Krapinsko-zagorska županija bila je vodeća  po izdvajanju za potpore obrtnicima u 2022. godini, a među vodećima su još Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Splitsko-dalmatinska i Koprivničko-križevačka županija. Splitsko-dalmatinska je i vodeća po rastu izdvojenih potpora za obrtnike na godišnjoj razini u apsolutnom iznosu, a Bjelovarsko-bilogorska u relativnom. Pokazala je to naša analiza napravljena iz podataka konsolidiranih proračuna županija za 2022. godinu, posljednju za koju su dostupni podaci o izvršenju proračuna.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na početku prošle godine bilo je 73.482 obrtnika, a na studenoga 79.338 obrtnika.. U Krapinsko-zagorskoj je primjerice broj povećan s 2.339 na 2.443 obrtnika, u Virovitičko-podravskoj s 1.023 na 1.071, Brodsko-posavskoj s 2.027 na 2.181, Splitsko-dalmatinskoj s 8.567 na 9.447… Inače, Splitsko-dalmatinska županija odmah nakon Grada Zagreba ima i najveći broj obrtnika.

Zanimljiv je podatak da su najveći obrtnici u 2022. godini povećali prihode i bruto dobit znatno iznad rasta zapošljavanja, odnosno tako povećali produktivnost za gotovo 25 posto po zaposlenom.

Osim potpora koje dobivaju od države, pomažu im i županije, bilo da je riječ o potporama za osnivanje novog obrta ili zadržavanju i poticaju sačuvanja tradicijskog obrta.

Naša analiza pokazuje da je u 2022. godini 7 županija povećalo sredstva za potpore, da se je iz proračuna izdvojilo do najviše 0,35 posto,  ali i da gotovo sve imaju dio novca namijenjen obrtnicima.

Krapinsko-zagorska županija je za subvencije obrtnicima po stanovniku izdvojila 31,38 kuna (4,16 eura), Virovitičko-podravska 28,83 kune (3,83 eura), Brodsko-posavska županija 17,18 kuna (2,28 eura), Koprivničko-križevačka županija 15,22 kune (2,02 eura) i Splitsko-dalmatinska županija 15,07 kuna (2 eura). Iz proračuna je, gleda li se udjel, također najviše izdvojila Krapinsko-zagorska županija, 0,35 posto, Virovitičko-podravska i Splitsko-dalmatinska 0,31 posto te Brodsko-posavska i Koprivničko-križevačka 0,20 posto. U apsolutnom iznosu, najveći porast izdvajanja za potpore obrtnicima u 2022. godini, u odnosu na 2021., imala je Splitsko-dalmatinska županija, za 2,2 milijuna kuna (287,7 tisuća eura), Koprivničko-križevačka za 731,4 tisuće kuna (97 tisuća eura), Bjelovarsko-bilogorska za 573,8 tisuća kuna (76,2 tisuće eura), Zagrebačka za 65,6 tisuća kuna (8,7 tisuća eura) i Ličko-senjska za 29,7 tisuća kuna (3,9 tisuća eura). U relativnom iznosu, najveći rast izdvojenih sredstava u proračunu na godišnjoj razini imala je Bjelovarsko-bilogorska županija, za preko 600 posto, Ličko-senjska za 100 posto, Koprivničko-križevačka za oko 90 posto, Splitsko-dalmatinska za 51 posto i Dubrovačko-neretvanska za gotovo 12,5 posto.

Krapinsko-zagorska županija izdvojila je 4,16 eura subvencija po stanovniku za obrtnike u 2022. godini, odnosno 0,35 posto, a što ju je kroz obje kategorije svrstalo na vodeće mjesto.

Kako stoji u prijedlogu ovogodišnjeg proračuna, subvencije u 2024. godini planirane su u iznosu od 1,3 milijuna eura, a obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima. A obuhvaćeno je sufinanciranje kamata obrtnicima i pravnim osobama, davanje potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima odnosno davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZŽ i HGK, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli, potpore gospodarstvenicima / obrtnicima za edukacije i nastupe na sajmovima, dodjela bespovratnih potpora u turizmu, sponzoriranje projekta – Konferencija za žene u javnoj upravi.

Lani je, primjerice, dodijeljeno 6,4 tisuće eura za nastup na sajmovima, a za potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima za 40 korisnika  26,3 tisuće eura.

Na svečanoj sjednici Obrtničke komore KZŽ krajem prošle godine župan Željko Kolar istaknuo je: “Obrtništvo kod nas ima strahovito dugu tradiciju i imamo mnogo slučajeva u kojima su čitave obitelji uključene u obrt te se on prenosi s generacije na generaciju. U suradnji s komorom dajemo i svoj doprinos očuvanju obrtništva, posebno izdvajam promociju deficitarnih zanimanja i kontinuirano stipendiranje učenika koji pohađaju te obrazovne programe.  U 2022. godini stipendirali smo 155 učenika, u 2023. je stipendiju zatražilo 138 i svi će je dobiti. Također, kroz promo filmove koje smo radili s Komorama i našim Zavodom za zapošljavanje, podigli smo broj učenika koji upisuju strukovne škole, ali smo i digli prosjek ocjena” – poručio je župan.

Virovitičko-podravska županija druga je najbolja po ulaganju u potpore obrtnicima, u 2022. godini izdvojila je 3,83 eura za potpore po stanovniku, odnosno 0,31 posto. 

Virovitičko-podravska županija u okviru svog djelokruga učešćem vlastitih proračunskih sredstava sustavno brine o unapređenju politike i mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništava, jasno osviještena činjenicom da u području regionalnog razvoja i planiranja aktivnosti programa i potpora kojima će se direktno utjecati na gospodarsko kretanje i razvoj gospodarstva može izravno utjecati na razvoj kvalitetnog i konkurentnog gospodarskog okruženja, kažu u Županiji.

Županija  u suradnji sa  Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja kao jednu od razvojnih aktivnosti gospodarskog jačanja poduzetništva provodi Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta pod nazivom „Kreditom do uspjeha 2014“, a čiji korisnici su između ostalih i obrti. Županija je nadalje u  suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak osigurala financijska sredstva za subvenciju kamate na poduzetničke kredite  kroz program “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”. Županija  subvencionira kamatnu stopu u visini od 2,00%. Tako, s ovom kreditnom linijom, za krajnjeg korisnika, kamata iznosi „nula posto“.

Od 2020. godine do danas financira se kamata za 18 korisnika od čega je 8 obrta odnosno 50% korisnika programa.

Virovitičko-podravska županija subvencionira troškove korištenja poslovnog prostora u Poduzetničkim inkubatorima. U 2023. godini u poduzetničkim inkubatorima u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači bilo je 38 korisnika od čega je  23 obrta (60%), te županija za tu namjenu izdvaja godišnje 149.000 eura.

Petu godinu zaredom Virovitičko-podravska županija u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom VPŽ dijeli bespovratne potpore tradicijskim obrtima. 2019. godine je bilo 12 korisnika, 2020. godine 18 korisnika, a 2021 godine 31 korisnik, 2022 godine 23 korisnika, 2023. godine 13 korisnika. U pet godina 97 korisnika je dobilo potporu u iznosu većem od 26 tisuća eura.

Virovitičko-podravska županija je po prvi puta 2021. godine raspisala natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije. U 2023. godini VPŽ je dodijelila bespovratna sredstva 42 korisnika u ukupnom iznosu od  150.050 eura od čega je 14 obrta koji su dobili nepovratnih 45.350 eura. Virovitičko-podravska županija i u 2024. godini planira za navedene mjere izdvojiti preko 300.000 eura.

‘Direktnim mjerama usmjerenim na ciljane strukture gospodarskih sektora nastoji se potaknuti brži razvitak malog i srednjeg poduzetništva s ciljem novog zapošljavanja, povećanja konkurentnosti gospodarstva i gospodarskog rasta u cjelini.’ – zaključuju u Županiji.

Brodsko-posavska županija je izdvojila 2,28 eura po stanovniku, odnosno 0,20 posto izdvojila iz proračuna za potpore obrtnicima.

I ova županija je već godinama među vodećima po izdvajanju sredstava za obrtnike.

Kako stoji u prijedlogu ovogodišnjeg proračuna, 74,9 tisuća eura planirano je za sufinanciranje troškova nastupa na sajmovima za poduzetnike i udruge, a među njima i za obrtnike. Za bespovratne potpore i subvencije poduzetnicima i obrtnicima te sufinanciranje projekata Obrtničke komore i Udruženja obrtnika planiran je iznos od 482,1 tisuća eura. Nadalje, nastavit će se i  subvencioniranje dijela kamatne stope poduzetnicima koji su po raznim kreditnim programima koristili povoljne županijske kredite za svoje investicije. Najveći dio sredstava odnosi se na kreditni program „Kreditom do konkurentnosti“.

Splitsko-dalmatinska županija izdvojila je 2 eura po stanovniku u 2022. za potpore obrtnicima, iz proračuna izdvojila za tu svrhu 0,31 posto, a u odnosu na 2021. godinu povećala sredstva za 288 tisuća eura, odnosno 51,47 posto.

Prema službenim podacima, Županija nakon Grada Zagreba ima i najveći broj obrtnika.

Lani je Županija objavila javni poziv za Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva u 2023., kroz dvije mjere – Poduzetnici početnici i  Žene poduzetnice. Za poduzetnike sa sjedištem na području Grada Splita potpora se odobravala u iznosu do najviše 2.654,46 eura, a za one od 50 i više godina najviše do 3.981,68 eura, isto koliko i najviše iznose potpore za poduzetnike izvan Splita. Za  one izvan Splita i od 50 godina i više potpore su iznosile do 6.636,14 eura, isto koliko i za poduzetnike s invaliditetom. Iste mjere odnose se i na obrtnike.

Kako stoji u ovogodišnjem prijedlogu proračuna, iznos od 2,2 milijuna eura odnosi se na Program Razvoj malog i srednjeg poduzetništva (900 tisuća eura na subvencije – Program kreditiranja u SDŽ, 800 tisuća eura na potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva, 398 tisuća eura na subvencije – Kreditom do konkurentnosti itd.. (L.K.)