Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u travnju je nezaposlenost pala na mjesečnoj razini u svim županijama, a na godišnjoj u njih 19, a najviše u Varaždinskoj i Istarskoj županiji. Porasla je istodobno i zaposlenost, gdje su predvodile Splitsko-dalmatinska i Osječko-baranjska županija. Najmanji broj registrirano nezaposlenih imaju Ličko-senjska i Međimurska županija.

Potkraj travnja 2021. u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje bile su evidentirane 148.744 nezaposlene osobe, što je za 6.844 osobe manje nego prethodnoga mjeseca, te za 10.490 osoba manje nego u travnju 2020. Tako je u travnju  nezaposlenost  smanjena za 4,4 % u usporedbi s
prethodnim mjesecom, te za 6,6 % u usporedbi s istim mjesecom 2020. godine.

U usporedbi s ožujkom nezaposlenost je pala u svim županijama. U usporedbi s prošlogodišnjim travnjem evidentirana je nezaposlenost smanjena u devetnaest županija, a povećana je u samo dvije županije. Najveći pad broja nezaposlenih evidentiran je u Varaždinskoj i Istarskoj županiji (po 18,9 %) te Zadarskoj (za 16,8 %) i Karlovačkoj županiji (za 16 %). Iznad 10 posto na godišnjoj razini još su pad nezaposlenosti imale Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka i Koprivničko-križevačka županija. Najmanji pad nezaposlenosti zabilježen u Zagrebačkoj županiji (za 1,7 %) i Gradu Zagrebu (za 2,1 %).

Najmanje broj registrirane nezaposlenosti imale su u travnju Ličko-senjska županija sa 1,3 posto te Međimurska sa 1,5 posto.

U odnosu na prethodni mjesec sve su županije imale manju nezaposlenost, a najveći pad nezaposlenosti imala je Istarska županija i jedina iznad 10 posto.

REGISTRIRANE NEZAPOSLENE OSOBE

Dnevni podaci HZZ-a pokazuju da se pad broja nezaposlenih nastavio i u svibnju – trenutno je s današnjim danom na Zavodu 144.775 nezaposlenih.

U skupini nezaposlenih osoba u travnju 2021. bilo je 3,6 % osoba od 15 do 19 godina, 11,6 % od 20 do 24 godine, 12,2 % od 25 do 29 godina, 9,7 % od 30 do 34 godine, 10 posto od  35 do 39 godina, 10,3 % od 40 do 44 godine, 10,2 % od 45 do 49 godina, 10,9 % od 50 do 54 godine, 12,8 % od 55 do 59 godina i 18,8 % osoba u dobi od 60 i više godina.

U usporedbi s istim mjesecom prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je u svim obrazovnim skupinama. Najveće smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u skupini osoba bez škole i nezavršenom osnovnom školom (za 16,2 %), a najmanje u skupini osoba sa završenim prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (za 0,5 %).

Tijekom travnja 2021. u evidenciju nezaposlenih prijavilo se 11.075 osoba, što je za 56,5 % manje nego istoga mjeseca prošle godine.
Ukupno je tijekom travnja 2021. iz evidencije nezaposlenih izašlo 17.919 osoba, što je za 84,5 % više nego u travnju 2020. godine. Od toga je zaposleno 14.276 osoba, i to: 13.500 osoba na temelju radnoga odnosa (179,9 % više nego u travnju prošle godine) i 776 osoba na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, prijava na poljoprivredno osiguranje, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).
U odnosu na lanjski travanj zaposlenost je porasla u svim županijama, tj. izlazak iz evidencije nezaposlenih na temelju radnog odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti bio je nekoliko puta veći.

U zapošljavanju su u travnju predvodili Splitsko-dalmatinska županija sa zaposlenih 2013 osoba ili 14,1 posto, od čega 1.916 osoba ili 14,2 posto od ukupnoga broja zaposlenih sa zasnivanjem radnog odnosa, Grad Zagreb  te Osječko-baranjska županija sa 1.519 zaposlenih osoba s evidencije ili 10,6 posto, od čega1.439 osoba ili 10,7 posto onih koji su ušli u radni odnos.

Spomenimo i činjenicu da je nezaposlenost  u travnju prošle godine porasla za nešto više od 21 posto na godišnjoj razini, a rast po stopama od 20 odnosno 30 posto nastavljen je sve do kraja prošle godine, da bi u siječnju ove godine  pala ispod 20 posto, na 18,2 posto, u veljači na 17,7 posto te u ožujku na 8,5 posto. (L.K.)