Predstavljamo projekte koji su ušli u finale našeg izbora koji, četvrtu godinu zaredom, provodimo u suradnji s Hanza Medijom,  Hrvatskom  zajednicom županija i Uredom Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Stručni žiri izabrat će pobjednike u četiri kategorije – Doprinos znanosti i inovacijama; Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici; Doprinos prekograničnoj suradnji, te Doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će i građani preko posebne platforme koju ćemo otvoriti nakon što predstavimo sve projekte. U sljedećih nekoliko dana predstavljamo 41 projekat. 

BUSINESS ANGELS IMPACT FUND – BAIF projekt je prijavljen u kategoriji  Doprinos poduzetništvu u izboru za najbolji EU projekt te predložen od strane Zagorske razvojne agencije.

Projekt je osmišljen kako bi potaknuo zapošljavanje omogućavanjem pristupa financiranju, poslovnoj podršci i stvaranju mikro poduzeća. Projektom su stvoreni preduvjeti za uspostavu novog financijskog instrumenta  za ulaganje u startupove okupljanjem financijskih resursa poslovnih anđela i EAF-a (Europski anđeoski fond, inicijativa EIF-a) koji pruža kapital za financiranje inovativnih tvrtki u obliku zajedničkih ulaganja. Investicijski potencijal je 30 milijuna eura.  Projekt je stvorio održiv tok poslovnih prilika kojeg čini 101 startup. Uspostavljen je BAIF THINK TANK koji okuplja 33 poslovna anđela zainteresirana za ulaganja. Neizravni rezultat bila su 3 izravna ulaganja iz Feelsgood VC fonda i 2 dodatna ulaganja koja su anđeli uložili u 5 startupa koji su sudjelovali u programu.

Projekt koji se je provodio na području Krapinsko-zagorske županije počeo je krajem 2020. godine i završio sredinom prošle godine.

Nositelj projekta bila je Krapinsko-zagorska županija, a partneri na projektu  Zagorska razvojna agencija (ZARA), Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije,  Feelsgood Capital Partners i  Hrvatska udruga poslodavaca (HUP). Ukupna vrijednost projekta bila je 2.542.707,57 kuna, bespovratno je dobiveno 1.883.046,82 dok su vlastita sredstva 661.738,73 kune.

BAIF se temeljio na pružanju pristupa tržištu i novim financijskim mehanizmima promovirajući jednake mogućnosti za sve te je tako doprinio  zapošljavanju i mobilnosti radne snage.

Poduzetništvo s jasnim društvenim utjecajem (impact entrepreneurship) suočava se s posebnim izazovima, a BAIF pruža rješenje za mnoge od tih izazova, istovremeno doprinoseći razvoju lokalnog ekosustava rizičnog kapitala. Projekt, kako se navodi, predstavlja značajan izvor kapitala za ulaganje s društvenim utjecajem, povećava svoju vidljivost u lokalnoj i nacionalnoj startup i ulagačkoj zajednici, potvrđuje se kao mehanizam koji stvara vrijednost putem tržišno orijentiranih ulaganja,
jača zajednicu poslovnih anđela te pruža nefinancijsku podršku poduzetnicima putem mentorske podrške, savjeta i umrežavanja.

Projekt je usmjeren na podršku poduzećima koja generiraju društveni utjecaj, pridonoseći tako promicanju zapošljavanja i socijalne uključenosti. Kroz poboljšanje pristupa financiranju za ova poduzeća, BAIF omogućava njihov rast i razvoj, stvarajući nove radne prilike i potičući socijalnu koheziju. Važno je napomenuti da je projekt
BAIF financiran kroz potporu Europske komisije putem programa EaSI (European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020)). Ova financijska podrška omogućila je provedbu
projekta i ostvarenje njegovih ciljeva, ističući važnost i prepoznavanje projekta na europskoj razini. BAIF je jedan od samo 11 projekata koji su na europskoj razini financiran kroz ovaj poziv što dokazuje da je
prepoznat kao generator promjena u društvu. Ovo potvrđuje značaj i utjecaj projekta te naglašava njegovu vrijednost u poticanju inovacija, stvaranju pozitivnih društvenih promjena i razvoju financijskog tržišta za
poduzeća koja generiraju društveni utjecaj. Uz to, BAIF se ističe i kroz svoj holistički pristup. Osim što pruža financijsku podršku, projekt također pruža neprocjenjivu ne-financijsku podršku poduzetnicima putem mentorskih programa, savjeta i umrežavanja. Ova podrška doprinosi razvoju poduzeća i jačanju njihovih kapaciteta za ostvarivanje pozitivnih društvenih i gospodarskih rezultata. Kao dodatna prednost, BAIF potiče sinergiju između različitih dionika, uključujući privatne i institucionalne investitore, poslovne anđele i institucije koje podržavaju poduzetništvo. Ova suradnja stvara povoljno okruženje za rast poduzeća koja generiraju društveni utjecaj, dok istovremeno jača lokalni i regionalni investicijski ekosustav.

Kroz provedene aktivnosti projektom je razvijena  investicijska strategija i poslovni plan fonda koji će ulagati u startupove zajedno s poslovnim anđelima što utječe na razvoj investicijskog horizonta s društvenim utjecajem i više odgovara investicijskoj strategiji EIF-a. Uspostavljen je ANGEL BOARD unutar struktura partnerske organizacije Feelsgood- a Na taj način  partneri (javne institucije, razvojna agencija, nevladina organizacija, institucija za podršku poslovanju) aktivno nastavljaju rad na izgradnji investicijskog sustava usmjerenog na pružanje seed i pre-seed investicija u Hrvatskoj i Sloveniji s investicijskim potencijalom od 30 milijuna eura.
Institucija za podršku poslovanju (poduzetnički centar) usredotočena je  na stvaranje tokova ulaganja i praćenje razvoja tvrtki u fazi širenja, HUP motivira svoje članove da postanu anđeli ili ulagači, a KZŽ razvija nove potporne instrumente za startupe kako bi im pružila institucionalnu podršku.

Projekt je stvorio održiv tok poslovnih prilika kojeg čini 101 startup. Startupovi su prošli intenzivan investment readiness trening koji je održan u Osijeku, Krapini, Zagrebu, Rijeci i Splitu (razvijen kurikulum i
alat za mjerenje društvenog učinka -3 modula, za on-line i off-line učenje, provedeno je 5 radionica o spremnosti za ulaganja s ukupno 101 startupom; provedeno je 5 bootcampa – 1 on-line i 4 uživo). Kroz
trening je svaki startup imao mogućnost individualne podrške mentora, a i razvijena je društvena komponenta u poslovanju. Identificirano je i angažirano 12 lokalnih mentora i 8 međunarodnih mentora koji su pružili 1000 sati mentorstva.


Neizravni rezultat bila su 3 izravna ulaganja iz Feelsgood VC fonda i 2 dodatna ulaganja koja su anđeli uložili u 5 startupa koji su sudjelovali u programu. Uspostavljen je BAIF THINK TANK koji okuplja 33 poslovna anđela zainteresirana za ulaganja. Ti su poslovni anđeli upoznati s osnovama ulaganja i upoznati s idejom budućeg ko-investicijskog fonda
BAIF. Na e-učionici uspostavljen je edukacijski materijal za poslovne anđele. Projekt je promoviran na 3 konferencije u Hrvatskoj te na IMPACT DAYS u Beču. Projekt je pokazao da postoji veliki potencijal sa strane startup zajednice za realizaciju održivih ulaganja, da su poslovni anđeli/ulagači spremni ulagati u startupove s društvenim utjecajem te da postoji model održivog i profitabilnog poslovnog anđeoskog ko-investicijskog fonda u Hrvatskoj.

Projekt je generirao koristi za Krapinsko-zagorsku županiju i cijelu Hrvatsku, jer je između ostaloga, projekt osnažio podršku i financiranje inovativnih poduzeća u regiji što pak potiče razvoj novih ideja, tehnologija i poslovnih modela koji doprinose društvenom i ekonomskom napretku. Stvoreno je  ulagačko okruženje koje podržava razvoj inovativnih poduzeća, a otvorena su i nova radna mjesta. (L.K.)