Projekt kojim se pojačava integracija Roma u zajednicu i obrazovni sustav trajao je 15 mjeseci, do kraja 2019. godine, ali je suradnjom Županije i resornog Ministarstva omogućena njegova daljnja provedba

Šezdesetak učenika romske nacionalne manjine iz osnovnih škola u Ludbregu, Petrijancu i Cestici od školske godine 2018./2019. ima osiguran produženi boravak tijekom kojeg dodatno uče hrvatski jezik, koji im nije materinji, imaju pomoć kod rješavanja zadaća i savladavanja gradiva, a stječu i zdrave prehrambene navike kroz osiguran topli obrok u školi, čime se ojačala njihova integracija u školsku i roditeljsku zajednicu na razini općina i Županije. Dio je to rezultata EU projekta kojim se nastojalo što uspješnije uključiti učenike romske manjine u odgojno-obrazovni sustav kroz financiranje svih troškova produženog boravka, a sve s ciljem da ih što veći broj što dulje nastavi sa školovanjem.

EU projekt ‘Uključivanje učenika pripadnika romske nacionalne manjine s područja Varaždinske županije u odgojno-obrazovni sustav’ prijavljen je unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici i kandidat je za naš izbor najboljeg županijskog EU projekta.

Trajao je 15 mjeseci, do kraja 2019. godine, ali se i dalje provodi što je samo jedan od dokaza njegove kvalitete i održivosti. Svjesni da se radi o populaciji loših socio-ekonomskih prilika,  daljnja je provedba osigurana zajedničkim financiranjem Varaždinske županije, resornog Ministrastva te jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalaze škole. Zahvaljujući tome djeci će i ubuduće biti osigurani sadržaji iz projekta kao što je besplatan produženi boravak te financiranje obroka, a sve s ciljem daljnje integracije učenika romske nacionalne manjine.

Župan Radimir Čačić rekao je kako Županija u obrazovnom smislu nastoji svima osigurati jednake uvjete i mogućnosti.

– Provodimo različite projekte poput jednosmjenske nastave, pomoćnika u nastavi, stipendiranja, sufinanciranja prijevoza, besplatnih udžbenika i osiguranja besplatnih obroka za sve učenike u riziku od siromaštva, Centara izvrsnosti i u tome ne izuzimamo nikoga. Produženi boravak izuzetno je važan u organizaciji nastave, posebice kod učenika romske nacionalnosti jer ih integriramo u obrazovne procese. Naša je odluka bila da nastavimo financirati ovaj projekt i nakon njegova završetka jer su mu koristi višestruke, od bolje socijalizacije i kvalitetnijeg obrazovanja pa do općenito povećanja životnih vještina i uključivanja u društvo. Za nastavak u 2020. godini smo izdvojili dodatnih 143.150,00 kuna. – kazao je župan te podsjetio kako se Varaždinska županija profilirala kao apsolutni lider u uspješnoj prijavi i provođenju EU projekata pri čemu se značajan dio odnosi upravo na projekte iz područja obrazovanja.

U osnovnim školama, čiji je osnivač Varaždinska županija, dvjestotinjak učenika romske nacionalne manjine pohađa osnovnu školu, a četrdesetak učenika srednju školu, dok je u produženi boravak uključeno šezdesetak učenika. Najviše je učenika romske manjine u Varaždinskoj županiji, 144 od ukupno 494, u Osnovnoj školi Petrijanec, a posljednjih nekoliko godina to je gotovo na razini trećine učenika škole.

– Desetak godina provodimo različite projekte integracije Roma u obrazovni sustav i vidimo da rezultata ima jer ih puno više završava osnovnoškolsko obrazovanje – izjavila je ravnateljica OŠ Petrijanec Valerija Paljak.

Projekt se provodio i u cestičkoj osnovnoj školi gdje je od ukupno 444 učenika, njih 53 romske nacionalne manjine.

–Drago mi je da smo ovim projektom kreirali miješane grupe čime se doprinijelo inkluziji i integraciji učenika u školsku zajednicu. Benefiti su višestruki: ovdje se djeca nauče zajedništvu, imaju osjećaj grupne pripadnosti, povezanosti i nekakvog identiteta u grupi, razvijaju socijalne navike i bolje uče – rekla je ravnateljica OŠ Cestica Nevenka Turščak.

Pripadnici romske nacionalne manjine Iz OŠ Ludbreg također su sudjelovali u projektu. Škola ima 770 učenika, a njih 34 su koristili ponuđenu uslugu produženog  boravka. – Pripadnici romske nacionalne manjine ovime ostvaruju bolju socijalizaciju, više se druže u školskom okruženju, a i više se radi na njihovom odgoju i nekim navikama koje im nedostaju, a koje će omogućiti bolje rezultate te osigurati da ih što više nastavi školovanje – dodala je ravnateljica OŠ Ludbreg Đurđa Kladić.

Što ranije započinjanje integracije preduvjet je za kvalitetniji i duži ostanak u procesu školovanja  i završavanje viših stupnjeva obrazovnog procesa, a projekt su pohvalili i učitelji u produženom boravku ukazavši na velik napredak u usvajanju znanja potrebnih mališanima za uspješan nastavak školovanja.

Projekt Varaždinske županije „Uključivanje učenika pripadnika romske nacionalne manjine s područja Varaždinske županije u odgojno-obrazovni sustav“ bio je vrijedan 999.270,53 kune, a bespovratna EU sredstva dodijeljena su po pozivu “Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine” iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

Varaždinska županija uz to i s 400.000 kuna sufinancira prehranu i dnevni boravak za učenike romske nacionalne manjine.

Glavni ciljevi projekta bili su organizacija produženog boravka uz učenje hrvatskog jezika s ciljem stvaranja preduvjeta za kvalitetnije obrazovanje, bolje ispunjavanje svojih školskih zadaća i postizanje boljeg obrazovanja uspjeha učenika romske nacionalne manjine. Ostvaren je i cilj društvenog uključivanja, projekt je pridonio i većoj inkluziji i boljem razumijevanju potreba romske manjine za uključivanjem u procese obrazovanja te u velikoj mjeri pomogao da se učenici osjećaju bolje u školskom okruženju. Također je doprinio i rješavanju značajnih izazova romske manjine na široj razini koja u konačnosti uključuje zapošljavanje i ekonomsku neovisnost budućih romskih obitelji i pojedinaca.

Iz godine u godinu sve veći broj Roma završava osnovnu školu

U školi koju pohađa najviše malih predstavnika romske nacionalne manjine, onoj u Petrijancu, gdje ih je trećina romske nacionalnosti, tridesetak je godina u prosjeku 0,8 učenik godišnje završavao školsku godinu, a unatrag 7 godina, otkad su krenuli projekti poput pripreme djece predškolske dobi za polazak u osnovnu školu, produženog boravaka i sl., u prosjeku 6,7 učenika godišnje završi svoje osnovnoškolsko obrazovanje.

Općenito je u osnovnom školstvu iz godine u godinu primjetan trend povećanja broja učenika romske nacionalne manjine, povećanja učenika u produženom boravku, kao i smanjivanje broja ponavljača i onih kojih ne završavaju osnovno školovanje. U srednjoškolskom obrazovanju također se, iz godine u godinu, bilježi porast broja učenika, koji se najčešće odlučuju za strukovne srednje škole.

Primjerice, gledajući samo posljednje tri upisne godine, u prosjeku na razini Županije upisujemo 22,5 osnovnoškolaca, odnosno 11,5 srednjoškolaca više po školskoj godini.