U svibnju je u odnosu na travanj, Vukovarsko-srijemska županija u top pet županija po padu nezaposlenih osoba u evidenciji nezaposlenih. Na mjesečnoj razini pad je bio 15,8 posto. Također je u top pet županija po rastu zapošljavanja iz evidencije na mjesečnoj razini, za 7,7 posto te po padu novoprijavljenih u evidenciji u odnosu na svibanj 2023. godini, za 25,1 posto. Vidljivo je to iz podataka koje je objavio Hrvatski zavod za zapošljavanje. A evo što i donosi statistika iz područnih ureda HZZ-a Vukovarsko-srijemske županije.

Potkraj svibnja 2024. na području Vukovarsko-srijemske županije evidentirane su 4.452 nezaposlene osobe što je 837 osoba manje nego u prethodnome mjesecu i 342 osobe manje nego u svibnju 2023. godine. Tako je u svibnju  nezaposlenost  smanjena u usporedbi s prethodnim mjesecom za 15,8%, dok je u usporedbi s istim mjesecom 2023. godine smanjena za 7,1%.

Od ukupnog broja nezaposlenih u svibnju 2024. evidentirane su 2.793 nezaposlene žene što je za 5,4% manje nego u svibnju 2023. godine. Udjel žena u evidentiranoj nezaposlenosti u odnosu na prethodni mjesec smanjio se sa 63,7% na 62,7%.

U dobnim skupinama nezaposlenih osoba u svibnju 2024. bilo je najviše nezaposlenih u dobnoj skupini iznad 50 godina (32,7 posto).  U obrazovnoj strukturi nezaposlenih osoba najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanje u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (1.538 ili 34,5 %) te  osobe sa završenom srednjom školom za zanimanje u trajanju od 4 i više godina (1.302 ili 29,2 %).
Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u svibnju 2024., gledano po gradovima, imao je grad Vinkovci (726 ili 16,3% od ukupnog broja u Vukovarsko-srijemskoj županiji), dok je najmanji broj nezaposlenih zabilježen u gradu Iloku (174 ili 3,9% od ukupnog broja u Županiji) te općini Lovas (18 ili 0,4% od
ukupnog broja u Županiji).
U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, evidentirana nezaposlenost je povećana u dva grada i 11 općina, najviše u gradu Otoku (44,1%) te općinama Lovas (38,5%) i Babina Greda (26,3%) dok je najveći pad evidentirane nezaposlenosti bio u gradu Vukovaru (-19,0%) te općinama Vođinci (-36,8%) i Cerna (-31,2%).
U usporedbi s prethodnim mjesecom, nezaposlenost je smanjena u svim općinama i gradovima. Najveći pad bio je u gradu Iloku (-27,2%) i Vukovaru (-16,9%) te u općinama Tompojevci (-47,2%) i Bogdanovci (-40,8%).

U ukupnom broju nezaposlenih u svibnju 2024. godine 622 osobe (14%) tražile su posao prvi put.
Tijekom svibnja 2024. priljev u registriranu nezaposlenost je bio manji od odljeva iz nezaposlenosti.

U evidenciju nezaposlenih prijavile su se 483 osobe, što je za 25,1% manje nego istog mjeseca prošle godine.  U ukupnom broju novoprijavljenih, 434 osobe (ili 89,9%) imale su prethodno radno iskustvo, a najveći je broj u evidenciji Zavoda registriran iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića (69 ili 15,9%), prerađivačke industrije (65 ili 15,0%), trgovine na veliko i malo (53 ili 12,2%), poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (40 ili 9,2%), građevinarstva (39 ili 9,0%)…

Ukupno je tijekom svibnja 2024. iz evidencije nezaposlenih izašlo 1.320 osoba, što je za 29,2% više nego istog mjeseca prošle godine. Od toga je zaposleno 1.055 osoba, i to: 1.021 osoba na temelju radnog odnosa (37,2% više nego u svibnju prošle godine) i 34 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkoga društva ili obrta, prijava na poljoprivredno osiguranje, ugovor o djelu, zapošljavanje prema posebnim propisima
i dr.).
Većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (920 ili 90,1%), a najveći se broj zaposlio u djelatnosti javne uprave i obrane; obvezno socijalno osiguranje (298 ili 29,2%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (209 ili 20,5%), trgovine na veliko i malo (126 ili 12,3%), prerađivačkoj industriji (75 ili 7,3%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (58 ili 5,7%) itd.

Tijekom svibnja 2024. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na području Vukovarsko-srijemske županije prijavljeno je ukupno 712 slobodnih radnih mjesta, što je 15% više nego u svibnju 2023. godine. Najveći broj slobodnih radnih mjesta pristigao je iz djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (137 ili 19,2%), prerađivačke industrije (127 ili 17,8%), građevinarstva (91 ili 12,8%), trgovine na veliko i malo (78 ili 11,0%)…

Inače, Županija je ove godine osigurala za potpore poduzetnicima 340 tisuća eura, a može se ostvariti od 700 do 7 tisuća eura. (L.K.)