Prema podacima DZS-a najveći rast broja zaposlenih u lipnju bio je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U prvih šest mjeseci najveći rast bio je u Istarskoj županiji, koja je ujedno uz Varaždinsku županiju u lipnju imala i najmanju stopu registrirane nezaposlenosti.

U lipnju 2022. u odnosu na lipanj 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 15 županija, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 7,3%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 14 županija, a također najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 9,8%. Nakon Dubrovačko-neretvanske najveći rast zaposlenih u lipnju bio je u Istarskoj županiji, 7,1 posto, Ličko-senjskoj 5,6 posto, Splitsko-dalmatinskoj 4,1 posto te Zadarskoj 3,6 posto.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 16 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 5,7%, Dubrovačko-neretvanskoj za 4,9 posto, Ličko-senjskoj 3,6 posto, Zadarskoj 3,1 posto i Splitsko-dalmatinskoj 2,9 posto. Broj zaposlenih pao je u pet županija.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 15 županija, u rasponu od 0,1% u Virovitičko-podravskoj županiji do 7% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Broj zaposlenih žena pao je u šest županija, u rasponu od 0,2% u Osječko-baranjskoj županiji do 3,2% u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2022. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, a najmanja u Istarskoj županiji, 2,3%, što je za 3,8 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj, pokazuju privremeni podaci DZS-a. U Istarskoj županiji je bila i najmanja registrirana stopa nezaposlenosti za žene, 2,6%, što je za 5 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u RH. Nakon Istarske, najmanju stopu registrirane nezaposlenosti u lipnju imala je Varaždinska županija, 3 posto, u Gradu Zagrebu bila je 3,5 posto, Krapinsko-zagorskoj županiji 3,6 posto, Zagrebačkoj 3,7 posto te Koprivničko-križevačkoj 4 posto.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga, objašnjavaju u DZS-u, podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U lipnju 2022. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 352 665, što čini 21,8% od ukupnog broja zaposlenih u RH. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 17 213, što je 1,1% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.

ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.