Kao i u prvih osam mjeseci, i u kolovozu, najveći broj turista brojile su Istarska, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija. Na kontinentu, nakon Zagreba, najveći broj turista imala je Karlovačka županija. Pokazuju to najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku. 

Prema najnovijim objavljenim podacima DZS-a Istarska županija ostvarila je u prvih osam mjeseci 2021. najviše  noćenja turista, kao što su ranije već i pokazali podaci eVisitora. Istarska županija je u osam mjeseci ostvarila 17,5 milijuna noćenja, što je 30,8% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na isto razdoblje 2020. to je porast  noćenja turista za 71,5%, ali pad noćenja za 22% u odnosu na isto razdoblje 2019.

Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s ostvarenih 11 milijuna noćenja (19,4% od ukupno ostvarenih noćenja) te s 10,1 milijun noćenja ostvarenih u Primorsko-goranskoj županiji (17,9% od ukupno ostvarenih noćenja). U odnosu na prvih osam mjeseci 2020. to je porast noćenja turista za 53,8% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i za 43,7% u Primorsko-goranskoj županiji. U usporedbi s prvih osam mjeseci 2019. Splitsko-dalmatinska županija ostvarila je 73,4%, a Primorsko-goranska županija 78,2% turističkih noćenja.

U komercijalnim smještajnim objektima u kolovozu 2021. ostvareno je 4,1 milijun dolazaka i 26,2 milijuna noćenja turista, što je porast dolazaka turista za 64,8% i porast noćenja za 56,9% u odnosu na kolovoz 2020. U odnosu na kolovoz 2019. ostvareno je 86,3% dolazaka i 94,3% noćenja turista.

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista, 8,5% čine noćenja domaćih turista, a 91,5% noćenja stranih turista.

Domaćih turista došlo je 396 tisuća te su ostvarili 2,2 milijuna noćenja u kolovozu 2021., što je pad dolazaka za 4%, ali porast noćenja za 3% u odnosu na kolovoz 2020. Međutim, u odnosu na pretpandemijski kolovoz 2019. domaći turisti ostvarili su dvoznamenkasti porast dolazaka za 14,2% i noćenja za 19,8%.

Domaći turisti ostvarili su najviše noćenja u Zadarskoj županiji, i to 528 tisuća noćenja. U odnosu na kolovoz 2020. to je porast noćenja domaćih turista za 6,1%, dok je u odnosu na kolovoz 2019. porast noćenja, i to za 16,1%. Najviše dolazaka domaćih turista bio je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Najviše dolazaka i noćenja stranih turista imala je Istarska županija. Ukupno, poredak je isti kao i za osam mjeseci, najviše turista imale su Istarska, Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija.

Na kontinentu, najviše po broju turista odskače Karlovačka županija, koja je imala oko 73,5 tisuće dolazaka i 146,5 tisuća noćenja turista, a što je čak tri puta više od drugoplasirane Krapinsko-zagorske županije. Ipak, najveći rast dolazaka i noćenja turista u odnosu na lani na kontinentu bilježi Koprivničko-križevačka županija. Na Jadranu u kolovozu najveći rast dolazaka zabilježila je Dubrovačko-neretvanska, a noćenja Istarska županija.

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U KOLOVOZU 2021.

Strani turisti ostvarili su 3,7 milijuna dolazaka i 24 milijuna noćenja u kolovozu 2021., što je porast dolazaka za 78,6% i porast noćenja za 65% u odnosu na kolovoz 2020. U odnosu na kolovoz 2019. ostvareno je 84,1% dolazaka i 92,5% noćenja turista. Sve županije ostvarile su porast dolazaka i noćenja stranih turista u kolovozu 2021. u odnosu na prošlogodišnji kolovoz.

U kolovozu 2021. Rovinj − Rovigno bio je jedini grad s više od milijun ostvarenih noćenja turista (1,1 milijun). Rovinj − Rovigno je u kolovozu 2021. ostvario 68,5% više dolazaka i 76,2% više noćenja turista u odnosu na kolovoz 2020. U odnosu na pretpandemijski kolovoz 2019. Rovinj − Rovigno je ostvario 2,2% više noćenja turista. (L.K.)