Brodsko-posavska županija bila je dalekovidna te energetski obnovila sve osnovne i srednje škole, dom za starije i nemoćne te ustanove u zdravstvu pa rast cijena energenata ne utječe značajno za redovno funkcioniranje ovih ustanova važnih za životni standard naših stanovnika.

Energetsku krizu Brodsko-posavska županija dočekala je manje bolno, jer je već ranije energetski obnovila sve osnovne i srednje škole, dom za starije i nemoćne te ustanove u zdravstvu. Promjene i ekonomske posljedice naravno utječu i na njihov proračun, ali se, bez obzira, planirani projekti i mjere nastavljaju. Obrazovanje, zdravstvo  i socijalna skrb su u fokusu. Nastavlja se projekt Pametne škole, 18 projekata dogradnje škola, stipendiranje, a s uvećanim iznosom buduće doktore, Regionalni centar kompetentnosti, a plan je i gradnja nove zgrade Sveučilišta. Nastavlja se i s procesom gradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Šagulje, sustav navodnjavanja, daljnja izgradnja infrastrukture u Luci Slavonski Brod, a plan je i prijaviti izgradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu BPŽ-a… O realiziranim projektima i mjerama, te planovima za naredni period razgovarali smo sa županom Danijelom Marušićem.

U 2023. ste ušli s proračunom od 174 milijuna eura. Koje bi stavke izdvojili

– Proračun Brodsko-posavske županije za 2023. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 174.070.304,77 eura. Moram istaknuti kako  smo proračun BPŽ za 2023. godinu donijeli u okruženju značajnih socio-ekonomskih promjena na tržištu, ulaska u eurozonu što će imati potencijalne  ekonomske posljedice po sve lokalne proračune, ali i u okolnostima  najavljenih i već usvojenih zakonskih promjena. Teško je u takvim uvjetima  govoriti o gospodarskoj orijentiranosti proračuna ili pak o njegovom socijalnom aspektu, ali ipak treba naglasiti i istaknuti kako nastavljamo i planiramo pojedine projekte usprkos svim negativnim gospodarskim okolnostima.

Najveći dio proračunskih sredstava planiran je na razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu  te  Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, jer u ovim područjima provodimo i najviše aktivnosti i projekata. Pri tomu mislim na odgoj i obrazovanje, odnosno, financiranje iznad minimalnog standarda osnovnog i srednjeg školstva, nastavak projekata “Pametne škole”, RCK “Slavonika 5.0” i “Slavonika 5.1” i ostale EU projekte, kao i nastavak izdvajanja za pomoćnike u nastavi te obnovu i daljnja ulaganja u školske objekte. U poslovanju Brodsko-posavske županije, unazad par godina, postoji tendencija povećanja prenesenog viška prihoda nad rashodima. Rezultat je to racionalnog trošenja proračunskih sredstava kako Županije tako i njenih proračunskih korisnika koji su sastavni dio cjelokupnog konsolidiranog Proračuna Brodsko-posavske županije. Imajući u vidu dosadašnje izvršenje proračunskih prihoda i primitaka mogu reći da sam zadovoljan njegovom dinamikom.

Uslijed energetske krize Županija se je isticala kao pozitivan primjer zbog završenih energetskih obnova…

– Brodsko-posavska županija bila je dalekovidna te energetski obnovila sve osnovne i srednje škole, dom za starije i nemoćne te ustanove u zdravstvu pa rast cijena energenata ne utječe značajno za redovno funkcioniranje ovih ustanova važnih za životni standard naših stanovnika.

Veliki su projekti na području poljoprivrede, kao što je navodnjavanje, koje se zasigurno i nastavlja? Ujedno, novčano podupirete poljoprivrednike.

– U partnerskom odnosu Hrvatskih voda i Brodsko-posavske županije izgrađen je u cijelosti Sustav javnog navodnjavanja Orubica na 326 ha poljoprivrednih površina vrijedan 35,2 milijuna kuna. Nastavljamo i s projektom navodnjavanja te smo tako, sukladno Planu navodnjavanja Brodsko-posavske županije za 2022. i 2023. godinu, nominirali izradu osnovne projektne dokumentacije Sustava javnog navodnjavanja „BIĐ”. Područje sliva Biđa i Zapadnog lateralnog kanala Biđ-polja je prema Planu navodnjavanja najveće područje s mogućnošću navodnjavanja na cca. 27.000 ha, ali očekivana površina navodnjavanja iznosila bi cca. 1.200 ha.

Kroz Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. do 2027. obuhvaćeno je  14 mjera na koja poljoprivredni proizvođači mogu kandidirati prihvatljiva ulaganja za ukupno 16,5 milijuna kuna koje Županija planira u sedmogodišnjem proračunskom razdoblju. Do sada smo realizirali 8 mjera potpora. Tijekom 2022. godine ukupno su dva fakulteta i 315 OPG-ova od planiranih 2,4 milijuna kuna realizirali 99,72% bespovratnih županijskih sredstava.

Naravno, poticaji su usmjereni i za poduzetnike i obrtnike…

– Da, sveukupno je odobreno 130 potpora u ukupnom iznosu od 1.868.483,24 kuna.

Velika se pažnja daje i obrazovanju, kroz razne mjere i projekte, a koji se nastavljaju i ove godine. Koji su to?

– Nastavili smo s projektom “S osmijehom u školu 5” kroz koji je ove školske godine osigurano  93 pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama. U sklopu programa prekogranične suradnje Hrvatska –BiH –Crna Gora 2014.-2020. odnosno program  INTERREG IPA CBC nastavljamo s projektom Inovativnim umom do pametnih ICT škola, Pametne škole 2 putem kojeg ćemo postaviti  16 solarnih elektrana na osnovnim i srednjim školama na području BPŽ od kojih je već 8 pušteno u probni rad.

Za djecu u riziku od siromaštva, kroz program Ministarstva  rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike osigurali smo školsku prehranu u svim školama kojima smo osnivač.

Planiramo 18 projekata dogradnje županijskih škola za cjelodnevno obrazovanje te uvođenje jednosmjenske nastave.

U suradnji s HŽ-putničkim prijevozom sufinanciramo prijevoz redovnih studenata s prebivalištem na području Županije po jedinstvenoj cijeni karte od 75 kn/9,95 eura mjesečno koja omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza u periodu od 1.12.2022. godine do 30.9.2023. godine. U proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu osigurano je 38.108,50 eura za sufinanciranje prijevoza 383 redovna studenta koji imaju prebivalište na području Županije.

U području visokog školstva svoja nastojanja usmjerit ćemo ka Infrastrukturnom razvoju Sveučilišta u Slavonskom Brodu  kroz izgradnju nove, jedinstvene zgrade Sveučilišta u Naselju Andrija Hebrang u Slavonskom Brodu te njezino opremanje obrazovnom i znanstvenom opremom.

Prošlo je više od 2 godine od kada je Slavonski Brod postao sveučilišni grad…  Dakle, planova još ima?

– U analima grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije 3. kolovoza 2020. će zauvijek ostati zapamćen kao dan kada je rođeno Sveučilište. Sveučilište u Slavonskom Brodu čine četiri sastavnice bez pravne osobnosti: odjel društveno humanističkih znanosti, odjel tehničkih znanosti, odjel biotehničkih znanosti, Strojarski fakultet te Studentski centar Slavonski Brod koji ima pravnu osobnost. Daljnji razvoj Sveučilišta u Slavonskom Brodu  smatram od strateške važnosti za Brodsko-posavsku županiju jer ćemo tako  obrazovno dodatno osnažiti i cijeli  istok Hrvatske. Afirmacijom i snaženjem brodskog Sveučilišta  želimo pomoći i zadržati mlade ljude koji se žele akademski obrazovati  u našoj županiji, ali i privući studente i iz drugih krajeva Republike Hrvatske. U travnju 2022. godine, tragom gore spomenutog, potpisali smo Sporazum  o financiranju uređenja infrastrukture i troškova rada vanjskih suradnika Sveučilišta u Slavonskom Brodu za što je u Proračunu bilo osigurano 2,2 milijuna kuna, od čega 2 milijuna za uređenje infrastrukture Sveučilišta, a 200.000za troškove rada vanjskih suradnika u nastavi. Treba istaknuti kako Sveučilište u Slavonskom Brodu sudjeluje kao partner u brojnim projektima gospodarskog značaja od interesa za županiju, kako s BPŽ tako i s ustanovama kojima je BPŽ osnivač, to ono može biti pokretač gospodarskih aktivnosti, stoga nam je kao regionalnoj samoupravi u interesu dati potporu njegovom rastu i jačanju.

Podupirete i rad škole Milan Amruš…

– Brodsko-posavska županija je kroz razne oblike pomagala njenom radu, nabavili smo novo kombi vozilo za prijevoz učenika, jer cilj nam je osigurati bolje uvijete obrazovanja za sve učenike na našem području. Aktivno se zalažemo za izgradnju nove škole i u resornom Ministarstvu, a sve pretpostavke, uključujući i one formalne, dakle, dokumentacija i dozvole koji su ishođene, stoga sam uvjeren kako će do realizacije i tog projekta uskoro doći. Postoji mogućnost kako će, s nekim manjim iznosom, Brodsko-posavska županija sudjelovati i u tom projektu čija je ukupna vrijednost 37 milijuna kuna, a kojim je uz izgradnju obuhvaćeno i njeno osnovno opremanje

Praksa stipendiranja studenata je nastavljena, a posebna je pažnja dana budućim doktorima?

– Za studente preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja, smjer doktor medicine, Brodsko-posavska županija od početka školske godine 2021./2022. stipendira 37 studenata, a stipendije su u visini 1.500 kuna. Ukupno izdvajamo 555.000 kuna godišnje za stipendiranje studenata medicine čime želimo zadržati mlade buduće liječnike na području županije, a ujedno i riješiti sve veći nedostatak liječničkog osoblja u našim bolnicama, domovima zdravlja i drugim zdravstvenim ustanovama.

Lani smo dodijelili stipendije redovitim, darovitim studentima i studentima deficitarnih zanimanja, ukupno 48 stipendija u mjesečnom iznosu od 800 kuna.

Koji su još projekti planirani za 2023. godinu?

– Projekt unapređenja sustava zdravstvene zaštite na području BPŽ-a  koji uključuje projekte obnovi/rekonstrukciji/dogradnji dijelova Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu i Opće bolnice u Novoj Gradiški, kao i njihovo opremanje u potrebnim segmentima.

Nastavit ćemo i na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) Šagulje u svrhu održivog gospodarenja otpadom u području cijele Brodsko-posavske županije i postrojenja za obradu miješanog komunalnog otpada za područje Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije čija je vrijednost 15 milijuna kuna, a u tijeku je provedba projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije.
Planiramo i daljnju izgradnju infrastrukture u Luci Slavonski Brod kojom će se, uz razvoj lučkih usluga povećati propusnost luke, proširiti gospodarske aktivnosti regije i povećati njeni kapaciteti.  Ulaganje će doprinijeti postignućima transeuropske prometne mreže, a izgrađena infrastruktura omogućit će poboljšan pretovar roba u cestovnom, željezničkom i riječnom prometu.

Budući da su se projektne aktivnosti u trenutcima pandemije korona virusa održavale sporijim tempom, od strane Središnje agencije za financiranje projekata i programa Europske unije odobreno je produženje provedbe razvojnih projekata do kraja 2023. godine. Riječ je o projektima izrade projektno-tehničke dokumentacije Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma, Regionalni i tehnološki centar za strojarstvo, SIMED Centar i Centar strukovne izvrsnosti u bioekonomiji. Također, s krajem iduće godine završit će se i provedba projekata Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1.“ Sve su to projekti Brodsko-posavske županije koja planira pomoću europskih sredstava ulagati u kvalitetnije školstvo, razvijenije gospodarstvo te uspostaviti infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u obrazovanju kao podršku procesu reforme obrazovanja i osposobljavanja. Jedan od već pripremljenih projekata za izgradnju je Edukacijsko- demonstracijski inteligentni centar- EDI Centar u sklopu Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu u kojem će se moći praktično učiti te primjenjivati znanja o najnovijim tehnologijama u obnovljivim izvorima energije. Također, izrađuje se dokumentacija za izgradnju Centra za hitnu i interventnu medicinu (CEHIM) unutar slavonsko-brodske bolnice čijom bi se izgradnjom značajno poboljšala kvaliteta zdravstvene skrbi za stanovnike naše županije.

U idućoj godini planiramo zakoračiti korak naprijed te ćemo prijaviti veći projekt iz kulture za kojeg je upravo sada u izradi projektni prijedlog “Pannonia Savia- interpretacijski centar prirodne i kulturne baštine Brodskog Posavlja“ u vrijednosti oko 4,6 milijuna eura za korisnika Muzej Brodskog Posavlja. Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije planiramo prijaviti izgradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu BPŽ za sufinanciranje iz EU fondova kako bi doprinijeli našem prioritetu- ulaganju u unapređenje sustava zdravstvene zaštite na području županije. Također, imamo spremnu projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju zgrade mikrobiologije i dnevne onkologije u Općoj bolnici dr. Josip Benčević čiju izgradnju namjeravamo realizirati u ovom novom financijskom europskom razdoblju.

Ulazak u Schengen ima poseban značaj i za vašu Županiju…

– Treba imati na umu da velik dio hrvatske granice prema BiH nalazi se na području Brodsko-posavske županije i vjerujem da će joj ulazak u Schengen još više dati na značaju, otvoriti nove perspektive u pogledu razvoja županije, posebice razvoja Luke Brod  i omogućiti daljnje vidove prekogranične suradnje.

Na čelu ste i Hrvatske zajednice županija. O mnogim se problemima razgovaralo i tražilo rješenje. Što će biti prioriteti u ovoj godini?

– Kroz sjednice izvršnog odbora, sastanke radnih skupina te sastanaka s Vladom Republike Hrvatske, odnosno premijerom Andrejem Plenkovićem i resornim ministarstvima želimo zajednički komunicirati sva aktualna pitanja hrvatskih županija i pokušati dati zajedničke odgovore i prijedloge djelovanja. Napomenut ću samo da se važnost Zajednice očituje i kroz činjenicu kako smo uoči donošenja jesenskog paketa mjera Vlade RH za ublažavanje posljedica krize, kolege predsjednici Udruge gradova, Udruge općina te ja, kao predsjednik Hrvatske zajednice županija,  održali zajednički sastanak s Premijerom kako bi izložili i svoje stavove i prijedloge sa svih razina upravljanja, a koje su uvažene te uvrštene u konačni prijedlog mjera koji je donesen 8. rujna 2022. Upravo takav oblik djelovanja je cilj  Hrvatske zajednice županija  koja  podupire  razvijanje suradnje između županija te jedinica lokalne samouprave unutar njih, kao i usklađivanje gledišta i djelovanja članica u odnosu na tijela vlasti i uprave o pitanjima značajnim za razvoj područne (regionalne) samouprave. Tijekom sjednica održanih za vrijeme moga predsjedavanja s ministrima i kolegama županima drugih županija razgovarali smo o digitalizaciji javne uprave, krizama u javnoj upravi, budućnosti obrazovanja te prilikama za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost.  Neke od tema o kojima smo raspravljali i tražili zajednički odgovor su i  javno linijski prijevoz putnika, promjene koje donosi novi Zakon o obrtu i Zakon o poljoprivrednom zemljištu.  Dakako ono što je sada u najvećem fokusu javnosti je povećanje cijene energenata. U svibnju  smo s ministrom Fuchsom održali radni sastanak vezan uz povećanje troškova energenata i prijevoz učenika. Županije, kao osnivači većine osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske, zbog poremećaja na svjetskom tržištu opskrbe, prvenstveno uzrokovane ratom u Ukrajini, dobivaju sve veće račune za troškove energenata i prijevoz učenika.

Prema programu rada za 2023. godinu, nastavit će se održavati sastanci s Vladom Republike Hrvatske, a radi informiranja tijela središnje vlasti o stajalištima županija organizirat će se tematske rasprave, okrugli stolovi i stručna predavanja o pitanjima koja su značajna za sve županije, a u fokusu će biti daljnje promicanje  interesa lokalne i regionalne samouprave i njihovih prioriteta.

Na međunarodnom planu, kroz izabrane predstavnike iz redova županija, nastavit će se  suradnja s Odborom regija, Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe i Vijećem europskih općina i regija (CEMR). U travnju će se obilježiti 20 godina rada Hrvatske zajednice županija, a u rujnu će se održati 9. forum hrvatskih i poljskih regija na kojem će biti otvorene važne teme za razvoj županija i poljskih vojvodstava. (Lidija Kiseljak)