdravstvu planirana rekonstrukcija i izgradnja zgrada Doma zdravlja u Križevcima i Virju, projektno tehnička dokumentacija za regionalni Centar za palijativnu medicinu, financiranje timova 2 hitne pomoći, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, smještaja u privatnim domovima za starije, programa Pomoći u kući, rane intervencije i ostalog.

Proračun Bjelovarsko-bilogorske županije iznosi 140,6 milijuna eura.

Nastavlja se tako financiranje započetih projekata, zakonskih aktivnosti te novih projekata u koje je uključeno sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola, sufinanciranje produženog boravka, dovršetak izgradnje školsko sportske dvorane Hercegovac, opremanje dvorane OŠ Velika Pisanica te sufinanciranje postavljanja solarne elektrane u OŠ M. Lovraka Veliki GrđevacŽupan Marušić najavio je skoro potpisivanje ugovora za izradu projektne dokumentacije za projekt koji će doprinijeti razvoju turizma. Riječ je o izgradnji biciklističke staze s pratećim objektima u koridoriu nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica. Taj projekt je prijavljen u Razvojnom sporazumu za sjever Hrvatske i za njega je odobreno stopostotno financiranje u iznosu od 2,3 milijuna kuna. U Proračun za 2023. godinu po prvi put su stavljene i božićnice za umirovljenike s niskim mirovinama, u iznosu od 100 kuna. Nastavlja se i isplata 3 tisuće kuna stipendije za studente medicine. Ove je godine 28 novih liječnika stiglo u zdravstvene ustanove u ovoj godini u BBŽ.

Proračun Ličko-senjske županije za narednu godinu iznosi 62,8 milijuna eura.

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu težak je 202,26 milijuna eura.

Od kapitalnih projekata izdvaja se obnova prometnica i objekata oštećenih u potresu, izgradnja sportske dvorane Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i sportu u Zaboku, obnova dvorca Stubički Golubovec, izgradnja područnih škola i drugo. Najveći iznos, 10,87 milijuna eura, bit će uložen u obrazovanje dok je za zdravstvo predviđeno 3,37 milijuna eura, a Županija će i iduće godine značajna sredstva uložiti za potpore poduzetnicima, gospodarstvenicima i turističkom sektoru. (L. K.)