Vukovarsko-srijemska županija povećala je proračunska izdvajanja za subvencije obrtnicima, poduzetnicima i poljoprivrednicima u razdoblju od 2017. do 2019. godine za 22,69 posto, odnosno za 7,48 posto proračunski udjel usmjeren za subvencije, što ju je svrstalo u vodećih pet županija, pokazala je naša analiza napravljena iz konsolidiranih proračuna u 2017., 2018. i 2019. godini. 

‘Zadaća Županije, kao i jedinice regionalne samouprave,  kada je riječ o gospodarstvu, jeste prvenstveno osigurati infrastrukturne i institucionalne pretpostavke za razvoj poduzetništva, te u okviru proračunskih mogućnosti osmisliti programe potpora i subvencija kojima se potiče poduzetnička inicijativa i konkurentnost, kako novih, tako i već egzistirajućih poduzetnika. Što se tiče Županije mjere najviše uključuju poticajne kreditne  linije za razvoj poduzetništava putem subvencija kamata poduzetnicima za realizirane kredite, različite oblike edukacija i poduzetničkog usavršavanja te savjetodavne usluge. Kako bi potaknula investicije Županija provodi programe kreditnih linija kojima poduzetnicima subvencionira kamate na realizirane kredite, a također tu su i poticajne mjere za ulaganja na područje VSŽ.’ – kažu u Županiji.

Programa kreditiranja poduzetnika  provodi se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta na način da VSŽ subvencionira kamatu poduzetnicima 2%, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 2%. Trenutno ovaj program koristi 33 poduzetnika koji imaju aktivne kredite. Kroz Program kreditiranja poduzetnika „Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1 – Kreditom do konkurentnosti“ poduzetnicima je, od potencijala koji iznosi 15 milijuna kuna, realizirano 5 zahtjeva u ukupnom iznosu od 9,4 milijuna kuna,  sa subvencijom kamate od 4%, pri čemu Županija sudjeluje sa 2%, a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta također sa 2%. Županija provodi i dva Programa kreditiranja poduzetnika „PBZ- Poduzetnik Vukovarsko-srijemske županije za 2014. i 2016.godinu“.  Županija je za promatrano razdoblje od 2016.-2019. godine subvencionirala ukupno gotovo 1,9 milijuna kuna kamate poduzetnicima kroz ova 4 programa.

Nadalje, Vukovarsko-srijemska županije provodi Program za poticanje razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019.-2022. godine, kroz koji putem javnog poziva dodjeljuje bespovratne potpore mikro i malim gospodarskim subjektima s područja županije za razvoj i unaprjeđenje poslovanja, za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda, za savjetovanje i obrazovne aktivnosti, za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama i sajmovima te za razvoj klastera. Vukovarsko-srijemska županije dosad je u svom proračunu osigurala za ovaj Program 1,8 milijuna kuna. Županija putem ovih javnih potpora konkretan je oslonac gospodarskim subjektima u daljnjem rastu i razvoju gospodarstva.

U navedenom programu financiranje za poljoprivredu se je provodilo kroz četiri programska tipa: subvencioniranje kamata, tj. kroz poticajne kreditne linije u suradnji s Croatia bankom, unaprjeđenje poljoprivredne infrastrukture, projekt kontrole plodnosti tla te troškovi u vezi suzbijanja životinjskih i biljnih zaraznih bolesti.

Ukupna izdvojena sredstva na godišnjoj razini bila su u 2017. godina  83,1 tisuća kuna, 2018. godine 313,9 tisuća kuna i 2019. godina 199,1 tisuća kuna. Zbirna sredstva u sklopu programa stoga iznose 596,2 tisuće kuna. (L.K.)