U Vukovarsko-srijemskoj županiji upisan je manji broj prvašića, iako je ukupan broj upisanih učenika u sve razrede veći. Prema posljednjim podacima DZS-a Županija ima nešto manje od 150 tisuća stanovnika, u oko 30 godina za 50.000 manje. Negativni trendovi iseljavanja i prirodnog prirasta su i dalje prisutni. Ipak, posljednjih mjeseci poboljšavaju se podaci s tržišta rada, a župan je nedavno najavio i nove mjere za poduzetnike. Usto, Županija ima niz mjera kojima pomaže djeci i mladim obiteljima, a u cilju bolje demografske slike. 

U Vukovarsko-srijemskoj županiji u školskoj godini 2021./2022., upisano je sveukupno 11.647 djece, od kojih u prvi razred osnovne škole 1.307 učenika. Prošle godine 2020./2021. upisano je sveukupno 11.352 učenika, među kojima 1.400 prvašića. U ovoj školskoj godini sveukupan broj upisane djece u osnovne škole je veći zbog većeg broja upisane djece u sedme i osme razrede dok je u prvi razred osnovnih škola upisano 93 učenika manje.

Posljednji podaci DZS-a pokazuju da je prema procjeni lani u Županiji bilo 148 389 stanovnika. Prije 30-tak godina bilo ih je oko 200 tisuća. I lani je znatno više stanovnika iselilo, prema podacima DZS-a 3.040, a uselilo 1.716, odnosno negativan migracijski saldo bio je 1.324.

‘Podatak je zabrinjavajući te svim mogućim mjerama nastojimo maksimalno potaknuti demografski oporavak u našoj županiji. Iskreno se nadam kako će se kroz kratko vrijeme vidjeti rezultati našega rada.’ – rekao je župan Damir Dekanić prilikom početka ove školske godine.

A trenutačnih demografskih mjera koje se provode je podosta.

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije provodi projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva  „Užina za sve VI“, s ciljem da sva djeca koja žive na rubu siromaštva imaju makar jedan obrok dnevno u školi. Projektom “Užina za sve VI”, financiranim iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije, osigurana je besplatna prehrana u školskoj godini 2021./22. za onu djecu čiji roditelji to ne mogu omogućiti iz vlastitih sredstava, a sve u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi. Projektom su obuhvaćeni ugroženi učenici iz 19 osnovne škola kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač. Ukupna vrijednost projekta je 962.099,43 kuna. Također, Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije iz vlastitog proračuna financira prehranu  učenicima iz 18 škola kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač a koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve VI“  u iznosu od 2,3 milijuna kuna u ovoj školskoj godini.

Nadalje,  kroz mjeru sufinanciranja prijevoza studenata vlakom u 2021. godini obuhvaćeno je 1900 studenata iz Županije. Planirani iznos financijskih sredstava za ovu mjeru je 950.000 kuna.

Za prijevoz učenika srednjih škola u proračunu Županije  za 2021. godinu  je izdvojeno 2,4 milijuna kuna. U 2020./2021. školskoj godini sufinanciran je prijevoz za 3291 učenika srednjih škola. Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokriva 75% cijene učeničke karte, 100 kuna učenik tj. roditelj, a preostali dio plaćaju VSŽ i gradovi/općine u jednakim iznosima.

Proveden je i Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu. Na Javni poziv pristiglo je 165 prijava i osigurano je sredstava za 86 obitelji u iznosu od 2.420.000 kuna . Ovim Javnim pozivom namjeravalo se je pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja mladih i mladih obitelji te sprečavanjem raseljavanja istih s područja Vukovarsko-srijemske županije. UO Za sport mlade i demografiju također i ove godine planira provesti Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije, a natječaj će biti objavljen krajem 2021. godine.

Jedna od mjera je sufinanciranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18.godina, a za što je osiguran iznos od 75.000 kuna.

Za ostanak stanovništva važna je i gospodarska slika. Vukovarsko-srijemska županija posljednjih mjeseci bilježi dobre brojeve s tržišta rada. Tako prema podacima HZZ-a, u kolovozu je Županija imala 6.044 nezaposlene osobe, a u isto vrijeme lani 7.771. Prema podacima od lipnja Županija je zabilježila u odnosu na ostale županije najveći rast zaposlenih na godišnjoj razini,  za 5,3%. Imala je ujedno i najveći rast zapošljavanja žena, za 11 posto. I u cijelom drugom tromjesečju najveći rast zaposlenih imala je Vukovarsko-srijemska županija, za 3,4 posto i najveći rast zaposlenih žena, 8 posto, pokazali su nedavni podaci DZS-a.

Kako je nedavno najavio župan u intervjuu za Hrvatsku zajednicu županija, razmišlja se o uvođenju novih mjera za poticanje poduzetnika.

‘Nakon što provedemo dodatnu analizu stanja u gospodarstvu, uvest ćemo nove, ciljane mjere da bi pomogli poduzetnicima u jačanju gospodarstva županije i podizanju profitabilnosti ali i da im olakšamo poslovanje i potaknemo nova ulaganja koja će dovesti do novih radnih mjesta. Otvorit ćemo vrata poduzetnicima da se i sami uključe u definiranje mjera i aktivnosti županije koje smatraju najpotrebnijima.’ – najavio je župan Dekanić.

Vukovarsko-srijemska županija provodi programe kreditnih linija kojima poduzetnicima subvencionira kamate na realizirane kredite. U skladu s proračunskim mogućnostima, provodi se Program za poticanje razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019.-2022. u okviru kojega je do sada osigurano 1,85 milijuna kuna.

Spomenimo da je naša proračunska analiza pokazala da je Vukovarsko-srijemska županija bila u top pet županija prethodnih godina po povećanju proračunskih izdvajanja za  subvencije obrtnicima, poduzetnicima i poljoprivrednicima.

Prema podacima aplikacije Otvoreni proračun Vukovarsko-srijemska županija je u top pet županija po planiranim povučenim sredstvima iz EU ove godine. Riječ je o 167,7 milijuna kuna. Ista aplikacija pokazuje da  Županija prema planu ovogodišnjeg proračuna za investicije planira izdvojiti 387,2 milijuna kuna, što je najviše u odnosu na ostale županije, ne računa li se Zagreb te je među vodećima po planu izdvojenih sredstava za investicije po stanovniku Županije od 2,1 tisuće kuna. (L.K.)