Sisačko-moslavačka županija bila je vodeća u 2022. godini po izdvojenim sredstvima kao i rastu proračunskih izdvajanja u odnosu na 2021. godinu za usluge unapređenja stanovanja i zajednice. Među vodećima po izdvajanju, udjelu i per capita, su još Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka županija, a po rastu izdvajanja u te svrhe na godišnjoj razini i Varaždinska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija. Pokazuju to podaci konsolidiranih proračuna za 2022. godinu, posljednju za koju su dostupni podaci o izvršenju proračuna (za 2023. godinu dostupni su planovi proračuna).

S obzirom na potres i potrebnu obnovu, ali i dodatno želeći povećati kvalitetu kako bi se stanovništvo zadržalo i vratilo,  najveća izdvajanja su bila u Sisačko-moslavačkoj županiji, kojoj je i jedinoj, ne računa li se Zagreb, udjel  veći od 5 posto u proračunu za tu svrhu. Još tri županije imaju udjel od 1 do 3 posto, a svima ostalima su izdvajanja unutar te stavke do 1 posto. U odnosu na 2021. godinu 12 županija je povećala sredstva unutar stavke unapređenja usluga stanovanja i zajednice.

Pretežito je riječ o ulaganjima u  projekte koje podižu razinu kvalitete života od razvoja stanogradnje te zajednice kroz gradnju stambenih, komunalnih, zdravstvenih, kulturnih, rekreacijskih, odgojnih i drugih građevinskih objekata. Ipak, treba se ograditi i napomenuti da kao i u nekim drugim slučajevima proračunskih stavaka, neke županije u tu stavku stavljaju isključivo projekte za unapređenje stanovanja i zajednice, a neke ih razvrstaju u druge stavke. Također, ova stavka ne uzima u obzir davanja u novcu, a zna se da i razne potpore itekako pridonose kvaliteti. Mi uzimamo podatke FINA-e – izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji JLS-a (RAS) i analizu temeljimo na ovoj proračunskoj stavci. Kako su proračuni za 2022. godinu bili još u kunama i naše su brojke izražene u prijašnjoj valuti.

Sisačko-moslavačka županija izdvojila je po stanovniku 473 kune, Primorsko-goranska županija oko 153 kune, Ličko-senjska 90 kuna, Vukovarsko-srijemska 86 i Zagrebačka 73 kune. Prema udjelu u proračunu, Sisačko-moslavačka je izdvojila nešto više od 5 posto, Primorsko-goranska blizu 3 posto, Zagrebačka blizu 2 posto, Vukovarsko-srijemska nešto više od 1 posto i Ličko-senjska blizu 1 posto. Po rastu izdvojenih sredstava unutar proračunske stavke Usluge unapređena stanovanja i zajednice na godišnjoj razini, opet je vodeća, u apsolutnom i relativnom iznosu, Sisačko-moslavačka županija s rastom od gotovo 65 milijuna kuna, odnosno više od 5,5 tisuća posto. Rast u Primorsko-goranskoj županiji bio je gotovo 20 milijuna kuna, odnosno 97 posto, Vukovarsko-srijemskoj blizu 5 milijuna kuna, odnosno gotovo 66 posto, Varaždinskoj 3 milijuna kuna, odnosno 206 posto, Šibensko-kninskoj 149 posto, a Splitsko-dalmatinskoj gotovo 2,6 milijuna kuna.

Osim samih projekata unutar stavke Usluge unapređenje stanovanja i zajednice, obradili smo i neke druge mjere koje vodeće županije imaju, a koje pridonose kvaliteti života.

Sisačko-moslavačka županija izdvojila je 473,46 kune (62,84 eura) po stanovniku u 2022. godini za usluge unapređenja stanovanja i zajednice, odnosno 5,11 posto proračuna, povećala sredstva na godišnjoj razini za gotovo 65 milijuna kuna (8,6 milijuna eura), odnosno za preko 5,7 tisuća posto.

Županija ima pilot projekt gradnje dječjeg vrtića, projekta za koji su inače zaduženi gradovi ili općine. Nakon završetka obnove u zgradama u Rimskoj 19, Sisak će dobiti dječji vrtić za oko 45 djece. U kompleksu zgrada će se nalaziti i učionice za glazbenu školu, galerija, uredi za djelatnosti iz područja kulture i novost koju Sisak nikad nije imao, sobe za gostujuće umjetnike. Kako su naveli nedavno u Županiji, i to je jedna od mjera za ostanak mladih i povećanje kvalitete života.

Nedavno je svečanim otvaranjem obnovljene zgrade Srednje škole Gline i povratkom učenika u ovu školu, Sisačko-moslavačka županija završila obnovu svih objekata u svojoj nadležnosti na području tog Grada. Od 19 školskih ustanova na području Županije koje nakon potresa nisu bile potpuno funkcionalne, obnovljeno ih je 16.

U Županiji se gradi i 36 višestambenih zgrada za smještaj stanovništva čije su kuće stradale u potresu.

U sustavu zdravstva će također biti svi novi objekti i oprema.  Razvija se i sustav socijalne skrbi te se grade jedinstvena umirovljenička naselja u kojima će prvo biti obitelji čiji su domovi stradali u potresu, a kad prestane takva potreba to će biti naselja u sustavu domova za starije osobe.

Primorsko-goranska županija je po stanovniku izdvojila 152,81 kunu (20,28 eura), odnosno 2,68 posto iz proračuna, a u odnosu na 2021. godinu povećala sredstva za gotovo 20 milijuna kuna (2,7 milijuna eura), odnosno za 97,13 posto.

U Županiji je niz projekata usmjerenih za kvalitetnije zdravstvo, obrazovanje, socijalnu skrb, sport…, a puno pažnje daje se ravnomjernijem razvoju Županije, što ponajprije uključuje otoke i Gorski kotar.

U okviru Fonda za Gorski kotar u proračunu Primorsko-goranske županije za 2024. godinu planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje projekata jedinica lokalne samouprave u iznosu od 930.000 eura.

Nedavno je objavljen javni poziv   za subvencioniranje pružanja usluge županijskog linijskog cestovnog prijevoza putnika,  za što je osigurano 332 tisuće eura. Namijenjeno je JLS-ovima čije se sjedište nalazi na 160 metara nadmorske visine.

Primorsko-goranska županija i goranski gradovi i općine razmatraju formiranje zajedničkog fonda kao poticajnu mjeru liječnicima za život i rad u Gorskom kotaru. U cilju stvaranja kvalitetnijeg turističkog proizvoda na području Gorskog kotara, goranskim mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima dodijeljeno je po prvi puta gotovo 53 tisuće eura iz Programa potpora male vrijednosti za razvoj turističkog poduzetničkog potencijala. Uvedena je i demografska mjera poticajnog stanovanja.

Značajna su ulaganja i u dostupnosti zdravstvenih usluga na  otocima kao i u ruralnim dijelovima Županije. Na području obrazovanja, cilj je imati u svim školama jednosmjensku nastavu. Daju se i stipendije, ove akademske godine za 37 studenata deficitarnih zanimanja te je mjesečni iznos ove godine povećan na 160 eura.

Ličko-senjska županija je po stanovniku izdvojila 89,63 kune (11,90 eura), a iz proračuna udjel od 0,92 posto.

Kako bi se doprinijelo povećanju kvalitete života na području Ličko-senjske županije te smanjenju socijalne isključenosti stanovništva,  Ličko-senjska županija  provodi Program socijalne pomoći  koji obuhvaća dodjelu jednokratne novčane  pomoći osobama slabijeg imovinskog statusa i pomoći za podmirenje troškova liječenja socijalno ugroženim građanima te je 2023. godine  dodijelila i  prigodne nagrade umirovljenicima povodom blagdana, kažu nam u Županiji.

Kroz programske aktivnosti udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi Ličko-senjska županija osigurala je  sredstva za financiranje programske aktivnosti udrugama iz područja zdravstva i socijalne skrbi, a sufinanciraju se projekti, programi i aktivnosti s ciljem prevencije zdravlja i ranog otkrivanja bolesti, pomoći starijim i  nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom, pomoći djeci s teškoćama u razvoju te poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina.

Program podrške udrugama proizašlim iz Domovinskog rata obuhvaća financiranje programske podrške  udrugama proizašlim iz Domovinskog rata registriranim također na području Županije. Sufinanciraju se projekti, programi i aktivnosti braniteljskih udruga s ciljem očuvanja zaštite digniteta Domovinskog rata, promicanja njegove vrijednosti uz obilježavanje značajnijih datuma iz novije hrvatske povijesti, pomoć i briga o braniteljima, skrb o obiteljima poginulih i umrlih branitelja, skrb o oboljelim članovima udruga i dr.

Ličko-senjske županije prva je u Hrvatskoj još 2022. godine potpisala ugovor s  HŽ Putničkim prijevozom  o sufinanciranju troškova javnog prijevoza kojim se omogućio besplatan prijevoz vlakom umirovljenicima s područja Županije diljem Republike Hrvatske.

Ličko-senjska županija kontinuirano provodi programe i projekte s ciljem  poboljšanja  pružanja zdravstvene  zaštite i kvalitete u zdravstvenim ustanovama i Domu za starije osobe Ličko-senjske županije.   U posljednje dvije godine riječ je o, primjerice, projektu energetske obnove  zgrade Doma za starije osobe Ličko-senjske županije, Podružnica Udbina, projekt Uređenja parkirališta Doma zdravlja Otočac s uređenjem okoliša, projekt Uređenja ulaza i parkirališta ambulante Udbina, Projekt Izgradnje i uređenja parkirališta ambulante Brinje, projekt energetske obnove ambulante u Donjem Lapcu i projekt adaptacije dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje stacionarne djelatnosti.

Tijekom 2024. godine planira se provođenje  projekta Adaptacije objekta ambulante Vrhovine, sufinanciranje  izgradnje građevine javne namjere – garaža za potrebe Opće bolnice Gospić  te izrada Socijalnog plana Ličko-senjske županije koji bi u  konačnici doprinio razvoju transparentnog sustava socijalne skrbi s dostupnim informacijama o kapacitetima, pružateljima socijalnih usluga i potrebama razvoja socijalnih usluga te je temelj za planiranje daljnjih ulaganja u razvoj i širenje socijalnih usluga.

Vukovarsko-srijemska županija izdvojila je 85,66 kuna ( 11,37 eura) po stanovniku, iz proračuna udjel od 1,06 posto, a u odnosu na godinu prije povećala izdvajanja u svrhu unapređenja usluga stanovanja i zajednice za gotovo 4,9 milijuna kuna (644,7 tisuća eura), odnosno za 65,62 posto u relativnom iznosu.

‘Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije kroz svoje javne pozive teži unapređenju kvalitete života stanovnika naše županije. Javni pozivi koje Odjel provodi odnose se na pomoć obiteljima s četvero i više maloljetne djece, pomoć pri kupnji prve nekretnine mladim obiteljima, pružanje jednokratne naknade trudnicama koje zbog komplikacija ne ispunjavaju uvjet staža te javni pozivi usmjereni sportskim udrugama za financiranje projekata iz područja sporta i financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina na području VSŽ.’ – kažu u Županiji. Javnim pozivom za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije mjesečnim iznosom od 133 eura teži se olakšavanju financijskog tereta i pomaže u pokrivanju osnovnih i dodanih troškova koje obitelji s četvero i više djece mogu imati. Pokrivanjem osnovnih i dodatnih potreba cilja se na poboljšanje kvalitete života kako roditeljima, tako i djeci.

Javnim pozivom za sufinanciranje kupnje kuće ili stana mladim obiteljima na području Vukovarsko-srijemske županije želi se olakšati pristup stanovanju i posjedovanju vlastite nekretnine kroz smanjenje financijskog opterećenja. Posjedovanjem vlastitog doma obiteljima se uvelike olakšava stanovanje uzme li se u obzir cijena i raspoloživost smještaja za najam, te se daje prilika obiteljima da stvore svoj dom i izgrade dugoročnu stabilnost.

Jednokratnom naknadom trudnicama koje zbog komplikacija ne ispunjavaju uvjet staža pruža se financijska podrška. Uzevši u obzir da trudnoća i dolazak djeteta nose određene dodatne troškove u vidu kupnje opreme, odjeće, namještaja te dodatne troškove vezane uz zdravstvenu skrb ovom naknadom se pokušava olakšati financijski teret i pruža podrška budućim majkama.

Javnim pozivima usmjerenim na sport poput javnog poziva namijenjenog sportskim udrugama za financiranje projekata iz područja sporta i javnim pozivom za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina na području Vukovarsko-srijemske županije promiče se sport te povođenje sportskih aktivnosti djece i mladih. Potiče se inkluzivnost i promiču sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.  Također su obuhvaćene sportske manifestacije, obljetnice, memorijalni turniri, sportska priprema, održavanje i korištenje sportskih građevina.

Varaždinska županija povećala je izdvajanja za 206,34 tj. 3,1 milijun kuna (406,4 tisuće eura) u odnosu na 2021. godinu.

U cilju povećanja kvalitete života i ova Županija puno ulaže u obrazovanje, a kako ističu, s dobrom upisnom politikom nemaju suficitarnih zanimanja.

Nedavno je otvoren Regionalni znanstveni centar LORI u Ludbregu koji kroz Newton sobe  nadopunjuje i oplemenjuje školski program, a ima još dva centra kompetentnosti – iz područja poljoprivrede i medicine.

Kvaliteta programa centara izvrsnosti prepoznata je i na međunarodnoj razini od strane ECHA (European Council for High Ability) promocijom Centara izvrsnosti u Europski Talent Centar, koji je jedan od 25 njih koliko ih djeluje diljem svijeta. Ukupno je 13 centara izvrsnosti.

Daju se stipendije za učenike i studente te se nagrađuju najbolji. Osiguravaju se i sredstva za troškove najamnina za stanove koje će koristiti liječnici Doma zdravlja i Opće bolnice Varaždin.

Građanima se sufinancira izrada projektne dokumentacija za ugradnju obnovljivih izvora energije na kućama.

Šibensko-kninska županija povećala je sredstva za usluge unapređenja stanovanja i zajednice na godišnjoj razini za 149,26 posto.

I u ovoj Županiji velik se značaj daje socijalnoj skrbi i zdravstvu, a kako piše u obrazloženju ovogodišnjeg proračuna, to se odnosi na, od sufinanciranja aktivnosti i udruga, edukacije stručnih radnika pružatelja socijalne skrbi, kupnje zgrade bivšeg studentskog doma, sufinanciranje projektne dokumentacije za dom za starije Strmica, provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite, preventivne mjere zdravstvene zaštite, stipendije za studente medicinske biokemije, financiranje izgradnje projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice i urbanu preobrazbu prostora bolnice Šibenik, financiranje leasinga sanitetskih vozila, ostale stipendije u zdravstvu i socijalnoj skrbi, sufinanciranje udruga s područja zdravstva, stipendije za studente medicine itd.

U obrazovanju teži se dodatnim programima (nad standardima/širim standardima) stvaranje što  valitetnijih uvjeta za rad školskih ustanova uz naglasak na ravnomjerni razvoj, odnosno poboljšanje standarda postojećih školskih zgrada i opreme. Također i poticanje učenika na što bolje rezultate na natjecanjima i obrazovanju za zanimanja koja su na tržištu tražena. Sufinanciraju se troškovi međumjesnog i međužupanijskog prijevoza redovitih učenika srednjih škola kako bi se omogućilo ostvarivanje jednake dostupnosti obrazovanja za sve, kao i pomoćnici u nastavi.
Županija je bila među prvima koja je omogućila opskrbu školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština za učenice.

Konkurentno gospodarstvo, razvoj diversificiranog, otpornog i fleksibilnog turizma, revitalizacija i valorizacija kulturne baštine uz razvoj kreativnih industrija i kulturnih sadržaja, promicanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju, poticanje razvoja sportsko-rekreacijske infrastrukture na otvorenom, s
integriranim mjerama zelene infrastrukture, povećanje kvalitete života s naglaskom na obitelj i mlade, unaprjeđenje dostupnosti javnih sadržaja i površina za mlade i obitelji, razvoj održivog sustava zaštite okoliša, očuvanja prirodne baštine i upravljanja prirodnim resursima tek su neke od smjernica kojima se vodi Županija u planu razvoja, a koje pomažu kvaliteti života.

Splitsko-dalmatinska županija povećala je sredstva na godišnjoj razini za gotovo 2,6 milijuna kuna (343,7 tisuća eura).

Splitsko -dalmatinska županija od 2019. godine provodi Program demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnji i adaptaciju kuća na području županije. Upravo je ovih dana objavljen novi javni natječaj vrijedan 480.000 eura. Inače, lani su sklopljena 62 ugovora vrijedna 724 tisuće eura, godinu prije 70 ugovora ukupne vrijednosti 889,9 tisuća eura, u 2021. godini 105 ugovora ukupne vrijednosti od gotovo 1,4 milijuna eura, a u 2019. godini kada je program startao 120 ugovora ukupne vrijednosti nešto veće od 1,5 milijuna eura. Ukupno za ovaj Program izdvojeno iz Proračuna 4,5 milijuna eura.  Program sufinanciranja odnosi se na kupnju građevinskog zemljišta, kupnju kuće za stanovanje,  kupnju stana, izgradnju kuće, dovršetak započete gradnje, adaptaciju kuće, adaptaciju stana te rekonstrukciju kuće ili stana.

Pored toga od 2018. godine Splitsko -dalmatinska županija isplaćuje naknade i za novorođenu djecu. Županija je podijeljena u pet skupina, te se i naknade razlikuju. Visina naknade za novorođenu djecu veća je u jedinicama lokalne samouprave s nižim stupnjem razvijenosti, te se u nekim područjima isplaćuju naknade kroz tri godine za obitelji s troje i više djece i taj iznos je 10.235 eura. (L.K.)