Potkraj ožujka 2021. u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje bilo je evidentirano 155.588 nezaposlenih osoba, što je za 6.798 osoba manje nego prethodnoga mjeseca, a za 12.127 osoba više nego u ožujku 2020. U ožujku ove godine nezaposlenost je smanjena za 4,2 % u usporedbi s prethodnim mjesecom, a povećana za 8,5 % u usporedbi s istim mjesecom 2020. godine. Na godišnjoj razini smanjenja je nezaposlenost u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj, Zadarskoj i Vukovarko-srijemskoj županiji. Broj zaposlenih s evidencije bio je u porastu na godišnjoj razini u svim županijama osim jedne, a na mjesečnoj razini u svim je županijama broj zaposlenih s evidencije povećan. Pokazuju to novi podaci HZZ-a.

U usporedbi s istim mjesecom prošle godine evidentirana je nezaposlenost povećana u trinaest, a smanjena u osam županija. Najveći porast broja nezaposlenih evidentiran je u Zagrebačkoj županiji, dok je najveći pad nezaposlenosti zabilježen u Ličko-senjskoj (za 3,9 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (za 3,8 %). Istarska i Bjelovarsko-bilogorska županija imale su najveći pad nezaposlenosti u ožujku u odnosu na veljaču.

Registrirane nezaposlene osobe

Tijekom ožujka 2021. u evidenciju nezaposlenih prijavile su se 13.222 osobe, što je za 35,2 % manje nego istoga mjeseca prošle godine.  U ukupnome broju novoprijavljenih 11.406 osoba (86,3 %) imalo je prethodno radno iskustvo, a najviše u djelatnostima: prerađivačka industrija (1.916 ili 16,8 %), trgovina na veliko i malo (1.646 ili 14,4 %), pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane (1.146 ili 10,0 %), javna uprava i obrana (1.091 ili 9,6 %) te građevinarstvo (827 ili 7,3 %).

Ukupno je tijekom ožujka 2021. iz evidencije nezaposlenih izašlo 20.020 osoba, što je za 34,1 % više nego u ožujku 2020. godine. Od toga je zaposleno 15.658 osoba, i to: 14.900 osoba na temelju radnoga odnosa (39,1 % više nego u ožujku prošle godine) i 758 osoba na temelju drugih poslovnih
aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, prijava na poljoprivredno osiguranje, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.).

Broj zaposlenih s evidencije bio je u porastu na godišnjoj razini u svim županijama osim Dubrovačko-neretvanske, a najveći u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Na mjesečnoj razini u svim je županijama broj zaposlenih s evidencije povećan, a najviše u Istarskoj, Karlovačkoj i Brodsko-posavskoj županiji.

Temeljem radnoga odnosa većina se osoba zaposlila na određeno vrijeme (13.281 ili 89,1 %). Promatrano po djelatnostima, najveći se broj zaposlio u: prerađivačkoj industriji (2.662 ili 17,9 %), pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane (2.128 ili 14,3 %), trgovini na veliko i malo (2.091 ili 14,0 %), građevinarstvu (1.308 ili 8,8 %) te obrazovanju (1.011 ili 6,8 %). Istodobno su 4.362 osobe brisane iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage, nepridržavanja zakonskih odredbi, odjave s evidencije i dr. (17,8 % više nego istoga mjeseca prošle godine).

ZAPOSLENI S EVIDENCIJE

Od ukupnoga broja nezaposlenih u ožujku 2021. bilo je 70.037 nezaposlenih muškaraca (45,0 %) i 85.551 nezaposlena žena (55,0 %). Broj nezaposlenih muškaraca povećan je za 9,3 %, a žena za 7,8 % u odnosu na ožujak 2020. godine. Udio muškaraca u evidentiranoj se nezaposlenosti u promatranome
razdoblju povećao, a žena smanjio za 0,3 postotna boda.

U skupini nezaposlenih osoba u ožujku 2021. bilo je: 5.999 (3,9 %) osoba od 15 do 19 godina, 18.423 (11,8 %) od 20 do 24 godine, 19.359 (12,4 %) od 25 do 29 godina, 15.144 (9,7 %) od 30 do 34 godine, 15.538 (10,0 %) od 35 do 39 godina, 15.853 (10,2 %) od 40 do 44 godine, 15.746 (10,1 %) od 45 do
49 godina, 16.767 (10,8 %) od 50 do 54 godine, 19.465 (12,5 %) od 55 do 59 godina i 13.294 (8,5 %) osoba u dobi od 60 i više godina.
U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, povećana u svim dobnim skupinama. Najveće povećanje nezaposlenosti evidentirano je u dobnoj skupini od 15 do 19 godina (za 26,5 %), a najmanje u skupini osoba od 50 do 54 godine (za 3,0 %).
Najveće povećanje nezaposlenosti evidentirano je u skupini osoba sa završenim fakultetom i akademijom (za 18,7 %), a najmanje u skupini osoba sa završenom osnovnom školom (za 3,3 %).

U ožujku 2021. godine 30.355 nezaposlenih osoba ili 19,5 % od ukupnoga broja nezaposlenih koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine za 7.375 osoba ili 19,5 %.

Tijekom ožujka 2021. Hrvatskome zavodu za zapošljavanje prijavljena su 23.034 slobodna radna mjesta, što je za 97,1 % više nego u ožujku 2020.

U mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda zapošljavanje novouključena je 2.331 osoba, i to 1.121 muškarac (48,1 %) i 1.210 žena (51,9 %). Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: Potpore za zapošljavanje nezaposlenih 515 osoba (22,1 %), Potpore za samozapošljavanje 360 osoba (15,4 %), Stalni sezonac 339 osoba (14,5 %), Javni radovi 280 osoba (12,0 %), Obrazovanje zaposlenih 273 osobe (11,7 %), Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima tekstila, odjeće, obuće, kože i drva 180 osoba (7,7 %), Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 155 osoba (6,6 %), Obrazovanje nezaposlenih 133 osobe (5,7 %), Osposobljavanje na radnom mjestu 81 osoba (3,5 %), Potpore za usavršavanje 13 osoba (0,6 %) te Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 2 osobe (0,1 %).

S obzirom na poteškoće u gospodarstvu uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19), osim provedbe redovitih mjera unutar programa aktivne politike zapošljavanja, aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje od ožujka 2020. usmjeravaju se na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji novonastalom situacijom.
Stoga je u ožujku 2020. uvedena mjera Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) za razdoblje od ožujka do svibnja 2020. godine. Potpore poslodavcima nastavljene su i idućih mjeseci, uz djelomične izmjene uvjeta subvencioniranja s obzirom na djelatnost
poslodavca, veličinu poslodavca, opseg smanjenja posla i dr. Tijekom ožujka 2021. potporama za očuvanje radnih mjesta za veljaču 2021. obuhvaćena su 160.754 radnika kod 40.591 poslodavca. (L.K.)