Splitsko-dalmatinska, Koprivničko-križevačka, Zagrebačka, Osječko-baranjska i Bjelovarsko-bilogorska imale su u 2022. godini najveći proračunski udjel izdvojenih sredstava za subvencije poduzetnicima. Koprivničko-križevačka predvodi i po visini potpora po stanovniku te po trendu rasta potpora u odnosu na 2021. godinu. Među vodećima u izdvajanju per capita i trendu rasta su još Karlovačka, Istarska, Varaždinska, Međimurska, Ličko-senjska i Vukovarsko-srijemska županija. Pokazala je to naša analiza napravljena iz podataka konsolidiranih proračuna za 2022. godinu, za koju su i zadnje dostupni podaci o izvršenju. 

Ova godina na području svih županija donijela je nešto bolju gospodarsku sliku i pad nezaposlenosti. Iako na to utječe niz vanjskih faktora, itekako je bitno da županije kao i njeni gradovi i općine stvore uvjete za ulagače i olakšaju poslovanje postojećim i budućim poduzetnicima.

Među njima su i potpore kojima županije pomažu poduzetnicima u pokretanju posla, zapošljavanju, otplati kredita i sl. i koji su važan vjetar u leđa mnogim poduzetnicima, što uostalom i samo potvrđuju prilikom uručivanja potpora.

Puno se izdvaja za poduzetnike početnike, negdje se sredstva povećavaju za one starije od 50, za žene ili za one iz ruralnih krajeva. Neke nagrađuju najbolje poduzetničke ideje, neke daju poticaje za novo zapošljavanje, mentorstvo… Velik broj županija sudjeluju i u sufinanciranju kamata na HBOR-ove kredite. Zbog sve traženijih obnovljivih izvora energije županije se uključuju i u pomoć poduzetnicima za pripremu projektne dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora u svojim prostrojenjima.

Osim Splitsko-dalmatinske koja je za potpore u 2022. godini izdvojila preko 1 posto konsolidiranog proračuna, kod ostalih taj je udjel manji od 1 posto.

Najviše je u 2022. godini za potpore poduzetnicima izdvojila u proračunu Splitsko-dalmatinska županija, 1,03 posto, slijedi Koprivničko-križevačka s 0,79 posto, Zagrebačka s 0,41 posto, Osječko-baranjska s 0,25 posto i Bjelovarsko-bilogorska s 0,21 posto. U odnosu na broj stanovnika, po izdvojenim proračunskim sredstvima za potpore predvodi Koprivničko-križevačka županija, 61,04 kune, zatim Splitsko-dalmatinska s 50,40 kuna, Bjelovarsko-bilogorska sa 18,24 kune, Karlovačka sa 16,41 kunom i Zagrebačka sa 16,27 kuna.

Najveći porast izdvojenih sredstava za potpore poduzetnicima imala je Koprivničko-križevačka županija, za 5,1 milijun kuna, odnosno za gotovo 500 posto. Istarska županija je povećala sredstva za 1,3 milijuna, Splitsko-dalmatinska za milijun kuna, Varaždinska za 564 tisuće kuna i Međimurska za 519 tisuća kuna. U postocima, nakon KKŽ, slijede Ličko-senjska i Vukovarsko-srijemska s rastom potpora za 100 posto u odnosu na 2021. godinu, Varaždinska za 73 posto i Istarska za 71 posto.

Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je u 2022. godini 1,03 posto proračuna za subvencije poduzetnicima, odnosno 50,40 kuna (6,69 eura)   po stanovniku, u  odnosu na godinu prije povećana su sredstva za milijun kuna ( 132,7 tisuća eura).

Lani je Županija objavila javni poziv za Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva u 2023., kroz dvije mjere – Poduzetnici početnici i  Žene poduzetnice. Za poduzetnike sa sjedištem na području Grada Splita potpora se odobravala u iznosu do najviše 2.654,46 eura, a za one od 50 i više godina najviše do 3.981,68 eura, isto koliko i najviše iznose potpore za poduzetnike izvan Splita. Za  one izvan Splita i od 50 godina i više potpore su iznosile do 6.636,14 eura, isto koliko i za poduzetnike s invaliditetom.

Kako stoji u ovogodišnjem prijedlogu proračuna, iznos od 2,2 milijuna eura odnosi se na Program Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (900 tisuća eura na subvencije – Program kreditiranja u SDŽ, 800 tisuća eura na potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva, 398 tisuća eura na subvencije – Kreditom do konkurentnosti, 120 tisuća eura na Malo gospodarstvo i ostalo).

Osječko-baranjska županija je u 2022. godini izdvojila 0,25 posto proračuna za potpore poduzetnicima.

Tijekom ove godine Županija će provesti tridesetak različitih projekata poticanja poduzetništva, među kojima su kreditiranje poduzetnika, informiranje i edukacija, savjetovanje i mentoriranje, potpore poduzetnicima za rast i razvoj poslovanja, učeničko poduzetništvo, projekti za žene poduzetnice, potpore za promotivne aktivnosti, najbolja poduzetnička ideja, poticanje zapošljavanja i drugo. Riječ je uglavnom o nastavku višegodišnjih projekata koji se prilagođavaju aktualnim potrebama i kretanjima na tržištu rada i uopće u gospodarstvu, ali i dopunjuju drugim mjerama i aktivnostima županijske uprave.

– Osječko-baranjska županija kroz svoju razvojnu politiku i konkretne projekte, između ostalih i kroz izgradnju gospodarske infrastrukture, daje svoj doprinos stvaranju stimulativnog okruženja i pozitivne poslovne klime. Prošle godine završeni su projekti Regionalnog distribucijskog centra OBŽ za voće i povrće te Gospodarskog centra OBŽ, vrijedni ukupno oko 25 milijuna eura, a kojima se daje osobit poticaj i ostalim gospodarskim subjektima u postizanju konkurentnosti na domaćem i stranim tržištima, osiguranju kontinuiranog rasta i razvoja, povećanju kvalitete proizvoda i usluga te novog zapošljavanja – ističe Mato Lukić, obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije.

Osječko-baranjska županija stoga zadnjih godina bilježi izvrsne rezultate u povećanju zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti, a nastavak takvih procesa odrazit će se i na daljnje povećanje životnog standarda. Dakako, zamah lokalnog i nacionalnog gospodarstva potiču i pomažu kontinuirane mjere i aktivnosti Županije usmjerene prema malim i srednjim poduzećima, a one su često i okvir za realizaciju poduzetničkih inicijativa.

Karlovačka županija izdvojila je po stanovniku 16,41 kunu (2,18 eura) za potpore poduzetnicima što ju je svrstalo također u top pet županija po tom kriteriju.

Kako stoji u prijedlogu ovogodišnjeg proračuna, nastavlja se s projektom subvencioniranja kamata u gospodarstvu u iznosu od 190.500 eura, te aktivnosti vezane uz unapređenje gospodarstva u iznosu od 105.000 eura (dodjela potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva).
Za program „Gospodarenje energijom“ planira se utrošiti 267.000,00 eura. U okviru ovog programa iznos od 100.000 eura odnosi se na tekuću aktivnost „Poticanje energetske učinkovitosti u gospodarstvu na području KŽ“, odnosno  javni poziv poduzetnicima za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije (fotonaponske elektrane) u objekte za obavljanje poslovne djelatnosti poduzetnicima na području Karlovačke županije.

U Istarskoj županiji su u 2022. godini, a u odnosu na 2021. povećana sredstva za potpore poduzetnicima za 1.318.449 kuna (175 tisuća eura), odnosno za 71,36 posto.

Nedavno su potpisani ugovori za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje. Ukupna vrijednost svih ugovora iznosi 70 tisuća eura, a pravo na potporu ostvarilo je 17 budućih poduzetnika različitih profila, a mogli su dobiti iznos do 4.666 eura.

„Ovaj program samo je jedan od načina na koji potičemo poduzetništvo i stvaramo nove prilike za zapošljavanje u našoj zajednici. Nastavit ćemo podržavati mlade poduzetnike te im pružati potrebnu podršku kako bi ostvarili svoje poslovne ciljeve pa tako mogu najaviti da je u pripremi za sljedeću godinu nova mjera koja će se odnositi na „Poduzetnike početnike“, istaknuo je župan Miletić.

Također su nedavno i potpisani ugovori o dodjeli potpora za jačanje digitalne transformacije malog gospodarstva kroz poticanje uvođenja novih tehnologija i tehnoloških rješenja te poticanje konkurentnosti i razvoja malog gospodarstva u području Informacijsko i komunikacijske tehnologije (IKT), ukupne vrijednosti u iznosu od 193.485,14 eura. Ukupno je odobreno 45 prijava.

„Istarska županija želi poticati konkurentnost istarskog gospodarstva, te otvaranje novih, složenijih radnih mjesta. Želimo biti regija koja svoj daljnji razvoj koncipira na modernoj industriji temeljenoj na znanju i inovacijama, kvalitetnom obrazovanu i stručnoj radnoj snazi s velikim potencijalom. I zato mi je posebno drago najaviti da smo u proračunu Istarske županije za 2024. godinu osigurali 350.000 eura za poticanje konkurentnosti poduzetnika putem raznih mjera“, istaknuo je župan.

Varaždinska županija povećala je u 2022. godini, a u odnosu na 2021. godinu, potpore za poduzetnike za 563.672 kune (74.812 eura).

Kako stoji u prijedlogu ovogodišnjeg proračuna, i u 2024. planirana su sredstva za regresiranje kamata za poduzetničke kredite po programima iz ranijih godina u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom i općinama i gradovima (program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti), te za regresiranje kamatnih stopa za poduzetničke kredite po programima HBOR-a: ”Poduzetništvo mladih, žena i početnika” i ”Investicije privatnog sektora.

Varaždinska županija je u 2022. godini poslovnim subjektima i jedinicama lokalne samouprave na svojem području, sukladno Pravilniku o provedbi postupka dodjele potpora, dodijelila 71.006 eura potpora, što je 146,88 posto više u odnosu na 2020. godinu, kada se započelo s dodjelom navedenih potpora. U razdoblju od tri godine, od 2020. do 2023. godine, dodijeljeno je ukupno 75 potpora male vrijednosti u iznosu od 218.395,28 eura.

U 2022. godini Županija je započela subvencionirati kamate po programima kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ i „Investicije privatnog sektora“, a sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u provedbi navedenih programa kreditiranja. Cilj projekta je povećati ulaganja i poslovni razvoj poduzetnika te pružiti podršku novim poslovnim subjektima privatnog sektora (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove). Godišnje se u proračunu osigurava oko 40.000 eura za potrebe navedenog Programa.

Istovremeno je nastavljeno subvencioniranje kamatnih stopa poduzetničkih kredita po programu „Kreditom do uspjeha“ – Mjera 1 „Kreditom do konkurentnosti“ koji se provodi zajedno s resornim ministarstvom i jedinicama lokalne samouprave na području županije.

Međimurska županija povećala je u odnosu na 2021. godinu sredstva za potpore za 518.560 kuna (68.824 eura).

Lani su za ulaganje u istraživanje i razvoj dodijeljene potpore za 114 poduzetnika, a moglo se je dobiti do 2.000 eura. Drugi je natječaj bio usmjeren na potpore za unapređenje poslovanja, odnosno sufinanciranje vanjske usluge za pripremu prijavne dokumentacije za bespovratne potpore. Maksimalni pojedinačni iznos ove potpore koja se dodjeljuje sedam godina zaredom bio je također 2.000 eura.

‘Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente provodimo već sedam godina te svjedočimo da one olakšavaju pristup sredstvima bespovratnih potpora mikro, malim i srednjim poduzetnicima, olakšavaju pristup zajmovima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, te kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak.  Program potpora male vrijednosti za razvoj poduzetništva provodimo pet godina, te njime dodjeljujemo sredstva za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu kao što je nabava strojeva, opreme, alata, softvera i hardvera za obavljanje osnovne djelatnosti te ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja te inovacija. Subvencioniramo i kamate na poduzetničke kredite, dodjeljujemo potpore za turističke projekte i razvoj poljoprivrede.’  – kažu u Županiji.

„Međimurska županija u protekloj je godini za potpore male vrijednosti za razvoj poduzetništva, ukupno uložila 172.540 eura. Dosad smo proveli pet ciklusa ove mjere kojima smo  mikro i malim poduzetnicima dali vjetar u leđa. U razvoj poduzetništva od 2019. do 2022. godine ukupno smo investirali 647.873 eura. Programi su pomno razrađeni sukladno interesu i potrebama naših poduzetnika te se bespovratna sredstva dodjeljuju za obavljanje osnovnih djelatnosti, ali i za ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja s ciljem povećanja broja novih proizvoda i usluga, osobito inovativnih proizvoda, s većom dodanom vrijednošću. S novim proračunom za 2024. godinu, povećali smo mnoge stavke, među kojima i potpore poduzetnicima na 227.000 eura“, kaže župan Međimurske županije Matija Posavec.

Ne zapostavljaju se ni obiteljska-poljoprivredna gospodarstva, kojih je u Međimurju više od 400, te je samo tijekom 2023., kroz 11 mjera, poljodjelcima je dodijeljeno 306.000 eura.

„Tijekom ove godine nastavljamo niz poticajnih mjera, pri čemu nas raduje pojačan interes poduzetnika za javne pozive. Natječaje ćemo orijentirati na prerađivačku industriju, koja je vrlo razvijena u Međimurju, te nam se iz tog sektora javlja najviše poduzetnika, no bit će potpora i za ostale djelatnosti, odnosno za sve poduzetnike koji u županijskim mjerama prepoznaju svoju šansu za novi poslovni zamah“, dodaje župan.

Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine sadrži tri prioriteta: održivo gospodarstvo, zatim zdravo, uključivo i otporno društvo, te zeleno i digitalno Međimurje.

Međimursko gospodarstvo temelji se pretežno na prerađivačkoj industriji koja ostvaruje najveće prihode i zapošljava najviše ljudi. Preduvjet za nastavak gospodarskog rasta je, kako navode, osiguranje adekvatnih ljudskih resursa, odnosno zadržavanje najvitalnijeg dijela stanovništva u Međimurju. Da bi se taj cilj dosegnuo potrebno je daljnje povećanje plaća, povećanje udjela proizvodnih programa koje karakterizira visoka razina tehnologije, dodana vrijednosti proizvoda i intenzivno korištenje znanja. Međimurska županija spada među najplodnije regije EU-a za razvoj poduzetništva, prema pokazateljima Financial Timesa, koji je Međimurje četiri puta uvrstio u područja pogodna ulagačima.

Vukovarsko-srijemska županija povećala je sredstva za subvencije za 100 posto. Kako navode u Županiji, Vukovarsko-srijemska županija u 2023. je godini putem Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području županije osigurala 2.500.000,00 kuna, odnosno oko 330 tisuća eura, što predstavlja dosad najveće ulaganje Županije u razvoj gospodarstvenika, odnosno poduzetnika. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se mogao prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 700,00 €, a najveći 7.000,00 €.  Pravo na potporu imali su poduzetnici, obrti te ostali subjekti koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije. Također pravo prijave za korištenje potpore imali su poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori – fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije te klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije. (L.K.)