Vukovarsko-srijemska županija povećala je sredstva za usluge kvalitete života za 3,6 milijuna kuna, odnosno 88 posto u 2019. godini, što ju je svrstalo u vodećih pet županija u RH. S udjelom od 5,45 posto među vodećim je županijama u povučenim EU sredstvima u razdoblju od 2017. do 2019. godine. Prema podacima Otvorenog proračuna, u planu proračuna za ovu godinu, među top pet su županija po izdvojenim sredstvima za investicije i povučenim iz EU. Naša je pak analiza pokazala da su i jedna od vodećih županija po izdvajanju za subvencije poljoprivrednicima, a upravo su poljoprivreda i drvna industrija u fokusu razvoja, pa se i velik dio EU projekata odnosi na njih. Radi se i na poboljšanju vodokomunalne infrastrukture, prometnu povezanost, brizi o potrebitima, prijevozu studenata… U Vukovarsko-srijemskoj županiji trenutno je naglasak stavljen na 10 poduzetničkih zona, a kroz niz mjera pomaže se gospodarstvenicima, za što je ove godine predviđen iznos od 450.000 kuna.

‘Brojni su projekti s područja županije koji su pokrenuti i u određenom su stupnju realizacije. Radi se o velikim infrastrukturnim projektima, projektima energetske obnove zgrada škola, vrtića, zdravstvenih ustanova. Nadalje, osim značajnih strateških projekata iz sektora poljoprivrede i drvne industrije posvetili smo pažnju i poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna. Nadalje, prepoznali smo važnost u uspostavi prihvatljivog, ekonomičnog i održivog sustav gospodarenja otpadom na području Županije u vidu izgradnje reciklažnih dvorišta. Također,  važnost socijalnog uključivanja kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije u vidu podrške u projektima Zaželi Faza I. i II. Promišljanja smo da je od iznimne važnosti dobra prometna povezanost odnosno razvoj prometnog sustava sukladno prostornim mogućnostima, zahtjevima gospodarstva i potrebama stanovništva. Sukladno navedenom u suradnji sa 4 slavonske županije provodimo projekt Master plan prometa istočne regije Slavonije, značajan je projekt Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar. Nadovezujući se na željeznički promet prepoznata je važnost i bolje cestovne povezanosti kroz strateški projekt Srijemska granična transverzala Ilok – Šarengrad – Bapska –Tovarnik – Nijemci – Lipovac – Strošinci gdje je važno omogućit povezivanje najistočnijeg dijela RH, odnosno Grada Iloka i naselja uz granicu s autocestom A3 u dužini od 39,20 km kako bi se za 21 km skratio put od autoceste A3 do Iloka. Kako bi istaknuli važnost cestovnog tranzitnog prometa te bolju cestovnu infrastrukturu usvojili smo strateški projekt Auto park Lipovac, a cjelokupnu transportno-logističko priču zaokružili smo pripremom projekta Transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije – I faza. Od iznimne su  važnosti projekti Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (ATC) te Drvno-tehnološki centar (DTC). Ukupne šumske površine s nadaleko poznatim spačvanskim bazenom zauzimaju 69.011 ha što čini  28,3%  površine  Županije  i  uglavnom  su  zastupljene   glasovitim   slavonskim hrastom lužnjakom i poljskim jasenom. Bogatstvo raspoložive drvne mase je oko 20 milijuna m3 i godišnji sječivi etat koji iznosi oko 290000 m3.’ – kažu u Županiji.

U cilju daljnjeg razvoja poljoprivrednog sektora radi se na projektima navodnjavanja. U cilju daljnjeg razvoja poljoprivrednog sektora na ovom području potpisani su ugovori za financiranje sustava javnog navodnjavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, vrijedni gotovo 72 milijuna kuna, i to sustav navodnjavanja Blata – Cerna , Cerna (cca 550 ha) čiji  su  korisnici  OPG-ovi  te  sustav navodnjavanja Sopot – Vinkovci, Rokovci (730 ha), gdje su korisnici PIK Vinkovci d.d. i OPG-ovi. Dva sustava navodnjavanja (Tovarnik i Grabovo) su u fazi pripreme dokumentacije čije se financiranje i izgradnja očekuje u novoj financijskoj perspektivi.

Kroz Agro klaster proizvode se jaja  iz slobodnog uzgoja, u  projekt je uključeno 20 OPG-a čime je i otvoreno najmanje dvadesetak radnih mjesta, a kroz logistiku koja prati ovaj projekt još desetak. Trenutna proizvodnja jaja je na razini 4.000 komada kod kooperanata i 2.500 komada iz vlastite proizvodnje. Značajan iskorak napravljen je uvođenjem na tržište prvih GMO FREE jaja u RH.

Što se tiče IT sektora i poljoprivrede svakako vrijedi spomenuti i projekt Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi kojim će se uspostaviti regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.

Projekt „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, II. faza“ vrijednosti 35,9 milijuna kuna u 100% iznosu sufinanciran je sredstvima EU i započeo je lani. Projekt je nastavak  prve faze projekta kroz koji će se nadograditi postojeći prostor Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci te provesti rekonstrukcija prostor Srednje škole Ilok. Vrijednost bespovratnih sredstava prve faze projekta iznosila je 29,8 milijuna kuna.  Nadograđeni prostora Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci ukupne površine od 1.500 metara kvadratnih sadržavat će pedološki praktikum te praktikume za preradu i doradu voća i povrća, agromelioraciju, agro praktikum, povrćarsko cvjećarski praktikum, IN VITRO praktikum, učionice, kabinete, konferencijsku dvoranu te ostale prostore potrebne za rad s učenicima. Srednja škola Ilok će kroz projekt rekonstruirati zgradu kušaonice vina te zgradu biotehnološkog laboratorija za kulturu tkiva sa staklenikom i dva plastenika.

Projektom Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području Vukovarsko- srijemske županije nastoji se prirodne resurse (geotermalnog potencijala) staviti u funkciju gospodarskog razvoja županije.

Na području Vukovarsko-srijemske županije nalaze se i tri značajna krajobraza, i to dva spačvanska: Spačva i Virovi. Područje Virova ima karakteristike močvare, a samo u vrijeme velikih oborina, u proljeće i u jesen, proteku kao riječice do rijeke Spačve. Flora i fauna Virova slična je onoj iz Kopačkog rita. U cilju valorizacije prirodne baštine kao turističkog proizvoda pokrenut je projekt Vrata  spačvanskog bazena –  izgradnja i opremanje  Bioekološko edukacijskog centra Virovi. Održivo korištenje prirodne baštine Lože i Virovi te njihova posjetiteljska i gospodarska valorizacija od iznimnog je značaja za turističku ponudu i promociju ovoga kraja. Također projektom de se unaprijediti znanja i podići svijest šire javnosti o značaju i vrijednosti spačvanskih šuma kao prirodne baštine kroz razvoj infrastrukture, edukacijskih sadržaja i modela upravljanja odredištima prirodne baštine Virovi i Lože.

U Planu razvoja VSŽ 2021.-2027. definirano je ukupno 10 strateških projekata čijom realizacijom se želi doprinijeti jačanju regionalne konkurentnosti, rastu gospodarstva i zapošljavanja, a samim time i smanjenju odlazaka ljudi s područja Županije. Projekti na kojima trenutno radimo i provodimo projektne aktivnosti u suradnji s projektnim partnerima i suradnicima, a sve s ciljem kako bi isti bili spremni za financiranje izgradnje iz EU fondova u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027.

Vukovarsko-srijemska županija u suradnji s gradovima Vinkovci i Otok te općinama Nijemci, Drenovci, Nuštar, Babina Greda krenula je u izradu projektno tehničke dokumentacije za slijedeće projekte, neke već spomenute –  Srijemska granična transverzala Ilok – Šarengrad – Bapska –Tovarnik – Nijemci – Lipovac- Strošinci; Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području VSŽ; Transportno- logistički centar VSŽ; Centar za preradu GMO free soje ;Izgradnja regionalne klaonice sa rasjekaonicom mesa i hladnjačama u VSŽ ; Auto park Lipovac ; Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija; Suvremeni energetski učinkoviti toplinski sustav grijanja u Gradu Vinkovcima; Dvorac Khuen Bellassy u Nuštru; Regionalni centar za digitalizaciju i razvoj; Obrazovno-razvojni centar Vinkovci. Sredstva za izradu dokumentacije navedenih projekata osigurana su kroz Razvojni sporazum za područje Slavonije, Baranje i Srijema u vrijednosti 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava, ali također i u proračunima Vukovarsko-srijemske županije i partnerskih gradova i općina i upravo su to projekti čija se izgradnja i opremanje te potpuna realizacija i stavljanje u funkciju očekuje u novoj financijskoj perspektivi kroz EU fondove. Na 11. sjednici u Našicama potpisan je Dodatak 2 Razvojnog sporazuma za područje pet slavonskih  županija. U Razvojni sporazum ušli  su razvojni  i strateški projekti, a riječ je o 38 projekata ukupne vrijednosti 10,7 milijardi kuna. U Vukovarsko-srijemskoj županiji radi se o gore navedenim projektima koji su trenutno u izradi projektno-tehničke dokumentacije te je u sklopu RS SBS za njihovu izgradnju i opremanje osigurano ukupno 800.205.000,00 kn.

Uz te projekte koje je Vukovarsko-srijemska županija ugovorila u sklopu Razvojnog sporazuma kroz dva dodatka, ugovorena su i dva zajednička projekta, spomenuta rekonstrukcija pruge Okučani-Vinkovci i Centar za gospodarenje otpadom OBŽ i VSŽ.

Prema zadnjim ažuriranim podacima ukupan iznos ugovorenih bespovratnih sredstava u Vukovarsko-srijemskoj županiji od listopada 2016. do rujna 2019. godine iznosi 3,5 milijarde kuna. Od 5  najvećih ugovorenih projekata u 2018. godini u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srijem na prva tri mjesta nalaze se projekti Vukovarsko-srijemske županije i to projekt nadogradnje i elektrifikacije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar, Arheološki park Vučedol i Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima

Od projekata treba spomenuti energetske obnove javnih zgrada, vrtića, škola te zdravstvenih i socijalnih ustanova te zapošljavanje marginaliziranih i socijalno ugroženih, teže zapošljivih građana kroz projekt ZAŽELI…, a koji su velikom mjerom zaslužni za podizanje kvalitete života.

Vukovarsko-srijemska županija u promatranom razdoblju provodila je i projekte prekogranične (Prekogranični program Hrvatska-Srbija, Mađarska-Hrvatska te Hrvatska-BiH-Crna Gora) kao i programe Transnacionalne suradnje (Program Dunav, Program Adrion). Neki od njih su projekt Recall-zajedno protiv lokalnih klizišta te DR Share – smanjenje katastrofa, standardizirana analiza opasnosti i procjena rizika, pa projekt DANUrB – DANube Urban Brand– Podunavska turistička mreža financiranu okviru prvog poziva Transnacionalnog programa Stvaranje sveobuhvatne prostorno-kulturnu mrežu, zatim projekt LENA – Lokalno gospodarstvo i očuvanje prirode u Podunavlju financiran u okviru Transnacionalnog programa, ViCtour-Virtualni i kulturni turizam, U čem’ je problem  financiran u okviru Programa Europske unije Erasmus+, nadalje, projekt Osnaži se, motiviraj, aktiviraj  te Ember – odgovor na sveprisutne izvanredne situacije u pograničnom prostoru.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji trenutno je naglasak stavljen na 10 poduzetničkih zona  sa spremnom infrastrukturom za potencijalne investitore, a odnose se uglavnom na proizvodne i uslužne djelatnosti. Potencijalnim investitorima se nudi i oslobađanje od pladanja komunalnog doprinosa i dijela komunalne naknade, sufinanciraju se administrativni troškovi otvaranja poduzeća, sufinanciraju se kamate na kredite. Većim dijelom su popunjene iako i dalje postoji mogućnost za primanje novih investitora.

Županija ima Poljoprivredno-poduzetnički inkubator u Drenovcima, Poslovno inovacijski centar-BIC u Vukovaru, Tehnološki park u Vinkovcima koji su većim dijelom popunjeni, a nedavno su otvorena i dva nova poduzetnička inkubatora u Otoku i u Vinkovcima koji se polako popunjavaju i primaju svoje prve stanare. Ono što je pozitivno, poduzetnicima početnicima omogućit de se zakup poslovnih prostora po subvencioniranim cijenama na vrijeme potrebno za razvoj i osnaživanje poduzetnika do 5 godina. Cijena zemljišta je 1,00 EUR/m2 za proizvodne aktivnosti i 2,65 EUR/m2 za uslužne aktivnosti i trgovinu.

Potencijalnim investitorima se nudi i oslobađanje od pladanja komunalnog doprinosa i dijela komunalne naknade, sufinanciraju se administrativni troškovi otvaranja poduzeća, sufinanciraju se kamate na kredite.

Bitno je istaknuti i kako većina gradova i općina s područja županije ima određene mjere kojima nastoje pomagati poduzetnike i njihove investicije na svom području, a u skladu s proračunskim mogućnostima. Tako je i Vukovarsko-srijemska županija donijela Program za poticanje razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019.-2022., a u okviru kojeg dodjeljuje bespovratne potpore mikro i malim gospodarskim subjektima s područja županije za razvoj i unaprjeđenje poslovanja, za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda, za savjetovanje i obrazovne aktivnosti, za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama i sajmovima te za razvoj klastera.

Županija putem ovih javnih potpora konkretan je oslonac gospodarskim subjektima u daljnjem rastu i razvoju gospodarstva. Za ovu godinu osigurana su sredstava u proračunu u iznosu od 450.000 kuna.

Kako bi potaknula investicije Županija provodi programe kreditnih linija kojima poduzetnicima subvencionira kamate na realizirane kredite, a također tu su i poticajne mjere za ulaganja na područje VSŽ regulirane s nekoliko zakona koje idu na ruke potencijalnim investitorima. Prije svega tu je riječ o Zakonu o porezu na dobit kojim porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara s više od 5 zaposlenika čije je prebivalište na potpomognutom području JLS razvrstanih u I. skupinu prema stupnju razvijenosti, odnosno Grada Vukovara ne plaćaju porez na dobit. Također poslodavcima u Gradu Vukovaru refundiraju se doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u 50% iznosu po podnesenom zahtjevu.

Unazad nekoliko godina velika pažnja poklanja se izgradnji kvalitetne mreže poduzetničkih potpornih institucija. Imaju županijsku razvojnu agenciju koja je kroz ulogu regionalnog koordinatora jedna od najznačajnijih razvojnih institucija na području Županije, pa 5 lokalnih razvojnih agencija i 3 Lokalne akcijske grupe, tehnološki park i poduzetničke inkubatore čiji kadrovi su dovoljno stručni i educirani da pomognu poduzetnicima, potencijalnim investitorima i jedinicama lokalne samouprave u realizaciji investicija, projekata i privlačenju sredstava iz EU fondova.

Vukovarsko-srijemska županija vrlo je aktivna i u međunarodnoj suradnji, osobito s Njemačkom (grad Ulm, Straubing), Poljskom, Slovačkom gdje nastoje da mogućnosti investiranja na područje.

Gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini ostvarilo je ukupne prihode od 19,5 milijardi kuna što je povećanje od 3,7% u odnosu na 2018. godinu kada su tvrtke ostvarile 18,9 milijardi kuna ukupnog prihoda. Ukupni rashodi su u 2019.godini iznosili 18,8 milijardi kuna u odnosu na isto razdoblje 2018. godini kada su iznosili 18,1 milijardu, čime se bilježi rast rashoda u iznosu od 3,9%. Dobit razdoblja u iznosu od 924 milijuna. kuna ostvarilo je 2.180 poduzetnika, dok je gubitak razdoblja od 319 milijuna kuna iskazao 531 poduzetnik. Bitno je istaknuti da je u konačnici ostvaren pozitivan financijski rezultat u iznosu od 605 milijuna kuna. U 2019. godini povećao se i broj poduzetnika za 3,6%, sa 2.104 na broj od 2.180 a rastao je i broj zaposlenih u tvrtkama s 17.842 na 20.139, odnosno povećan je za 12,9 %. Također i kretanja na tržištu rada u 2019. godini pokazuju smanjenje stope nezaposlenosti u odnosu na 2018. godinu. U ukupnom izvozu RH u 2019. Godini, VSŽ participira sa 1,9 % što je minimalno smanjenje u odnosu na 2018. godinu kada je udio iznosio 1,98%. Vrijednost izvoza po stanovniku u 2019. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji je iznosila 1.849 eura.

Važan EU projekt završen na području zdravstva bio je „Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ ukupne vrijednosti 9,5 milijuna kuna. Nabavljena je i isporučena sva medicinska oprema ukupne vrijednosti preko 6,7 milijuna kuna, izvedeni radovi na ugradnji lifta u Domu zdravlja Vinkovci i Domu zdravlja Vukovar ukupne vrijednosti preko 2,4 milijuna kuna.

Županija je osnivač domova za starije i nemoćne osobe u Vinkovcima i Vukovaru. Kao osnivač sufinancira njihov rad iz sredstava za decentralizirane funkcije osiguravanjem razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene koji domovi ostvare temeljem ugovora potpisanih neposredno s korisnicima ili ostvarenih od nadležnog ministarstva za korisnike koji su smješteni u dom temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb.

Županija je uključena i u EU projekt besplatne prehrane za najpotrebitije učenike, a trenutno se provodi projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva „Užina za sve IV“, kojim su  obuhvaćeni ugroženi učenici iz 20 osnovnih škola VSŽ. Ukupna vrijednost projekta je 936 tisuća kuna. Također, se iz proračuna financira prehrana učenicima koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve IV“  u iznosu od 1,5 milijuna kuna u školskoj godini 2019./20.

Uspješno se provodi i mjera sufinanciranja prijevoza vlakom redovnih studenata. Najviše je studenata koji putuju u Zagreb odnosno preko 50% od ukupnog broja izdanih potvrda. ‘Stoga, možemo zaključiti kako jedna povratna karta mjesečno uvelike pomaže studentima održavati obiteljske i prijateljske veze u svome zavičaju. Nakon Zagreba najviše je korisnika mjere koji putuju u Osijek, a takvih je 35% od ukupnog broja. Studenti koji studiraju u Osijeku trenutno imaju financirane 2 vožnje u jednome smjeru ili jednu povratnu kartu mjesečno.’ – kažu u Županiji. I u 2021. godini sufinancira se prijevoz vlakom redovnim studentima koji imaju prebivalište u Županiji od mjesta stanovanja do mjesta studiranja u Republici Hrvatskoj. Redovni studenti koji studiraju u Osijeku i Slavonskom Brodu imaju pravo na 4 besplatne povratne karte tijekom kalendarskog mjeseca. Redovni studenti koji studiraju u ostalim mjestima (Zagreb, Rijeka, Split i druga mjesta) imaju pravo na 2 besplatne povratne karte tijekom kalendarskog mjeseca, a koji studiraju na području Vukovarsko-srijemske županije imaju pravo na besplatnu mjesečnu kartu.

Županija sudjeluje u sufinanciranju kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Županije. U proračunu je tako primjerice u 2019. godini bilo izdvojeno 1,5 milijuna kuna i potpisano 40 ugovora s mladima obiteljima. Krajem prošle godine dodijeljeno je 2,36 milijuna kuna za 86 obitelji.

S ciljem da se mladi zadrže u ruralnim naseljima, potpore za kupnju kuće u selima iznosile su 35.000 kuna, a u gradovima naše županije 25.000 kuna. (L.K.)