Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Sisačko-moslavačka, Primorsko-goranska i Istarska županija imale su najveći rast obrta i slobodnih zanimanja na kraju ožujka, u odnosu na ožujak 2023. godine. 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku najveći broj obrta i slobodnih zanimanja bilo je na kraju ožujka nakon Grada Zagreba, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 13.660, slijedi Primorsko-goranska županija s 10.331 obrta i slobodnih zanimanja, Istarska županija s 8.611, pa Zagrebačka županija s 5.706 te  Zadarska županija s 5.170 obrta i slobodnih zanimanja. Također je i najveći broj zaposlenih u obrtima i slobodnim zanimanjima najveći u Splitsko-dalmatinskoj, pa Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Zagrebačkoj i Osječko-baranjskoj županiji. Najveći rast broja zaposlenih u godinu dana bio je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Usporede li se podaci o broju obrta i slobodnih zanimanja s kraja ožujka s onima s kraja ožujka prošle godine, top pet predvodi Splitsko-dalmatinska županija koja je imala najveći rast obrta i slobodnih zanimanja, za 8,37 posto, slijedi Zadarska s povećanjem od 8,34 posto, Sisačko-moslavačka i Primorsko-goranska gdje je broj obrta i slobodnih zanimanja u godinu dana povećan za 7,4 posto, u Istarskoj za 7,26 posto te Zagrebačkoj i Međimurskoj za 7 posto.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u najviše u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. (L.K.)