Splitsko-dalmatinska županija u idućim mjesecima i godinama bit će veliko gradilište i opravdano je došla na vrh prioriteta za ulaganja u cestovnom sektoru, piše u novom izdanju županijske kronike Moja županija zamjenik župana Ante Šošić. Od početka 2019. godine na području Županije ugovoreno je ili je u izvođenju niz projekata vrijednih više od 400 milijuna kuna. Tijekom 2021. godine Županija namjerava rekonstruirati i dodatno uložiti više od 15 milijuna kuna u niz projekata. Najznačajniji trenutačni zahvat je izgradnja omiške zaobilaznice, u vrijednosti od 218 milijuna kuna a s planiranim spojem Imotskoga s autocestom u Zagvozdu, vrijednost se penje na 667 milijuna kuna. Uz projekte u Imotskoj krajini važan je i projekt splitskog prstena i aglomeracije. 

Cijelo područje Splitsko-dalmatinske županije u idućem razdoblju bit će jedno veliko gradilište, posebice u aspektu aglomeracija i ulaganja u prometnu infrastrukturu, a započetim i planiranim zahvatima Županija će znatno unaprijediti razvojne mogućnosti i podići kvalitetu života svojih građana. Najveći dio projekata za koje se je Županija zalagala su u fazi raspisanih natječaja ili su ugovoreni radovi, a u planu za gradnju u 2021. godini velik je broj cestovnih projekata, i od Splitsko-dalmatinske županije, i od Hrvatskih cesta.

Od početka 2019. godine na području Županije ugovoreno je ili je u izvođenju niz projekata vrijednih više od 400 milijuna kuna. Najznačajniji zahvat koji je u tijeku izvođenja svakako je izgradnja omiške zaobilaznice u vrijednosti 218 milijuna kuna, kao i rekonstrukcija državne ceste Donja Gora– Ravča u vrijednosti od 45,1 milijun kuna.

Vezano za rješavanje prometnog prstena oko Splita i splitske aglomeracije izabran je izvođač za 1. i 2. fazu rekonstrukcije i dogradnje čvora Stobreč u visini od 8,1 milijun kuna, dok je u 3. fazi predviđena denivelacija čvora s dodatnom deniveliranom trakom prema čvoru TTTS. U tijeku je javni natječaj za odabir izvođača radova za gradnju zapadne splitske rampe, odnosno deniveliranog kolnika neposredno iz čvora s Ulicom Domovinskog rata, ukupne vrijednosti 36,3 milijuna kuna. U tijeku je i  postupak nabave za izgradnju dodatne rampe za izlaz iz Splita, križanja DC 8 (obilaznica Splita) i DC 432, u vrijednosti od 12,5 milijuna kuna. Nadalje,  postupak nabave za gradnju dionice splitske zaobilaznice i to poddionice čvor Mravinci – čvor Karepovac (TTTS), faze 1, 2 i 3 sa spojnim cestama, ukupna vrijednost investicije iznosi 81,3 milijuna kuna. U tijeku je i postupak odabira izvođača za gradnju i rekonstrukciju čvora Širina u Solinu, koji podrazumijeva denivelirano raskrižje, u vrijednosti projekta od 189 milijuna kuna te  javni natječaj za izvođenje radova na 1. podfazi, 1. faze i to izgradnje spojne ceste od čvora Vučevica do sjevernog portala tunela Kozjak, ukupne vrijednosti 36,9 milijuna kuna.

Osim navedenog u fazi javnog natječaja nalaze se i drugi manji projekti na svim područjima Splitsko-dalmatinske županije.

Skrbeći o svim područjima Županije i ravnomjerno ih razvijajući, ulaže se i u cestovne projekte na području Imotske krajine, gdje je nekoliko bitnih projekata dovedeno iz faze idejnih u fazu ostvarivih projekata. Područje Imotske krajine potražuje kvalitetan spoj na autocestu (ali i tri hercegovačke županije), pa je u tom kontekstu izabrano varijantno rješenje koje determinira buduću trasu spojne ceste Zagvozd – Imotski. Nakon usvajanja varijantnih rješenja, pokrenut je postupak izrade idejnog rješenja i studije utjecaja na okoliš, izrada idejnih projekata, geodetskih i geotehničkih radova s lokacijskom dozvolom nakon kojeg bi se krenulo u ishođenje građevinske dozvole i započela gradnja. Predračunska vrijednost radova je 667 milijuna kuna bez PDV-a, a dužina trase je 20 kilometara.
Osim ovog za Imotsku krajinu kapitalnog projekta, u tijeku je rješavanje i niza drugih prometnih pravaca u Imotskoj krajini. Tako je izabran  izvođač radova za priključnu cestu pretovarne stanice Zagvozd u visini od 2 milijuna kuna, a u tijeku je i odabir izvođača za 1. fazu čvora Vukadinovići u Glavini Donjoj ukupne vrijednosti 4,1 milijun kuna.
Na području Imotske krajine nedavno su započele i aktivnosti rekonstrukcije županijske i lokalne ceste od državne ceste do centra Lokvičića, ukupna vrijednost projekta je 2,4 milijuna kuna. Odabran je izvođač za dionicu županijske ceste Zmijavci – Podosoje u vrijednosti od 4,2 milijuna kuna pa za
dionicu županijske ceste Zagvozd – Krstatice kroz Rake u visini od 2,5 milijuna kuna.

Tijekom 2021. godine Splitsko-dalmatinska županija namjerava rekonstruirati i dodatno uložiti više od 15 milijuna kuna u niz projekata kao što je dionica ceste D76 – Krivodol (spoj između Poljica i škole u Krivodolu), dionica Medov Dolac – Dobrinče, pa dionica Grubine – Ivanbegovina, treća faza dionice Ričice – Studenci, dionica Medov Dolac – Grabovac i niz drugih manjih zahvata. (Moja županija, L.K.)