Sisačko-moslavačka županija izdvojila je u razdoblju od 2017. do 2019. godine 167,73 kune po stanovniku za subvencije poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima, što ju je svrstalo u sam vrh hrvatskih županija, odnosno 1,03 posto prosječnog udjela u razdoblju od 2017. do 2019. godine, što ju je također uvrstilo u vodećih pet županija, pokazala je naša analiza, napravljena prema podacima konsolidiranih proračuna za 2017., 2018. i 2019. godinu. Najzapaženija pomoć bila je za poticanje startupova u gaming industriji u poduzetničkom inkubatoru PISMO Novska, ali i subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite gdje kamata može biti nula.

Za razvoj malog gospodarstva u razdoblju od 2017. do 2020. godine izdvojeno je, kažu u Županiji, 24 milijuna kuna, a među njima su kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji, tradicijske i umjetničke obrte, subvenciju kamata na poduzetničke kredite, poticanje startupova u gaming industriji i dr.

Kroz mjeru Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji sufinanciraju se kapitalne pomoći otvaranju novih obrta i  mikro trgovačkih društava te opstojnost postojećih koji djeluju na području Sisačko-moslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću. U promatranom razdoblju 2017-2020 godine za tu namjenu je, putem objavljenih javnih poziva,  iz proračuna Sisačko-moslavačke županije odobreno 69 zahtjeva i isplaćeno ukupno 924,5 tisuće kuna, a planiran iznos u ovoj godini je 750.000 kuna.

Kroz subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima u ovom mandatu odobreno je 119 zahtjeva i isplaćeno ukupno 1,6 milijuna kuna, a ove godine planiran je iznos od 350.000 kuna.

Kroz mjeru subvencije kamata na poduzetničke kredite- županijski poduzetnički krediti omogućava se pokretanja novih obrta i poduzeća te rast i širenje postojećih, jednostavnijim, bržim i kvalitetnijim pristupom financijskim sredstvima. Županija u suradnji s gradovima,  općinama i poslovnim bankama omogućuje poduzetnicima korištenje poduzetničkih kredita po vrlo povoljnim kamatnim stopama, počevši od nula posto. U razdoblju 2017. – 2020. godine je, putem objavljenih natječaja,  kroz županijske kreditne linije  realizirana  65 poduzetnička kredita u ukupnom iznosu  od 52,9 milijuna kuna čime je omogućeno novo zapošljavanje 129 osoba, a kroz refinanciranje nepovoljnih kredita se doprinijelo opstojnosti još 89 radnih mjesta.  Za subvenciju kamata na poduzetničke kredite koje su poduzetnici realizirali, Sisačko-moslavačka županija  je u promatranom razdoblju iz svog proračuna  isplatila 8 milijuna kuna. Subvencija kamata je iznosila 2% za proizvodne djelatnosti i 1% za uslužne djelatnosti. U 202. godini je planiran nastavak provedbe Projekta Poduzetnički krediti, a za tu namjenu je u proračunu Županije planiran iznos od  3 milijuna kuna.

Kroz sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama iz proračuna Sisačko-moslavačke županije utrošeno je ukupno 445,3 tisuće kuna od 2017. do 2020. godine, a ove je godine planiran iznos od 150.000 kuna. Za sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva u razdoblju 2014-2020 g. utrošena su sredstva od 200.000 kuna za sufinanciranju promocije, organiziranja i sudjelovanja u obrazovanju za majstorske ispite i stručnu osposobljenost za potrebe obrtništva i poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ove godine planiran je iznos od 50 tisuća kuna.

Kroz projekt „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u SMŽ osnivanjem poduzetničkog inkubatora PISMO Novska“ Županija je sudjelovala u sufinanciranju sa 649,6 tisuća kuna, a ukupna vrijednost projekta od 2017. do 2020. godine je 24,9 milijuna kuna. Za poticanje startupova u gaming industriji ove je godine u proračunu planiran iznos od pola milijuna kuna. Također je provedbom projekta Poticanje startupova u gaming industriji putem objavljenih javnih natječaja iz proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno u 2019. i 2020. godini ukupno 573,4 tisuća kuna  za 36 startupova koji posluju u poduzetničkom inkubatoru PISMO Novska.

Za sufinanciranje novog zapošljavanja na području Županije lani je odobren 21 zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 310.000 kuna. Subvencionira se i kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO. Lani je zaprimljeno i odobreno 7 zahtjeva za dodjelom bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 22.000 kuna. Razvojnoj agenciji SIMORA dodijeljeno je od 2017. do 2020. godine 12,4 milijuna kuna, a koja pak provodi primjerice, poslovno savjetovanje poduzetnika, suradnju na projektima sufinanciranih sredstvima EU fondova i drugih domaćih i međunarodnih izvora i sl.

Na području poljoprivrede Županija organizira manifestacije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja kojom se potiču znanstveno-stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda. Osnovni razlog ove potpore, kažu, je poticanje promoviranja domaćih proizvoda, povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prodaje transferom znanja i u skladu sa svjetskim dostignućima.

Od 2017. do 2019. godine izdvojeno je za tu svrhu oko 800.000 kuna za 69 korisnika, a od 2014. godine ukupno 1,1 milijun kuna.

Poljoprivreda je strateška gospodarska grana Sisačko-moslavačke županije. Opredijeljenost Županije za razvoj poljoprivredi temelji se na viziji razvoja iz Županijske razvojne strategije. Održiva i ekološka poljoprivreda i razvoj prerađivačkih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje. Cilj je popularizirati i poticati bavljenje poljoprivredom, posebice ekološkom kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću što većeg broja ljudi. Svrha je kroz potpore uspostaviti izravne odnose proizvođača i potrošača hrane, povećati vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, a time ujedno unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski razvitak ovog ruralnog područja i osigurati socijalni, kulturni i demografski oporavak.

Za poticaje u poljoprivredi 2017. godine izdvojeno je 3,1 milijun kuna, godinu kasnije 2,9 milijuna i u 2019. godini 2,5 milijuna kuna. Krajnji korisnici budućeg sustava su: voćari, vinogradari i povrćari, a ukupni planirani obuhvat budućeg Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina iznosi 453 hektara i proteže se na četiri katastarske općine: Ludina, Katoličko Selišće, Vidrenjak i Ruškovica.Projekt obuhvaća  zahvat vode iz projektom planirane akumulacije na vodotoku Ludinica, crpnu stanicu, tlačnu distribucijsku mrežu do parcela s precrpnom stanicom, ukupne procijenjene investicijske vrijednosti 85.000.000 kuna. Zaključno sa 2020. godinom za projektnu dokumentaciju izdvojeno je 3,8 milijuna kuna (ukupna sredstva SMŽ i Hrvatskih voda). (L.K.)