Splitsko-dalmatinska županija objavila je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Županije za proračunsko razdoblje 2024.-2026. godine.

Kako je već ranije objavljeno, Županija je predvidjela iznos za tu namjenu od 480.000 eura.

Programom će se omogućiti sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta za izgradnju kuće za stanovanje, kupnja kuće ili stana za stanovanje, izgradnja ili završetak gradnje kuće kao i adaptacije kuće ili stana.

Cilj Poziva je stvoriti osnovne uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja Splitsko–dalmatinske županije radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva te ravnomjernog gospodarskog razvoja Županije. Bespovratna sredstva, u vidu poticaja, dodjeljivat će se za rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima koji namjeravaju trajno živjeti na tim područjima.

Sredstva se dodjeljuju za kupnju građevinskog zemljišta za izgradnju kuće za stanovanje za koje zemljište cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni građevinskog zemljišta na odnosnom području. Sufinancirat će se, kako se navodi, samo ugovori o kupoprodaji sklopljeni u razdoblju od 04.2021. godine do dana podnošenja prijave na Natječaj. Na kupljenom zemljištu treba ishoditi vlasnički list za kupljeno zemljište na ime prijavitelja i priložiti kupoprodajni ugovor . Pri kupnji građevinskog zemljišta, neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece, svekra i svekrve s nevjestom ili punca i punice sa zetom. Kupac građevinskog zemljišta ima obvezu započeti gradnju kuće na kupljenom zemljištu u što skorijem roku, a useljivu stambenu jedinicu u toj kući mora dovršiti najdalje u roku četiri godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Nadalje, sredstva se odobravaju i za kupnju kuće za stanovanje čija cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni na odnosnom području. Sufinancirat će se samo ugovori o kupoprodaji sklopljeni u razdoblju od 04.2021. godine do dana podnošenja prijave na Poziv.

Za kupljenu kuću treba priložiti kupoprodajni ugovor, ishoditi vlasnički list na ime prijavitelja za kupljenu kuću i priložiti  pravomoćni akt o legalnosti predmetne kuće (odgovarajući  pravomoćni akt za uporabu građevine ili  pravomoćno rješenje o izvedenom stanju). Pri kupnji kuće za stanovanje, kao opravdani trošak, neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece, svekra i svekrve s nevjestom ili punca i punice sa zetom. Prijavitelj/ica ima obvezu, u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, prijaviti prebivalište zajedno sa članovima obitelji, na adresu kupljenje nekretnine.

Bespovratna sredstva daju se i za kupnju stana za stanovanje čija cijena po kvadratu treba odgovarati tržišnoj cijeni na odnosnom području. Sufinancirat će se samo ugovori o kupoprodaji sklopljeni u razdoblju od 01.04.2021. godine do dana podnošenja prijave na Poziv. Kako se navodi u javnom pozivu, za kupljeni stan treba priložiti kupoprodajni ugovor, priložiti dokaz o vlasništvu posebnog dijela nekretnine u zemljišnoj knjizi (etažno vlasništvo) na ime prijavitelja za kupljeni stan i pravomoćni akt o legalnosti zgrade u kojoj se kupljeni stan nalazi (odgovarajući pravomoćni  akt za uporabu građevine ili pravomoćno  rješenje o izvedenom stanju). Pri kupnji stana za stanovanje, kao opravdani trošak, također se neće priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece, svekra svekrve s nevjestom ili punca i punice sa zetom.   Prijavitelj/ica ima obvezu, u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, prijaviti prebivalište zajedno sa članovima obitelji, na adresu kupljenje nekretnine.

Pravo na poticaje kroz bespovratna sredstva imaju i pojedinci za izgradnju kuća, od temelja, za stanovanje u kojoj jednu useljivu stambenu jedinicu treba dovršiti najduže u roku tri godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava. Prijavitelj treba ishoditi  pravomoćni  akt za građenje i vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena izgradnja obiteljske kuće.

Također se sredstva daju i za dovršetak započete gradnje kuće za stanovanje u kojoj jednu useljivu stambenu jedinicu treba dovršiti najduže u roku tri godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava. Prijavitelj treba dostaviti pravomoćni akt za građenje i ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena izgradnja obiteljske kuće.

Nadalje, za adaptaciju kuće za stanovanje uz obvezu da se jedna stambena jedinica u kući za stanovanje adaptira najduže u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava. Prijavitelj treba dostaviti pravomoćni akt za uporabu građevine ili pravomoćno rješenje o  izvedenom stanju te ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je izgrađena  predmetna zgrada.

Bespovratna sredstva mogu se dobiti i za adaptaciju stana za stanovanje uz obvezu da se stan za stanovanje adaptira najduže u roku od dvije  godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava. Prijavitelj treba dostaviti odgovarajući pravomoćni  akt za uporabu građevine ili pravomoćno  rješenje o izvedenom stanju te ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je izgrađena predmetna zgrada;

Kako se pojašnjava, pod adaptacijom kuće/stana iz točke smatra se sanacija i svako drugo izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za upotrebljivu građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

Mogu se sredstva dobiti i za rekonstrukciju kuće za stanovanje uz obvezu da se jedna useljiva stambena jedinica u kući za stanovanje rekonstrukcijom dovrši najduže u roku od dvije  godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava te u istom roku dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu. Prijavitelj treba dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena rekonstrukcija obiteljske kuće.

Nadalje, moguće je dobiti sredstva i za rekonstrukciju stana za stanovanje uz obvezu da se stan za stanovanje rekonstrukcijom dovrši najduže u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava te u istom roku dostaviti pravomoćnu uporabnu dozvolu. Prijavitelj treba dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena rekonstrukcija predmetnog stana.

Pod rekonstrukcijom kuće/stana iz točke  se podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Rekonstrukcija se može odnositi na dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine, rušenje građevine i dr.

Za rekonstrukciju kuće/stana potrebno je ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu za rekonstrukciju.

Svi troškovi koji se odnose na kupnju građevinskog zemljišta, kupnju kuće za stanovanje, kupnju stana za stanovanje, izgradnju kuće za stanovanje, adaptaciju i rekonstrukciju kuće odnosno stana za stanovanje, trebaju biti u visini stvarnih tržišnih cijena u vrijeme kupoprodaje ili izvođenja radova.

Poziv je otvoren od dana objave na službenoj web stranici Splitsko–dalmatinske županije (dalmacija.hr), odnosno od 10.04.2024. do 10.06.2024. godine. (Splitsko-dalmatinska županija, L.K.)