Krapinsko-zagorska županija izdvojila je najviše za obrtnike u 2021. godini, dok je najveći rast izdvojenih sredstava u odnosu na godinu prije imala Osječko-baranjska županija. Među vodećima po izdvojenim sredstvima za potpore obrtnicima su još Virovitičko-podravska županija, Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska i Splitsko-dalmatinska  županija. Pokazala je to naša analiza napravljena iz zadnje dostupnih podataka iz izvršenja proračuna za 2021. godinu. 

Broj obrta i obrtnika posljednjih godina ima uzlazni trend. Tako podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju da je u zemlji bilo 74.119 obrtnika na kraju ožujka, što je u godinu dana rast od preko 4.000. Najviše ih ima, nakon Grada Zagreba, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Malo poduzetništvo ima sve veću ulogu, pa usporedo i Županije tako usmjeravaju svoje potpore. Niz je potpora koji se nude, od subvencija kamata na kredite za pojedine poduzetničke linije, za sufinanciranje nastupa na sajmovima do sve više raširenih potpora za tradicijske obrte. Treba uzeti u obzir da su 2021. godine još na snazi bile mjere potpora za ublažavanje korona krize.

Krapinsko-zagorska županija izdvojila je najviše za obrtnike u 2021. godini, po stanovniku 31,57 kuna, odnosno 0,39 posto iz proračuna, slijedi Virovitičko-podravska županija s 31,19 kuna po stanovniku, odnosno 0,34 posto udjela iz proračuna, Sisačko-moslavačka izdvojila je 17,72 kune po stanovniku, Brodsko-posavska 17,33 kune po stanovniku, odnosno 0,22 posto proračuna, isto kao i Splitsko-dalmatinska i Sisačko-moslavačka županija. Po stanovniku, Splitsko-dalmatinska županija  je za subvencije obrtnicima izdvojila 9,95 kuna. Po rastu izdvojenih sredstava, u apsolutnom iznosu, prednjači Osječko-baranjska županija, koja je povećala sredstva za subvencije obrtnicima za 598 tisuća kuna, Koprivničko-križevačka za 301,4 tisuće kuna, Šibensko-kninska za 254,2 tisuće, Zadarska za 77,6 tisuća kuna i Dubrovačko-neretvanska za 54,3 tisuće kuna. U postocima, najveći porast imala je Koprivničko-križevačka županija, za 59,35 posto, Šibensko-kninska za 55,90 posto, Osječko-baranjska za 42,64 posto, Dubrovačko-neretvanska za 33,69 posto i Zadarska za 6,03 posto.

Krapinsko-zagorska županija je za subvencije obrtnicima u 2021. godini izdvojila 31,57 kuna po stanovniku, odnosno 0,39 posto sredstava iz konsolidiranog proračuna.

Ovih dana objavljen je javni natječaj za dodjelu potpora obrtnicima za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima/manifestacijama u zemlji i inozemstvu, a u proračunu je osiguran iznos od 26,5 tisuća eura. Dobivena sredstva moći će se koristiti za zakup prostora na sajmu/manifestaciji (uključena sajmišna infrastruktura – vitrina, stol, stolci, info pult i sl.), prijevoza za najviše troje ljudi do mjesta održavanja sajma/manifestacije i natrag, prijevoza robe i promidžbenog materijala do mjesta održavanja sajma/manifestacije i natrag, pripreme i tiska promidžbenih materijala te smještaja (noćenja) i dnevnica za najviše troje ljudi u vremenu trajanja sajma. Iznos pojedinačne potpore može biti do najviše 2.000 eura.

Krapinsko-zagorska županija je kroz Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu u 2022. godini u gospodarstvo uložila 7,2 milijuna kuna. Među aktivnostima bilo je sufinanciranje kamata poduzetnicima, potpore tradicijskim obrtima, donacije Obrtničkoj i Gospodarskoj komori, potpore proizvođačima zagorskih mlinaca… U ovoj godini sredstva su povećana te iznose 1,1 milijun eura.

Obrtničkoj komori dodijeljeno je ove godine 13.300 eura i to za sufinanciranje troškova promocije i edukacije članova Komore, organiziranje stručnih seminara i konferencija, troškove promocije i posjeta obrtnika Krapinsko-zagorske županije na domaćim i inozemnim sajmovima i poslovnim susretima i delegacijama te za izradu promidžbenih materijala.

Od 2017. do 2022. godine Županija je izdvojila  204,3 tisuće eura za financiranje aktivnosti Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, uz dodatan iznos od 125.228 eura za potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima. Lani je za potpore tradicijskim i obrtničkim obrtima primilo 19 korisnika u ukupnom iznosu od 26,3 tisuće eura. Ove je godine u proračunu za tradicionalne obrte planiran iznos od 26,5 tisuća eura.

Nadalje, kako stoji u prijedlogu proračuna, 577,5 tisuća eura planirano je ove godine za subvencije kamata poduzetnicima, među kojima su i obrtnici te 40.000 za proizvođače zagorskih mlinaca…

Virovitičko-podravska županija izdvojila je 31,19 kuna po stanovniku za potpore obrtnicima, odnosno iz proračuna za tu svrhu izdvojila 0,34 posto.

Kako su nam nabrojali u Županiji, od potpora koje mogu koristiti i obrtnici, jest program potpora za mikro i male poduzetnike u iznosu od 132,7 tisuća eura. Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva

 Za potpore za tradicijske obrte u ovoj godini izdvojeno je 6,6 tisuća eura, a pravo na njih imaju obrtnici koji se u radu služe alatima i priborom na način uobičajen od davnina.

Kroz program Poduzetništvo mladih, žena i početnika – HBOR krediti za 2023. planirane su subvencije kamata za što je planiran iznos od  13,3 tisuća eura.

Iznos od 149 tisuća eura namijenjen je ove godine za Mrežu inkubatora. Prioritet ovog programa potpore je kroz ciljanu potporu gospodarskim subjektima, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost, potaknuti njihov rast i ubrzati njihov daljnji razvoj

Za VIP start up mreža planiran je iznos od  13,3 tisuće eura. Prioritet ovog programa je razvoj i promocija startup poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije te povećanje broja novoosnovanih društava te otvaranje novih radnih mjesta.

Od ukupnog iznosa potpora Virovitičko-podravske županije za 2023. godinu u iznosu od 421,6 tisuća eura, spomenutih pet u vrijednosti od 314,9 tisuća eura mogu koristiti obrtnici.

Sisačko-moslavačka županija izdvojila je po stanovniku 17,72 kune za potpore obrtnicima, odnosno 0,22 posto iz proračuna.

Najvažnije mjere poticanja poduzetništva  su pružanje savjetodavnih usluga u korist malog i srednjeg poduzetništva sa svrhom kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva, poticanjem razvoja poduzetničke infrastrukture, potporama tradicijskim i umjetničkim obrtima i potporama za stručno usavršavanje i osposobljavanje osnažit će malo i srednje poduzetništvo na području Županije

Sisačko-moslavačka županija   je tijekom   2022. godine  nastavila sa subvencijom kamata već odobrenih kredita iz prethodnih godina po linijama: Poduzetnički krediti te Mladi i žene. Provedbom  Projekata omogućeno je učinkovitije poslovanje poduzetnika, očuvanje postojećih radnih mjesta te otvaranje novih radnih mjesta uz povoljnu kamatu na kredite uz subvenciju kamata za krajnjeg korisnika od 1-2% od strane Sisačko – moslavačke županije i isto toliko od strane gradova i općina koji su sudjelovali  kao partneri po projektima.

Ukupni iznos utrošenih planiranih sredstava za subvenciju kamata po navedenim linijama lani je bio milijun kuna odnosno 132,7 tisuća eura. U ovoj godini planirani iznos je 120.000 eura.

Kroz HBOR-ove kredite Poduzetništvo mladih, žena i početnika, Investicije privatnog sektora i Obrtna sredstva  subvencionira se kamata  u visini 1 postotnog boda tijekom razdoblja korištenja, počeka i otplate kredita. Lani su odobrena 32  poduzetnička zahtjeva sa subvencijom u iznosu 1,4 milijuna kuna odnosno 191,6 tisuća eura. Ukupni iznos planiranih sredstava za subvenciju kamata po navedenim linijama iznosila je lani 199 tisuća eura, a ove je godine iznos povećan na 273 tisuća eura.

Lani su dodijeljene i potpore za tradicijske obrte, za ukupno 32 obrtnika u ukupnom iznosu 200.000 kuna odnosno 26,5 tisuća eura, dok je ove godine planirani iznos veći i iznosi 27 tisuća eura.

Brodsko-posavska županija nalazi se također u vodećih pet županija s izdvojenih 17,33 kuna po stanovniku Županije za potpore obrtnicima, odnosno 0,22 posto izdvojenih sredstava u tu svrhu iz proračuna.

U Proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 40.000 eura za programe i projekte Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Županije  namijenjena sufinanciranju niza aktivnosti –  organiziranje seminara, radionica i drugih oblika stjecanja novih kompetencija znanja i vještina za podizanje razine poduzetničkih i institucionalnih znanja i vještina te jačanja konkurentskih sposobnosti poduzetnika i obrtnika, djelatnica/ika Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Županije te djelatnica/ika ostalih javnih institucija i JLS-a s područja Županije, zatim za organiziranje interaktivnih radionica za predstavljanje starih zanata te organiziranje sajmova.

Maksimalan iznos financijskih sredstava koji se može odobriti prihvatljivom prijavitelju za financiranje dva projekta/programa/sajma u istoj kalendarskoj godini iznosi za Obrtničku komoru Brodsko-posavske županije najviše 13.330 eura (7.980 eura za jedan projekt/program i 5.350 eura za drugi projekt/program/sajam) i za udruženja obrtnika na području Županije, svakom do najviše također 13.330 eura (7.980 eura za jedan projekt/program i 5.350 eura za drugi projekt/program/sajam). Županija će sufinancirati maksimalno 90% prihvatljivih troškova po pojedinom projektu/programu/sajmu, a javni poziv za ovu godinu je još otvoren, do iskorištenja sredstava planiranih u ovogodišnjem proračunu, a najkasnije do 27. listopada 2023. godine.

Ovih dana Županija je objavila Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u cilju poticanja razvoja konkurentnog i inovativnog malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, tehnološkog unaprjeđenja i digitalne tranzicije, odnosno digitalne transformacije poslovanja malih i srednjih poduzeća u Županiji povećanjem ulaganja u digitalne alate i opremu kojima će se osigurati uvođenje novih, odnosno poboljšanje postojećih poslovnih procesa. Sredstva za subvencije poduzetnicima i obrtnicima osigurana su u proračunu u ukupnom iznosu od 233.000 eura.

Splitsko-dalmatinska županija iz proračuna je za potpore obrtnicima u 2021. godini izdvojila 0,22 posto, odnosno po stanovniku Županije 9,95 kuna.

Nedavno je Županija objavila javni poziv za Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva, kroz dvije mjere – Poduzetnici početnici i  Žene poduzetnice, a koji je namijenjen i obrtnicima.

Kod poduzetnika početnika pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću i koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija. Za Korisnike sa sjedištem na području Grada Splita potpora se odobrava u 50% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 2.654,46 eura, odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina te za određene djelatnosti najviše do 3.981,68 eura. Za Korisnike sa sjedištem izvan Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 3.981,68 eura, odnosno za Korisnike čiji većinski vlasnik u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina najviše do 6.636,14 eura. Neovisno o sjedištu, za Korisnike čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 636,14 eura.

 Mjera koja se odnosi na potpore za Žene poduzetnice, pravo na potporu može ostvariti  fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću koja posluje najviše dvije godine do trenutka predaje zahtjeva na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini i čiji većinski vlasnik nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija. Ili  fizička osoba i pravna osoba u većinskom vlasništvu žene, koja se bavi gospodarskom djelatnošću, koja posluje više od dvije godine do trenutka predaje zahtjeva, a koja se natječe za potporu za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete.

Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem na području Grada Splita potpora se odobrava u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 2.654,46 eura, odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob  50 i više godina  te za korisnice u određenim djelatnostima najviše do 3.981,68 eura. Za Korisnike žene poduzetnice početnice sa sjedištem izvan Splita, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 981,68 € (30.000,00 kuna), odnosno za Korisnike čija većinska vlasnica u trenutku prijave ima starosnu dob 50 i više godina do 6.636,14 eura. Za Korisnike žene poduzetnice početnice neovisno o sjedištu čiji je većinski vlasnik osoba s invaliditetom, potpora se dodjeljuje u 80% iznosu opravdanih troškova, a najviše do 636,14 eura.

Za Korisnike žene poduzetnice s više od dvije godine poslovanja potpora se isključivo i samo dodjeljuje za trošak čuvanja djece, troškove vrtića, troškove odgajatelja, za treće i svako naredno dijete u 100% iznosu opravdanih troškova,  a najviše do 796,34 eura po djetetu, na godišnjoj razini.

Osječko-baranjska županija u top pet županija je po rastu izdvojenih sredstava za potpore obrtnicima, u 2021. godini u odnosu na godinu prije rast je iznosio 598 tisuća kuna, odnosno 42,64 posto.

Početkom svibnja Županija je objavila četiri javna poziva za poduzetnike i institucije poduzetničke podrške ukupne vrijednosti 325.000 eura, a koja se dijelom odnose i na obrtnike. To su javni pozivi za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja za koji je osigurano 260.000 eura, zatim za promotivne aktivnosti 27.000 eura, za informiranje i obrazovne aktivnosti 14.000 eura te za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika 24.000 eura. Javni pozivi su otvoreni su do utroška sredstava, najkasnije do 29. rujna 2023. godine. Županija provodi i niz drugih projekata kao što su oni u suradnji s HBOR-om, a to je i sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite što omogućava da je za određene kategorije korisnika kamata nula. Tu su i stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva, gdje se trenutno nude najpovoljnije kamate koje uopće postoje u RH, a za krajnjeg korisnika kreću se već od 0,78 %. Zatim projekti Poduzetnički obzor i besplatne edukacije za poduzetnike, projekt učeničkog poduzetništva i druge koje razvijaju poduzetničku klimu i stvaraju dodatne pretpostavke u kadrovima i infrastrukturi za daljnji razvoj poduzetništva. (L.K.)