U usporedbi s istim mjesecom prošle godine evidentirana je nezaposlenost u kolovozu smanjena u četrnaest županija, a povećana u sedam županija. Najveći pad broja nezaposlenih evidentiran je u Dubrovačko-neretvanskoj, Ličko-senjskoj, Splitsko-dalmatinskoj,  Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji.

Kako pokazuju novoobjavljeni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potkraj kolovoza 2023. ukupno je evidentirano 107.387 nezaposlenih osoba, što je za 3.613 osoba više nego prethodnoga mjeseca, a za 3.033 osobe manje nego u kolovozu 2022. U kolovozu 2023. godine nezaposlenost je povećana za 3,5 % u usporedbi s prethodnim mjesecom, a smanjena za 2,7 % u usporedbi s istim mjesecom 2022. godine.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji nezaposlenost je smanjena na godišnjoj razini za 10,3 posto, Ličko-senjskoj za 10,2 posto, Splitsko-dalmatinskoj za 6,8 %, Karlovačkoj županiji za 6,4 % te Gradu Zagrebu i Primorsko-goranskoj županiji za 4,1 posto.

REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, KOLOVOZ 2023

Izvor: HZZ

U izvještajnome mjesecu nezaposlenost je, navodi se u izvješću HZZ-a,  u odnosu na isti mjesec prošle godine, povećana u skupini osoba od 15 do 19 godina (za 12,2 %) i u skupini osoba iznad 60 godina (0,4 %), a smanjena je u svim ostalim dobnim skupinama. Najveće smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u skupini osoba od 20 do 24 godine (za 7,3 %), a najmanje u skupini osoba od 45 do 49 godina (za 2,3 %).

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom (31.418 ili 29,3 %) te osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (31.172 ili 29,0 %).

U ukupnome broju nezaposlenih u kolovozu 2023. godine 16.311 osoba (ili 15,2 %) bilo je bez radnoga iskustva, što je 1,3 % manje nego u isto vrijeme 2022. godine. Istodobno, 91.076 osoba (84,8 %) imalo je prethodno radno iskustvo, a njih je 3,0 % manje nego u kolovozu 2022. godine. Promatrano po djelatnostima, među osobama s radnim iskustvom, najveći je broj radio u: prerađivačkoj industriji (12.921 ili 14,2 %), trgovini na veliko i malo (11.532 ili 12,7 %), javnoj upravi i obrani (9.340 ili 10,3 %), obrazovanju (8.791 ili 9,7 %) te pružanju smještaja, pripremi i usluživanju hrane (8.461 ili 9,3 %).

Tijekom kolovoza 2023. u evidenciju nezaposlenih prijavilo se 13.296 osoba, što je za 25,3 % više nego istoga mjeseca prošle godine. Ukupno su tijekom kolovoza 2023. iz evidencije nezaposlenih izašle 9.683 osobe, što je za 0,8 % manje nego u kolovozu 2022. godine. Od toga je zaposleno 6.796 osoba, i to: 5.932 osobe na temelju radnoga odnosa (3,8 % više nego u kolovozu prošle godine) i 864 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, prijava na poljoprivredno osiguranje, zapošljavanje prema posebnim propisima i dr.). (L.K.)