Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska, Primorsko-goranska, Dubrovačko-neretvanska, Varaždinska županija… prema za sada preliminarnim podacima imaju veći broj upisanih prvašića nego prošle školske godine. Iako neke županije imaju rast broja prvašića, ipak, većina njih koje su nam odgovorile na upit o prvim brojevima o upisanim učenicima u prve razrede i ukupnog broja učenika, imaju pad ukupnog broja učenika. Porast ukupnog broja učenika ima samo Dubrovačko-neretvanska županija. Točni podaci znat će se na jesen. Neke županije sudjeluju u sufinanciranju radnih bilježnica, mapa… , a kod nekih o tome isključivo brinu općine i gradovi.

Prema preliminarnim podacima, i ove se godine može zaključiti da je ukupan broj učenika u padu. Podsjetimo se, lani je u odnosu na preklanjsku školsku godinu upisano 1998 učenika manje. Rezultat je to demografskih kretanja, pa je tako u odnosu na školsku godinu 2013./2014. lani upisano 50.508 učenika manje. Najveći pad zabilježen je od 2014. do 2016. godine kada je i bio najveći val iseljavanja. U razdoblju od tog vremena samo su Grad Zagreb i Istarska županija bile u zelenom po broju upisanih učenika.

Lijepa je vijest da potresom pogođena Sisačko-moslavačka županija ima porast broja upisanih prvašića. Također i dvije slavonske županije od kojih smo dobili odgovor – Osječko-baranjska i Požeško-slavonska. Podsjetimo se da je, prema ovih dana objavljenim statističkim podacima, Osječko-baranjska županija zabilježila lani i veći broj rođenih beba, ali i smanjenje broja iseljenog stanovništva. Požeško-slavonska bilježi pak izuzetno dobar pokazatelj pada prirodnog prirasta, odnosno razlike umrlih i rođenih. Obje su lani imale više doseljenog stanovništva, nego iseljenog.

Sisačko-moslavačka županija bilježi nešto veći broj upisane djece u prve razrede osnovnih i glazbenih škola.

Broj učenika upisanih u I. razred osnovnih škola, što obuhvaća i 3 glazbene škole, na području Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2021./2022. iznosi 1388 učenika. Prethodne školske godine broj prvašića bio je 1241. Odnosno, više je upisano 147 učenika.

Školske godine 2021./2022. od ukupno 40 osnovnih i glazbenih škola, 25 škola bilježe rast broja prvašića. Veći porast broja prvašića bilježe osnovne škole- OŠ Mate Lovraka Kutina, OŠ Vladimira Vidrića Kutina, OŠ Zvonimira Franka Kutina, Katolička osnovna škola u Novskoj, OŠ Sela, OŠ Gvozd, OŠ Glina, OŠ Mladost Lekenik, OŠ Novska te OŠ Popovača.

U ukupnom broju učenika osnovnih škola došlo je do neznantnog pada broja učenika.

Prethodne školske godine bilježe 10 541 učenika, a školske godine 2021./2022. 10 518 učenika.

Kako nam kažu u Županiji, tijekom ožujka 2021. godine Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport prikupio je podatke od osnovnih škola s područja županije koje je značajno pogođeno potresom. Iz prikupljenih podataka utvrđeno je da je zbog potresa veći broj učenika ispisan iz osnovnih škola s područja Grada Petrinje, no po broju upisane djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022., na istom području nije zabilježen pad upisanih učenika u odnosu na proteklu godinu. Štoviše, I. Osnovna škola Petrinja i Osnovna škola Mate Lovraka Petrinja imaju blagi porast upisane djece u I. razred u odnosu na prethodnu školsku godinu.  Grad Glina, koji je potresom pogođeno područje, u idućoj školskoj godini upisuje veći broj djece nego prethodne školske godine. Naime, u školskoj godini 2020./2021. bilo je upisano 40 djece, a u idućoj školskoj godini upisuje se 64 učenika.

Nabavu radnih materijala, mapa i sl. u SMŽ, nabavljaju gradovi i općine na čijem se području nalaze škole. Većina gradova i općina ima ovakve subvencije, neki kroz povrat potrošenih sredstava, neki kroz poklon bonove različite vrijednosti i druge mogućnosti.

U Karlovačkoj županiji  na popisu obveznika upisa u prvi razred koje je Upravni odjel za školstvo službeno dobio iz Policijske uprave, uz prošlogodišnje odgode upisa, bilo je 1029 djece za predbilježbu, no nakon što su Stručna povjerenstva osnovnih škola u suradnji s Upravnim odjelom za školstvo Karlovačke županije i u koordinaciji sa Službom školske medicine proveli predbilježbe u konačnici imamo ukupno 940 budućih prvašića (512 u školama kojima je osnivač Karlovačka županija i 428 u školama kojima je osnivač Grad Karlovac).

Nakon blagog porasta broja upisnika u prvi razred u prethodne dvije godine, u školskoj godini 2021./2022., unatoč predviđenom većem broju djece na popisu obveznika upisa u prvi razred, bilježi se pad broja upisane djece i to 29 prvašića manje (11 u županijskim i 18 u gradskim školama).

Razlog tome su utvrđene odgode upisa (oko 80) i jednim dijelom migracije obitelji (vezano uz stambenu problematiku i problematiku zapošljavanja), kažu u Županiji.

Pojedine jedinice lokalne samouprave financiraju nabavu radnih bilježnica. Karlovačka županija osigurava prijevoz učenicima osnovnih škola, sufinancira mjesečne karte srednjoškolcima, knjige i potreban materijal učenicima koji upisuju deficitarna zanimanja, te sufinancira prehranu za studente.

U školskoj godini 2021/22 u školama na području Brodsko-posavske županije, u prve razrede, upisano je 1216 učenika. U školskoj godini 2020/21 u školama na području Brodsko-posavske županije, u prve razrede, bilo je upisano 1234 učenika.

Iako se radi o 18 manje upisanih učenika u odnosu na prošlu godinu, treba naglasiti kako ovaj broj iz godine u godinu varira sukladno demografskim i ekonomskim kretanjima, te još uvijek nije naznaka silaznog trenda.

Brodsko-posavska županija će se uključiti u nabavku radnih materijala, a na koji način i u kojem obimu, znat će se nakon što se ugovore modeli.

Kada 6. rujna starta nova školska godina, na klupama prvašića u svim školama kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija, dočekat će besplatni udžbenici koje financira država, kao i radne bilježnice te likovne kutije. Sredstva za radne bilježnice i likovne kutije, oko 100.000 kuna, izdvojit će Virovitičko-podravska županija.

– Ovo je konkretna financijska pomoć, jer na ovaj način pomažemo roditeljima naših prvašića djece. Sredstva koja su prije izdvajali za udžbenike i radne materijale, moći će iskoristiti za neku drugu namjenu – kazao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

U prvi razred osnovnih škola, za školsku godinu 2021./2022. upisano je 624 učenika.

Osječko-baranjska županija, prema podacima kojima raspolažu, ukupan broj učenika koji će u 2021./2022. školskoj godini pohađati prvi razred u osnovnim školama na području Osječko-baranjske županije je 2.366. Na početku prošle 2020./2021. školske godine broj prvašića u osnovnim školama na području Osječko-baranjske županije bio je 2.320. Odnosno, preliminarni podaci pokazuju da bi ove godine moglo biti upisano 46 prvašića više.

‘S obzirom da je u 2021./2022. školskoj godini  povećan broj prvašića za 46 učenika iskazujemo zadovoljstvo jer je zaustavljen  trend pada  broja učenika koji je bio unazad nekoliko godina u proteklom razdoblju, najčešće zbog odlaska mladih obitelji na rad u inozemstvo.’ – kažu u Županiji.

Ovi podaci odnose se na 74 osnovne škole u Osječko-baranjskoj županiji i to 52 osnovne škole kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, 20 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Osijek, Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske te Waldorfska škola u Osijeku čiji je osnivač Iskra Waldorfska inicijativa.

Ukupan broj učenika u osnovnim školama u 2021./2022. školskoj godini je 19.932, a u 2020./2021. školskoj godini bilo je 20.143 učenika u osnovnim školama u Osječko-baranjskoj županiji, što je manje za 211 učenika.

Osječko-baranjska županija u skladu s financijskim mogućnostima izdvaja znatna sredstva za brojne programe i projekte u sustavu školstva (stipendiranje učenika i studenata, potiče rad s darovitim učenicima kroz centre izvrsnosti, omogućava učenicima s teškoćama u razvoju rad s pomoćnicima koji im pomažu u radu, podupire brojne projekte koje realiziraju škole, a koje pridonose stjecanju novih znanja, vještina i sposobnosti učenika, provodi projekt Školski obrok za sve kojim se osigurava besplatan obrok za sve učenike osnovnih škola, uključuje se u brojne Eu projekte u cilju poboljšanja uvjeta rada u školama i podizanja pedagoškog standarda.)

Nabavu radnih materijala Županija ne financira.

Još jedna slavonska županija, Požeško-slavonska, ima veći broj upisanih prvašića,  devet više. Podaci pokazuju da ih je ove godine upisano 600, a lanjske školske godine 591 učenik u prvi razred. Odluka o načinu financiranja radnih materijala će se tek donijeti.

Veći broj upisanih prvašića, prema neslužbenim podacima, ima i Primorsko-goranska županija. Podaci pokazuju da ih je 12 više. A gradovi i općine u PGŽ preuzeli su financiranje radnog materijala.

Prema privremenih podacima od 15. lipnja, nakon izvršenih prijava u siječnju, postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja  djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole pristupilo je 2473 djece. Prema prikupljenim podacima do 29.1.2021. nije se prijavilo 282 djece. Poteškoću pri utvrđivanju točnog broja prijavljene djece, predstavlja činjenica da roditelji prijavljuju djecu u dvije i više škola, što je suprotno zakonskim propisima. Tek se  provjerom djece po imenu i prezimenu, može utvrditi gdje će se provesti upisni postupak, a radi se o provjeri oko 2500 djece.

Upisni postupak završilo je 1285 djece od 1321 prijavljenih i upisano u prvi razred. Prijevremeno je upisano 11 djece, dok se za 52 djece donijelo ili se vodi postupak određivanja primjerenog oblika odgoja i obrazovanja i primjerenog oblika pomoći. Istodobno se za 11 djece traži uključivanje pomoćnika u nastavi. Od ukupnog broja pregledane djece, za 92 djece donijeto je rješenje o odgodi upisa za jednu školsku godinu, dok 52 djece nije dovršilo postupak.

U Gradu Rijeka upisni postupak završilo je 811  dijete od  prijavljenih 900 djece i upisano u prvi razred, u Crikvenici upisni postupak završilo je 68 od prijavljenih 77 djece, Gradu Opatija upisni postupak završilo je 80  djece od prijavljenih 116 djece, a u školama drugih osnivača, Katolička osnovna škola „Josip Pavlišić“, upisano je 36 djece, a osnovnoj waldorfskoj školi upisano je  9 djece.

Niti Šibensko-kninska županija ne sudjeluje u nabavi radnih materijala. Broj upisanih prvašića u ovoj školskoj godini je prema prvim podacima 826, dok ih je lani bilo 853. Za 15 je i manji broj ukupnog broja učenika. Lani ih je bilo 7 045, a ove 7 030.

Prema preliminarnim podacima u 1. razred osnovne škole, u školskoj godini 2021./2022. u Istarskoj županiji upisano je 1788 učenika. Lani je bilo  upisano 1844 učenika, dakle upisano je 56 učenika manje. Istarska županija osnivač je 47 školskih ustanova, odnosno 25 osnovnih
i 21 srednje škole te Učeničkog doma, te ne sufinancira nabavu radnih materijala.

Broj učenika upisanih u 1. razred osnovne škole na području Bjelovarsko-bilogorske županije za školsku godinu 2021./22.  je  948 učenika. Ukupan broj učenika u osnovnim školama u školskoj godini 2021./22. u osnovnim školama na području Bjelovarsko-bilogorske županije je 8183 učenika. Prošle godine, 2020./21. bilo je upisano 996 učenika u 1. razrede osnovnih škola na području BBŽ-a, a ukupan broj učenika u osnovnim školama iznosio je 8337. Odnosno, u prve razrede upisano je 48 manje učenika, a ukupan broj učenika manji je za 154.

Što se tiče sufinanciranja nabavke radnih materija/mapa za učenike pojedine jedinice lokalne samouprave s područja Bjelovarsko-bilogorske županije sufinanciraju njihovu  nabavku. Bjelovarsko-bilogorska županija do sada nije sufinancirala nabavku radnih materijala, no u budućnosti, ukoliko proračunske mogućnosti to dozvole i Županija će se uključiti u isto, kažu u Županiji.

U Varaždinskoj županiji ove školske godine prema prvim podacima u prve razrede upisano je 1 467 učenika, dok ih je lani bilo 1 435, odnosno ove godine 32 učenika više u prvim razredima. Ukupan broj učenika je pak smanjen, s lanjskih 13 114 na 12 817.

Sredstva koja su do 2019. godine bila izdvajana za udžbenike, usmjerena su u druge projekte za učenike osnovnih i srednjih škola, među kojima su: osiguravanje besplatne školske prehrane za učenike osnovnih škola u riziku od siromaštva te sufinanciranje školske prehrane za učenike srednjih škola u riziku od siromaštva, sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, stipendiranje učenika srednjih škola i studenata, financiranje Centara izvrsnosti Varaždinske županije s osiguravanjem prijevoza i obroka za učenike, dok brojne općine i gradovi sami sufinanciranju nabavku radnih bilježnica i/ili obveznog radnog materijala te drugih obrazovanih materijala za učenike.

U akademskoj 2020./2021. godini u svim školama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji upisano je 1192 učenika/ice, dok je je prema privremenim podacima u 2021./2022. godini upisano njih 1229.

Ukupan broj djece od I. – VIII. razreda po svima školama DNŽ u školskoj godini 2020. / 2021. bio je 9784, dok je prema sadašnjim privremenim podacima (ovisno o konačnom broju upisanih prvašića) za tekuću školsku godinu to je njih 9 857.

Dubrovačko-neretvanska županija i ove je godine osigurala sredstva za nabavu radnih materijala za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola kojima je osnivač, a za tu je namjenu u Proračunu osigurano 2,4 milijuna kuna.

Radni materijali, koji će tako osnovnoškolcima biti osigurani, su radne bilježnice za sve redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture.

Na području Ličko-senjske županije ukupni broj djece upisane u 1. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. je 364, 22 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu, kada ih je bilo 386.

Manji je i broj ukupnog broja učenika, ove školske godine ih je 3 035, a lanjske ih je bilo 3 046, odnosno 11 manje.

Ličko-senjska županija koja je osnivač 12 osnovnih škola nema planirana sredstva za financiranje nabave radnih materijala, mapa i sl. u šk. god. 2021./2022. Inače osnivač triju osnovnih škola je i Grad Gospić.

Prema privremenim podatcima u  školskoj godini 2021./2022. u prvi razred osnovnih škola na području Koprivničko- križevačke županije upisana su 983 učenika.

Koprivničko-križevačka županija ne sufinancira nabavu radnih materijala, ali zato provodi niz ostalih aktivnosti, projekata i programa u području obrazovanja čime potiče i osigurava razvoj i dostupnost obrazovnog sustava. Neki od njih su : „Prilika za sve“ – pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju; „Svi u školi, svi pri stolu“ – osiguranje besplatne školske prehrane za djecu slabijeg imovinskog stanja;  „Pametan obrok za pametnu djecu“ – osiguranje kvalitetne i zdrave prehrane, „Školska shema“ – besplatni obroci svježeg voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.

Županija također prednjači i u sufinanciranju prijevoza za učenike pa je tako i jedna od županija koja iz izvornih proračunskih sredstava najviše u Hrvatskoj izdvaja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Uz to, sufinancira i program obuke neplivača trećih razreda osnovnih škola kojima je osnivač; financira županijska natjecanja u znanju, sportu i strukovnim disciplinama te nagrađuje učenike i mentore na državnoj razini natjecanja. (L.K.)