U Poreču je 11. ožujka održano okupljanje žena aktivnih u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Inicijativa Hrvatske zajednice županija za  povezivanje i osnaživanje dužnosnica pokrenuta je prije gotovo pet godina.

„Politička participacija žena jedan od zacrtanih ciljeva djelovanja Europske unije, kao i naše nacionalne razine. Ipak, prave promjene možemo uvesti jedino djelovanjem odozdo prema gore“, ističe predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk. Uoči lokalnih izbora u svibnju, cilj je potaknuti i ohrabriti žene na političku aktivaciju u svojim sredinama.

Okupljanje žena održano je uz podršku Istarske županije, čija je zamjenica župana Sandra Ćakić Kuhar nacionalna koordinatorica za potpisivanje Europske povelje za ravnopravnost muškaraca i žena na lokalnoj razini. Potpisivanjem povelje se jedinice lokalne i regionalne samouprave diljem Europske unije i formalno obvezuju da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca.

„Ovo je jedinstvena prilika da se žene aktivne u politici susretnu, da razmijenimo primjere dobre prakse i da se educiramo te na taj način djelujemo u svojim lokalnim zajednicama“, poručila je Ćakić Kuhar. Istarska županija je glasan promicatelj rodne ravnopravnosti i kvota koje omogućuju ženama jednaku zastupljenost u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Uz projekt poticanja ženskog poduzetništva, kao primjer dobre prakse ističu se savjetovališta za spolno zdravlje mladih osmišljena kako bi se prevencija spolnog zdravlja mladih u Istarskoj županiji unaprijedila, a obuhvaća promociju ravnopravnosti spolova, nenasilje u vezama, pravo na različitost spolne orijentacije bez diskriminacije, ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile.

Podršku inicijativi dala je i trenutno jedina obnašateljica dužnosti župana – županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin.

„Pokazalo se da su žene i više nego spremne na rukovodeće pozicije i u javnom sektoru, zbog čega me posebno raduje veći broj žena koje će se kandidirati na nadolazećim lokalnim izborima“, rekla je Furdek Hajdin.

Dužnosnice okupljene u Poreču sudjelovale su na dvije edukacije – jednoj o leadershipu koju je vodila glavna tajnica Hrvatske zajednice županija Melita Pavlek i drugoj o važnosti online komunikacije koju je održala vlasnica dAgency Anita Majoli. (Hrvatska zajednica županija)