Brodsko-posavska županija izdvojila je najviše iz proračuna za zdravstvo u 2021. godini u odnosu na ostale županije, a slijede Šibensko-kninska, Karlovačka, Zadarska i Istarska županija koja je ujedno uz Primorsko-goransku županiju imala u apsolutnom iznosu najveći rast izdvojenih sredstava u odnosu na 2020. godinu. U postocima najveći je rast imala Bjelovarsko-bilogorska županija, a u odnosu na broj stanovnika najviše su izdvojile Požeško-slavonska i Varaždinska županija. Pokazala je to naša analiza napravljena iz posljednje dostupnih podataka o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Prijenos upravljanja općih bolnica sa županija na državu od sljedeće godine jedna je od novina u zdravstvenoj reformi. Toj su se mjeri suprotstavili već neki župani, s obzirom na velika ulaganja pojedinih županija u bolnice i kako kažu, boljoj spoznaji potreba za njihove pacijente.

Upravljačka prava prenose se tako s općih bolnica na državu, a izvanbolnička specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita, specijalne bolnice, lječilišta i poliklinike ostaju u upravljačkoj nadležnosti županija.

Po riječima Vlade, upravo takva reforma je više okrenuta pacijentu.

Reforme obuhvaćaju još neke novine, kao što je uvođenje usluge mobilnih ljekarni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na potpomognutom području ili području s razvojnim posebnostima. Sanitetski prijevoz iz djelatnosti doma zdravlja prelazi u djelatnost zavoda za hitnu medicinu, a po jednoj županiji bit će jedan dom zdravlja, uz mogućnost osnivanja podružnica domova zdravlja. Zdravstveni radnici moći će obavljati privatnu praksu bez dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva, najdulje do navršenih 68 godina života…

Kako se navodi u analizi koju je izradilo resorno Ministarstvo zdravstva i zbog čega se između ostaloga traže izmjene, Sustave zavoda za javno zdravstvo i hitnu medicinu treba dodatno ojačati boljom koordinacijom županijskih zavoda pod vodstvom državnih, te zajedničkim djelovanjem s primarnom zdravstvenom zaštitom te bolnicama na rješavanju javnozdravstvenih izazova i hitnih slučajeva. Nadalje, navodi se, bolnice treba nastaviti jačati kadrovski i opremom kako bi se unaprijedila učinkovitost i kvaliteta skrbi, no to treba činiti planski. Sustav u kojem svi mogu raditi sve, bez ikakve kontrole nije održiv i ne može dati dobre rezultate.

Funkcionalnim povezivanjem zdravstvenih resursa horizontalno i vertikalno koordinirat će se putevi skrbi o pacijentima. Također se navodi i jačanje zdravstvenog turizma, a upravo po tom pitanju županije kreću, ili su već krenula, u velika ulaganja.

Iz NPOO-a je za zdravstvo predviđeno 340 milijuna eura za financiranje reformskih mjera uz ispunjavanje i nekih kriterija kao što je smanjenje dugova veledrogerijama. Upravo bi prebacivanje upravljanja bolnica na državu trebalo smanjiti taj problem. Iako su navodno, jer točne analize nema, veći  dugovi ustanova pod ingerencijom države, odnosno kliničkih bolnica i centara. Kako god, sanacija dugova pojedinih bolnica je godinama učestala pojava.

U pet županija – Međimurskoj, Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj, nedavno je krenuo  pilot-projekta preventivnih zdravstvenih pregleda kojeg provode domovi zdravlja za građane starije od 40 godina.

Gorući problem u zdravstvu je i nedostatak kadra. Upravo se je zato velik dio županija uključio samostalno u rješavanje tog problema – privlačenjem kadra kroz visoke stipendije studentima medicine, subvencioniranjem kamata za stambene kredite ili pomoć u plaćanju najma.

Kako se vidi iz podataka konsolidiranih proračuna, više od polovica županija je imala više od 50 posto izdvajanja za zdravstvo.

Brodsko-posavska županija izdvojila je najviše iz proračuna za zdravstvo u 2021. godini u odnosu na ostale županije, čak 67,48 posto, Šibensko-kninska izdvojila je 61,70 posto, Karlovačka 59,02 posto, Zadarska 58,37 posto te Istarska županija 58,29 posto. Istarska je u apsolutnom iznosu i imala najveći rast izdvojenih sredstava u odnosu na 2020. godinu, rast od gotovo 81,2 milijuna kuna, Primorsko-goranska 70,3 milijuna više, Bjelovarsko-bilogorska 69,3 milijuna više, Dubrovačko-neretvanska 69 milijuna više i Sisačko-moslavačka županija 66,9 milijuna kuna više izdvojenih sredstava u 2021. godini u odnosu na godinu prije. U odnosu na broj stanovnika najviše je izdvojila Požeško-slavonska županija, 6 tisuća po stanovniku Županije, Varaždinska 5,7 tisuća po stanovniku, Šibensko-kninska 5,6 tisuća, Bjelovarsko-bilogorska i Brodsko-posavska 5,2 tisuće kuna izdvojenih proračunskih sredstava za zdravstvo po stanovniku županije. U postocima, najveći rast izdvojenih sredstava za zdravstvo na godišnjoj razini imala je s 14,99 posto Bjelovarsko-bilogorska županija, Ličko-senjska 14,21 posto, Primorsko-goranska 14,03 posto, Splitsko-dalmatinska 13,78 posto i Dubrovačko-neretvanska 13,57 posto.

Brodsko-posavska županija: Među prvima krenuli sa stipendiranjem studenata medicine

Najveći udjel iz konsolidiranog proračuna izdvojen za zdravstvo u 2021. godini imala je Brodsko-posavska županija sa 67,48 posto. Među vodećima je bila i po izdvojenim sredstvima za zdravstvo po stanovniku, s iznosom od 5.208,98 kuna.

Kako nam je u nedavnom intervju rekao župan Danijel Marušić, izrađuje se dokumentacija za izgradnju Centra za hitnu i interventnu medicinu (CEHIM) unutar slavonsko-brodske bolnice čijom bi se izgradnjom značajno poboljšala kvaliteta zdravstvene skrbi za stanovnike Županije. Nadalje, nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije ide i prijava izgradnje nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu BPŽ za sufinanciranje iz EU fondova. Sprema je i  projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju zgrade mikrobiologije i dnevne onkologije u Općoj bolnici dr. Josip Benčević čija se izgradnja namjerava realizirati u ovom  financijskom europskom razdoblju.

Lani je nastavljena realizacija projekta energetske obnove zgrade Nova bolnica-Opća bolnica Nova Gradiška i projekt „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“.

Za studente preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja, smjer doktor medicine, godišnje se izdvaja preko pola milijuna kuna  za stipendiranje studenata medicine u cilju zadržavanja mladih budućih liječnika.

Istarska županija: U tri godine 5,6 milijuna eura ulaganja u zdravstvo

Istarska županija imala je najveći rast izdvojenih sredstava za zdravstvo u odnosu na 2020. godinu, gotovo 81,2 milijuna kuna, a među vodećima je i bila po udjelu izdvojenih proračunskih sredstava za zdravstvo, 58,29 posto.

None

Ulaganje u zdravstvo, visoko je na listi prioriteta Istarske županije, što potvrđuje i podatak da ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju za navedeno područje iznose 5,6 milijuna eura. Nakon što je lani potpisano Pismo namjere o suradnji na projektu rekonstrukcije i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno od strane Istarske županije, svih istarskih gradova i općina, ove godine kreće realizacija projekta. Vrijednost investicije je 2,3 milijuna eura.
U Županiji izdvajaju i nabavu digitalnog mamografa s tomosintezom i digitalnim sustavom za automatizirano ultrazvučno skeniranje dojke koji će biti instaliran u vozilu, tzv. mobilnog mamografa, zahvaljujući kojem će se mamografski pregledi učiniti dostupnima u svim dijelovima Istre. Vrijednost mamografa i ultrazvuka je 500 tisuća eura.
I u ovoj godini se nastavlja obnova voznog parka Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije te je planirana nabava dva suvremeno opremljena ambulantna vozila hitne pomoći, u iznosu od 350 tisuća eura.
Istarska županija kontinuirano radi i na ublažavanju gorućeg problema nedostatka zdravstvenog kadra, prisutnog u cijeloj državi. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika je jedna od mjera privlačenja i pronalaska deficitarnog kadra, dok je cilj programa stambenog zbrinjavanja privlačenje deficitarnog kadra iz drugih dijelova RH i inozemstva.
Županija dodjeljuje stipendije budućim zdravstvenim djelatnicima, čime se želi doprinijeti ublažavanju problema nedostatka liječničkog kadra, prisutnog u cijeloj državi.
U akademskoj godini 2022./2023. imaju 37 stipendista u kategoriji zdravstva za što je u proračunu osigurano preko 108 tisuća eura.
Od prošlogodišnjih investicija i projekata izdvajaju prije svega najznačajniju investiciju istarskog zdravstva u proteklih 30 godina – izgradnju i opremanje OB Pula, zatim nabavu 2 ambulantna vozila za Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije sufinancirana iz decentraliziranih sredstava Županije, a namijenjena su za Ispostavu Pula, nabavljena su i 3 ambulantna vozila za Nastavni zavod za hitnu medicinu  – 2 za Ispostavu Labin i 1 za Ispostavu Buzet. U Istarskim domovima zdravlja – Ispostava Pazin započeo je s radom novi digitalni mamograf s tomosintezom, završena je adaptacija prostora stacionara Ispostave „dr. Lino Peršić“ Labin Istarskih domova zdravlja, potpisana su 3 ugovora, vrijedna preko 2,2 milijuna kuna za daljnji razvoj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju” Martin Horvat” Rovinj – Rovigno, otvoreni su novi prostori Medicinske prijavno-dojavne jedinice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ, otvorena je Posudionica medicinskih pomagala, koja djeluje u sklopu djelatnosti za palijativnu skrb Istarskih domova zdravlja te je proveden program kreditiranja ISTRAMEDIC 2021. za deficitarne kadrove u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Istarska županija – odobreno je 46 zahtjeva.

Županija sufinancira niz programa i aktivnosti Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Opće bolnice Pula, čiji je i osnivač. U ovoj proračunskoj godini za navedeno je osigurano ukupno preko 151 tisuću eura. Najveći dio sredstava odnosi se na sufinanciranje aktivnosti stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima zdravstvenih radnika deficitarnih struka zaposlenih u obje zdravstvene ustanove, s čime se želi ublažiti problem nedostatka kadra.

Karlovačka županija: Nakon ulaganja u svakom kutku Županije postoji ambulanta opće medicine, ljekarna, a prema potrebi i stomatolog

Karlovačka županija izdvojila je iz proračuna u 2021. godini 59,02 posto za zdravstvo.

Jedna od najvećih investicija u zdravstvu svakako je uređenje i opremanje Doma zdravlja Ozalj. U posljednjih nekoliko godina u to je  uloženo je oko 800 tisuća eura, što su osigurali sam Dom zdravlja, grad Ozalj, Karlovačka županija i država. Usto, uglavnom iz europskih fondova, osigurano je dodatnih 260 tisuća eura za nabavku opreme i uređaja. Ozalj tako sada ima polikliniku sa svim potrebnim sadržajima: od dentalne i fizikalne medicine do oftamologa, te ginekološke ambulante i ambulanti obiteljske medicine.

Prošle godine završen je i značajan projekt uređenja i opremanja fizikalne terapije u Domu zdravlja Slunj. Viši standard zdravstvene usluge time su dobili stanovnici s područja Grada Slunja, Općina Cetingrad i Rakovice te gravitirajućih dijelova Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Investicija fizikalne terapije vrijedna je oko 700 tisuća eura, pri čemu je Karlovačka županija osigurala gotovo polovicu potrebnog novca, a ostatak Ministarstvo zdravstva.

Vojnić je prošle godine dobio vlastitu ispostavu Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, što je investicija vrijedna više od 300 tisuća eura.

Sustavno se već niz godina ulaže u uređenje i opremanje svih Domova zdravlja i njihovih ambulanti na cijelom području županije, tako da sada u svakom kutku županije postoji ambulanta opće medicine, ljekarna, a prema potrebi i stomatolog.

Karlovačka županija posebno vodi računa i o voznom parku zdravstvenih ustanova. Posljednjih godina nabavljeno je 19 sanitetskih i patronažnih vozila za potrebe domova zdravlja kojima je osnivač Karlovačka županija, za što je osigurano više od 650 tisuća eura.  Kupljeno je i 7 vozila hitne medicinske pomoći, vrijednih više od 600 tisuća eura.

U periodu 2021 i 2022.g. ukupna ulaganja u područje zdravstva putem decentraliziranih sredstava bila su u iznosu od 4 i pol milijuna eura. Tim novcem  zdravstvene ustanove  financirale su investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata, vozila, medicinske i nemedicinske opreme, nabavu medicinske i nemedicinske opreme, medicinskih aparata, nabavu vozila, uredske opreme i namještaja i sl. te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Ulagalo se, među ostalim,  u uređenje pojedinih odjela Opće bolnice Karlovac, kao i u nabavku najsuvremenijih medicinskih uređaja za Opću bolnicu Karlovac, te Opću bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin.

Iz izvornih sredstva Karlovačke županije (iznad minimalnog standarda) za potrebe zdravstva uloženo je u periodu od 2021.-2022. godine ukupno oko milijun i pol eura vlastitih sredstava.

Ove godine u planu su ulaganja iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 2 milijuna eura.

Bit će započeti radovi radovi u okviru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije – izgradnja Ispostave Ozalj. Također, planira se i dovršetak rekonstrukcije zgrade Poliklinike Suvag.  Poliklinika će time dobiti dodatno uređeni prostor u tavanskom dijelu zgrade, a time i znatno bolje uvjete za rad.

Ove godine Karlovačka županija iz decentraliziranih sredstava planira nabaviti kardiološki ultrazvuk uređaj sa  pripadajućom sondom za potrebe Opće bolnice Karlovac za Odjel kardiologije u iznosu od 107.787,00 eura, te HD videoendoskopski sustav za operacijsku salu za potrebe  Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin,  u iznosu od 100.206,00 eura. Bit će to značajna ulaganja u suvremenu medicinsku opremu, čime će se dodatno unaprijediti dijagnostika i mogućnosti operativnih zahvata u okviru općih bolnica kojima je osnivač Karlovačka županija.

Prosječno ulaganje Karlovačke županije u zdravstvo na godišnjoj razini  (zakonski standard i iznad minimalnog standarda) iznosi gotovo 3 milijuna eura.

Primorsko-goranska županija: Zdravstveni centar Rujevica jedan od najvećih projekata

Primorsko-goranska županija je u 2021. godini u odnosu na godinu prije povećala izdvajanja za zdravstvo za 70,3 milijuna kuna, odnosno 14,03 posto, što ju je svrstalo u vodećih pet županija.

Projektom Zdravstveni centar Rujevica – Zapad planira se izgradnja objekata za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja – HGSS, Stanice Rijeka i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Projekt je usmjeren na objedinjavanje resursa i djelovanja interventnih službi na području Primorsko goranske županije. Na Rujevici, čestici površine 13.784 m² planira se izgradnja helidroma i objekata za potrebe rada HGSS-a, objekta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije te izgradnja interne prometnice i parkirališta s priključnom infrastrukturom.

U planu je i organiziranje Hitne helikopterske medicinske pomoći (HHMS) na području županije, koja bi koristila izgrađenu heliodromsku infrastrukturu, čime bi se omogućila pokrivenost otoka, Istre, Gorskog kotara i Sjevernog Velebita. Područje izgradnje zdravstvenog centra ima povoljne meteorološke uvjete, a po svom geografskom položaju radi blizine zaobilaznice i čvora Rujevica, dobro je povezano sa Kliničkim bolničkim centrom Rijeka i drugim dijelovima grada. Učinkovita hitna medicinska pomoć, temeljena na odgovarajućim infrastrukturnim uvjetima i obučenom osoblju, spašava živote, poboljšava učinkovitost drugih dijelova zdravstvenog sustava i smanjuje daljnje troškove liječenja.

Od projekata izdvaja se „Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj“ je kapitalni projekt Primorsko-goranske županije, koji je započeo 2013. godine. Tijekom 2021. godine nastavljena je III. faza u vrijednosti 2,6 milijuna eura te se je projektom  osigurao dovoljan kapacitet kuhinje i prostora za posluživanje a i  previđeno je povezivanje toplom vezom s objektom „Parka ll“  i centrom „Magnolija“. Iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu, osigurana su sredstva u iznosu od 439,1 tisuće eura za daljnja ulaganja – financiranje radova na uređenju parkirališta s izgradnjom javne rasvjete i izgradnjom interne prometnice Lječilišta…

Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab je kapitalni projekt Primorsko-goranske županije, s ciljem razvoja i proširenja djelatnosti ustanove te podizanja razine kvalitete zdravstvene usluge.  Radovi su krenuli još  2012. godine. Tijekom 2021. godine uložen je iznos od 357,9 tisuća eura koji se odnosi na izgradnju suhe tople veze između Paviljona A i B, kako bi se funkcionalno povezali bolnički odjeli. Omogućen je pristup osobama s invaliditetom te nesmetano korištenje zajedničkih prostorija za korisnike usluga i zaposlenike. Ukupno ulaganje u 2022. godini, iznosilo je 389,8 tisuća eura. Iz Proračuna Županije za 2022. godinu, osiguran je iznos od 285,7 tisuća eura, namijenjen opremanju bolničkih paviljona A i B, u kojem se nalaze bolesničke sobe, terapijski prostori, prostori za medicinsko osoblje i ostali pripadajući prostori. Lani je iz proračuna i 199 tisuća eura izdvojen za izgradnju i rekonstrukciju  vodovodne mreže unutar ustanove.

U cilju osiguravanja adekvatnog prostora za pružanje zdravstvenih usluga, projekt novog objekta Doma zdravlja realizirati će se rekonstrukcijom i dogradnjom postojećeg objekta na Novoj cesti, u kojem trenutno Dom zdravlja obavlja zdravstvene usluge u Opatiji, a koji je u vlasništvu Grada Opatije. U travnju 2023. godine se započelo s postupkom nabave za izradu projektne dokumentacije  te se očekuje da bi se sa radovima započelo u 2024. godini. Procijenjena vrijednost radova je 4,1 milijun eura.

Varaždinska županija: U području zdravstva provode se projekti vrijedni 122 milijuna eura

Varaždinska županija izdvojila je po stanovniku 5.718,69 kuna.

Ovaj mjesec otvoren je Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP), a uz njega s radom je krenula i dnevna bolnica i jednodnevna kirurgija. Vrijednost ovih investicija iznosi više od 11 milijuna eura. Tako su sada Hitni prijemi šest odjela Opće bolnice Varaždin – interne, kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije, smješteni u istom, novom objektu Objedinjenog hitnog bolničkog prijema.

– Posebno veseli činjenica da, osim novoizgrađenih objekata i moderne opreme, odnosno medicinskih dijagnostičkih aparata, trenutno imamo 146 liječnika na specijalizacijama, od toga ih je 115 iz Opće bolnice Varaždin, a ove godine pripremamo još 54, od toga 34 iz Opće bolnice Varaždin. Vjerujem da će sve to zajedno dati još veći iskorak u kvaliteti zdravstvene skrbi na području naše županije – rekao je župan Anđelko Stričak prilikom otvaranja OHBP.

Inače, kako je istaknuto početkom godine, ova godina bit će povijesna za zdravstvo Varaždinske županije. U području zdravstva provode se projekti čija je vrijednost 122 milijuna eura.

U gradnju Centralnog operacijskog bloka bit će uloženo 53,8 milijuna eura. To je ujedno prvi projekt Varaždinske županije koji je krenuo u realizaciju, a koji će biti financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U njemu će, uz osam operacijskih dvorana, biti smješteni RTG odjel, Jedinica intenzivnog liječenja, Odjel za transfuzijsku medicinu, Medicinsko-biokemijski laboratorij, na krovu će se nalaziti helidrom, a novi objekt će s okolnim zgradama biti povezan toplim hodnicima.

U sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice završava se Spinalni centar, tj. Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. I taj objekt je izgrađen, za njega je ishođena uporabna dozvola te će ove godine biti opremljen i otvoren. Njegova ukupna vrijednost je 18,2 milijuna eura.

Također, u zgrade Opće bolnice Varaždin u Novom Marofu, Klenovniku i Varaždinu koje su oštećene u potresu bit će uloženo 8,3 milijuna eura, za što su dobivena bespovratna sredstva.

U pripremi je i obnova unutrašnjosti Minerve u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Projektno-tehnička dokumentacija iznosi 164.000 eura, a procijenjena vrijednost radova je 17,2 milijuna eura. Njime se predviđa uređenje smještajnih kapaciteta, obnova trga objekta Minerva, unutarnjeg i vanjskog bazenskog kompleksa, vodeni park i wellness zona, kao i uređenje kuhinje, restorana i kongresne dvorane.

Uz navedeno, u planu je i projekt izgradnje i opremanja nove zgrade Zavoda za javno zdravstva za koji je u 2023. planirano 3,8 milijuna eura iz sredstava Zavoda, dok je ukupna procijenjena vrijednost izgradnje 13,2 milijuna eura.

Za Dom zdravlja – za nabavu nove opreme planirano je 156,7 tisuća eura, a za tekuće i investicijsko održavanje 166 tisuća eura, što zajedno iznosi 324 tisuće eura.

Za Nastavni  zavod za hitnu medicinu u ovoj godini planirana je nabava 5 vozila za sanitetski prijevoz (za Varaždin 2 vozila te po jedno za ispostave Ludbreg, Ivanec i Novi Marof po jedno vozilo). Vrijednost nabave iznosi 331,8 tisuća eura.

U tijeku je i izgradnja dva centra kompetentnosti, od kojih je jedan u zdravstvu.

Sisačko-moslavačka županija: Uz obnove zbog potresa, ulaže se i u novu opremu te poboljšanje usluga

Sisačko-moslavačka županija  povećala je u godinu dana izdvajanja za zdravstvo za gotovo 66,9 milijuna kuna.

U ožujku ove godine počeo je projekt Županijski  kutak  zdravlja  kojeg  provodi  Sisačko-moslavačka  županija  u partnerstvu  s  Domom  zdravlja  Sisačko-moslavačke županije i  Domom  za starije osobe  Sisak,  a cijelosti je financiran iz proračuna Županije. U sklopu projekta patronažna sestra i fizioterapeut kombijem obilaze stanovnike ruralnih područja i provode medicinsku gimnastiku, kontrolu krvnog tlaka i razinu šećera u krvi. Osim navedenih aktivnosti osigurani su dolasci stručnjaka koji će voditi interaktivne radionice sa sudionicima, koji će imati priliku postavljati pitanja i više saznati o određenoj temi, sve s ciljem prevencije većih teškoća i ozbiljnijih oboljenja. Projekt se u prvoj fazi provodi na području Donje Posavine nakon čega će se proširiti i na ostala ruralna područja Sisačko-moslavačke županije.

U suradnji s općinama Majur, Sunja, Dvor, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica te Gradom Hrvatskom Kostajnicom, Sisačko-moslavačka županija provodi i projekt Korak prema zdravlju u sklopu kojega se stanovnicima Pounja u opremljenom prostoru u Majuru omogućava teško dostupna zdravstvena usluga fizikalne medicine i rehabilitacije. Uz to, osiguran je i prijevoz za stanovnike starije životne dobi i osobe s invaliditetom. Pružanje usluga fizikalne terapije, u sklopu ovog projekta, premjestit će se u Dom zdravlja SMŽ u Hrvatskoj Kostajnici.

Osim ulaganja u infrastrukturu i obnovu objekata u zdravstvu, Sisačko-moslavačka županija ulaže značajna sredstva i za programe javnih potreba u zdravstvu usmjerene na dostupnost liječnika i zdravstvene zaštite. Svi objekti koji se obnavljaju prilagođeni su osobama s invaliditetom i izgrađeni po najvišim standardima i bit će opremljeni najnovijom opremom i uređajima koji će znatno podići kvalitetu zdravstvene usluge na području cijele Sisačko-moslavačke županije.

U Sisačko-moslavačkoj županiji u ovom trenutku provode se najveća ulaganja u zdravstveni sustav u posljednjih 50 godina. Potres je u zdravstvu nanio veliku štetu na objektima i trenutno se provodi sveobuhvatna obnova bolničkih kompleksa, domova zdravlja i ambulanti, a do sada je već obnovljena zgrada Zavoda za javno zdravstvo SMŽ i Hitne medicine SMŽ. Obnova potresom oštećenih objekata financira se sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

Tako je u tijeku cjelovita obnova zgrade Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Sisku koja je oštećena u potresu. Ukupna vrijednost je 5,6 milijuna eura, a uključuje izradu projektne dokumentacije obnove, izvođenje svih radova obnove i projektantski nadzor. Obnova se financira iz sredstava Fonda solidarnosti EU i NPOO

U tijeku je izgradnja Doma zdravlja SMŽ u Petrinji. Vrijednost radova je 1,7 milijuna eura. Zatim cjelovita obnova Doma zdravlja SMŽ, ambulante u Jabukovcu vrijednosti 390,2 tisuće eura. U tijeku je cjelovita obnova Doma zdravlja SMŽ u Glini u vrijednosti 1,5 milijuna eura. Zatim,  cjelovita obnova Doma zdravlja SMŽ u Sisak-Capragu. Vrijednost ugovora o izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova po sistemu ključ u ruke iznosi 3,4 milijuna eura. Započela je i cjelovita obnova ambulante u Sunji, a energetska obnova očekuje i ambulanu u Cesarčevoj u Sisku. Planirana je i obnova ambulanti u Dvoru te prigradskim naseljima Siska –  Topolovcu i Galdovu i Kratečkom. U izradi je i projektna dokumentacija za energetsku obnovu zgrada domova zdravlja u Popovači, Kutini i Novskoj.

U tijeku su radovi na cjelovitoj obnovi zgrade Nove interne Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku. Vrijednost radova je 5,9 milijuna eura. Također i radovi na cjelovitoj obnovi zgrade Stare interne Opće bolnice vrijedni 3,9 milijuna eura. Obnavlja se i zgrada Pedijatrije Opće bolnice u vrijednosti 7,4 milijuna eura. U tijeku su radovi na cjelovitoj obnovi zgrade Jodnog lječilišta u sklopu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“. Projekt cjelovite obnove predviđa obnovu postojeće zgrade u smislu obnove njezine konstrukcije te svih prostora, instalacija i opreme, reorganizaciju sadržaja i njihovo usklađenje s pozitivnim propisima. Vrijednost radova je 2,5 milijuna eura.

Župan Ivan Celjak je sa suradnicima, je u utorak, 10. siječnja 2023. godine, obišao radove cjelovite obnove zgrade Jodnog lječilišta u sklopu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. Zgrada je izgrađena 1932. godine.

Od ostalih projekata prijavljenih na Fond solidarnosti je i izgradnja  zgrade uprave (bolnička kuhinja) vrijednosti 5 milijuna eura. U ožujku su počeli radovi obnove zgrade Stare bolnice Petrinja.

U sklopu OB Dr. Ivo Pedišić, Sisak, nakon potresa obnovljeni su objekti kirurgije, oftalmologije, Odjela za dermatologiju i venerologiju, obnovljen je Zavod za hitnu medicinu SMŽ te su izvršeni radovi hitnoj sanaciji DZ Sisak.

Neovisno o posljedicama potresa, nabavljen je novi  RTG uređaj za Opću bolnicu dr. Ivo Pedišić Sisak, ZZJZ uređaji, 2 nova vozila Zavoda za hitnu medicinu, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za projekt dogradnje Lječilišta Jodno, zatim u OB Sisak nabava novog MSCT uređaja, novog UZV uređaja i novog mobilnog inkubatora.

Završena je rekonstrukcija i prenamjena zgrade Zavoda za javno zdravstvo SMŽ koja je u vlasništvu SMŽ. Radovi su obuhvaćali uređenje prvog kata te sanaciju dijela krovišta: uređenje podova, stropova, zidova, sanitarnih čvorova, izvođenje instalacija grijanja, hlađenja, vodovoda, odvodnje, elektroinstalacija, vatrodojave te završne radove na estetskom uređenju.  Uspješnim završetkom ovog projekta, ZZJZ SMŽ prvi put ima vlastiti prostor. Radove vrijedne 217,4 tisuće eura financirala je Županija.

Splitsko-dalmatinska županija: Iz NPOO-a za KBC Split 14,6 milijuna eura

Splitsko-dalmatinska županija povećala je u 2021. godini, u odnosu na 2020. godinu izdvajanja za zdravstvo za 13,78 posto.

Iz NPOO u KBC Split financirano je instaliranje uređaja  integrirane endoskopske gastroenterološke dvorane i neurointervencijske digitalne DSA angiodvorane te digitalni dijaskopski RTG uređaj i magnetska rezonanca 3 Tesla, rečeno je nedavno na obilježavanju Dana KBC-a koji  o preko milijun građana. Ukupna vrijednost planiranih ulaganja u KBC Split u sklopu projekata koji se financiraju iz Nacionalno plana oporavka i otpornosti je 14,6 milijuna eura, dok je vrijednost instaliranih uređaja i pripremnih radova u sklopu projekta Digitalna slikovna dijagnostika 4,6 milijuna eura.

Kako stoji u prijedlogu ovogodišnjeg proračuna na stavku Zdravstvo odnosi se 80,2 milijuna eura, od čega najveći dio na rashode djelatnosti ustanova u zdravstvu, 1,9 milijuna eura na specijalistička usavršavanja i stjecanja prvih radnih iskustava, 8,3 milijuna na kapitalna ulaganja, 850 tisuća eura za Projekt Regionalna diversifikacija i specijalizacija kod ustanove Biokovke, 629 tisuća eura na aktivnosti oko covida, 465 tisuća eura na  dodatne timove HMP u turističkoj sezoni i prilikom zaštite od požara, 199 tisuća eura za instaliranje solarnih fotonaponskih elektrana kod Doma zdravlja SDŽ itd.

Na ovotjednoj sjednici Skupštine dana je suglasnost za nabavu 2 CT uređaja te odobrenje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo za kupnju objekta bivše srednje zdravstvene škole kako bi se Zavod mogao proširiti, a škola dobiti nove kapacitete. Jedan CT ide na otok Hvar, a drugi u Imotski. Njihova vrijednost je 8 milijuna kuna, a realizacijom te odluke otvara nam se prostor za nabavku CT uređaja i za druge ispostave Doma zdravlja u drugim dijelovima županije, najavio je župan Boban.

Suglasnost Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije za kupnju bivšega prostora Medicinske škole omogućava širenje Nastavnog zavoda, a samim time je osigurana nadogradnja Medicinskoj školi, stvarajući uvjete za upisivanje još odjeljenja medicinskih sestara na području Županije. U protekle dvije Županija je osigurala otvaranje 2 nova odjeljenja medicinskih sredstava – jedno u Sinju, a drugo u Splitu. (L. Kiseljak)