Vukovarsko-srijemska županija prijavila se je na aktualne EU projekte Osiguravanja pomoćnika u nastavi te besplatne prehrane za najpotrebitije učenike u predstojećoj školskoj godini. Uz prijavljenih gotovo milijun kuna iz EU, Županija je osigurala i vlastitih 2,3 milijuna kuna kako bi sva djeca u potrebi dobila besplatan obrok, njih ukupno 3734. Projekt osiguravanje pomoćnika u nastavi vrijedan je 2,4 milijuna kuna kojima je osigurano 53 pomoćnika u nastavi za 59 učenika.

Vukovarsko – srijemska županija prijavila je i ove godine kao i prethodnih godina projekt Osiguravanje pomoćnika u nastavi – pod nazivom „Obrazovanje bez teškoća: implementacija usluge pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika djeci s teškoćama u razvoju”, čiji je cilj da povećava socijalnu uključenost i integraciju, kroz pružanje potpore 53 pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskih posrednika za uključivanje 59 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove na području Vukovarsko-srijemske županije u svrhu poboljšanja kvalitete njihova obrazovanja, socijalizacije i samopoštovanja. Vrijednost projekta iznosi  2,4 milijuna kuna europskih sredstava.  Županija sufinancira projekt sa 5 %.

Kroz projekt „Užina za sve VI“ u školskoj godini 2021./2022. osigurat će se besplatna prehrana za  1060 učenika iz 19 osnovne škola VSŽ. Ukupna vrijednost projekta je 962 tisuća kune.

Kao i prethodnih godina, i  u ovoj školskoj godini Županija će iz vlastitog proračuna financirati prehranu za 2674 učenika iz 19 osnovni škola, a koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve VI“  u iznosu od 2,3 milijuna kuna.

Županija je u projekt uključena od školske godine  2018./2019. kada je bio obuhvaćen 1631 učenik iz 30 osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije, iz vlastitih sredstava osigurala je još pola milijuna kuna za dodatnih 553 učenika. Godinu kasnije, kroz EU projekt bilo je obuhvaćeno 1016 učenika iz 20 osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije, a dodatno je Županija iz vlastitog proračuna financira prehranu 2120 učenika iz 17 osnovnih škola za što je izdvojeno 1,5 milijuna kuna. Lanjske školske godine kroz EU projekt osigurana je besplatna prehrana za  1259 učenika iz 23 osnovne škola s područja Vukovarsko-srijemske županije, a iz vlastitog proračuna financirala je dodatno prehranu  za 2139 učenika koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve V“  u iznosu od 1,2 milijuna kuna. (L.K.)