Sisačko-moslavačka županija je izdvojila u 2022. godini za socijalnu skrb iz proračuna po stanovniku 334 kune (44,33 eura) te u odnosu na 2021. godinu povećala sredstva za 5,4 milijuna kuna (716,7 tisuća eura), što je najviše u odnosu na ostale županije. Pokazala je to naša analiza napravljena iz podataka o izvršenju proračuna za 2022. godinu (za 2023. godinu najveći dio županija još ima planove proračuna). 

Sisačko-moslavačka županija prema popisu stanovništva iz 2021. godine ima  ukupno 139.603 stanovnika, a udio stanovnika starijih od 65 godina je 24,7%. Podatak je ovo koji ukazuje na potrebu ulaganja u skrb o starijim osobama, bilo razvijajući postojeće ili uvodeći nove, inovativne socijalne usluge usmjerene na socijalnu uključenost i aktivaciju starijeg stanovništva te kvalitetnu i dostatnu skrb za one osobe kojima je potrebna  pomoć i njega druge osobe.  

‘Jedan od prioriteta Sisačko-moslavačke županije i župana Ivana Celjaka je briga o umirovljenicima i starijim sugrađanima što potvrđuju brojni projekti obnove i proširenja kapaciteta domova za starije osobe.’ – kažu u Županiji.

Projekt županijskih naselja, kojeg je pokrenula Sisačko-moslavačka županija, uz potporu Vlade Republike jedinstven je projekt na području cijele Hrvatske. Riječ je o 166 stambenih jedinica izgrađenih u Sisku, Petrinji i Glini koje su prvo namijenjene osobama čiji su domovi stradali u potresu. Nakon što se njihovi domovi obnove, kuće će postati umirovljenička naselja za oko 650 umirovljenika, kakvih nema u cijeloj Hrvatskoj, ali ni u ovom dijelu Europe.

„Naselja će biti dugoročno iskorištena, a ovakav primjer izgradnje županijskih naselja, koje će prvo koristiti stradalnici potresa, a nakon toga umirovljenici i osobe starije životne dobi, jedinstven je projekt na području cijele Hrvatske. Početna ideja bila je pomoći stradalnicima potresa i omogućiti im primjeren smještaj dok se njihovi domovi ne obnove. Obzirom na činjenicu da je starije stanovništvo sve brojnije pokazala se potreba za dodatnim kapacitetima za  umirovljenike“, rekao je župan Ivan Celjak.

Ista takva moderna naselja s 25 kuća gradit će još u Popovači i Kutini, a bit će biti namijenjene isključivo umirovljenicima i osobama starije životne dobi.

Sisačko-moslavačka županija osnivač je četiri ustanove u području socijalne skrbi: Doma za starije osobe Glina, Petrinja i Sisak te Doma za odrasle osobe Petrinja. Razorni potres 2020. godine oštetio je sve navedene objekte.

Dom za starije osobe Glina u cijelosti je obnovljen. Obnovom su povećani kapaciteti, a dodatnim ulaganjem i planiranjem novih usluga omogućen je smještaj osoba oboljelih od Alzheimera i drugih demencija te su stvoreni infrastrukturni preduvjeti za razvoj izvaninstitucionalnih usluga.

„Dom je prije potresa imao kapacitet 79 korisnika, a sada će taj kapacitet biti proširen na 105 korisnika nakon što smo uredili drugu etažu Doma zdravlja SMŽ u Glini gdje će također biti smješteni korisnici Doma za starije Glina“, rekao je župan Celjak.

Obnovljen je Dom za starije osobe Sisak za koji su osigurana i sredstva za dodatna ulaganja u proširenje kapaciteta kuhinje i promjenu sustava grijanja, što je ujedno bio preduvjet za proširenje kapaciteta za pružanje izvaninstitucionalnih usluga, ali i podizanja kvalitete usluge smještaja. S ciljem proširenja kapaciteta sisačkog doma za starije osobe, na području Siska uređuje se zgrada u Capragu,  gdje  će  biti  osiguran  prostor  za pružanje usluge smještaja za 55  korisnika.

„Kada otvorimo i ispostavu Doma za starije osobe Sisak, koji će se nalaziti u najljepšem dijelu naselja Caprag, možemo reći kako je to 1000 novih mjesta za naše bake i djedove, za naše umirovljenike kako bismo im omogućili kvalitetnu skrb u njihovim najboljim godinama. Naša dužnost i naša želja je omogućiti im lijepe umirovljeničke dane“, ističe župan Celjak.

Dom za starije osobe Petrinja je u procesu obnove, kao i Dom za odrasle osobe Petrinja koji će također nakon obnove imati mogućnost pružanja novih usluga.

Jedan od najznačajnijih projekta Sisačko-moslavačke županije na području Moslavine je otvaranje prvog županijskog Doma za starije osobe u Kutini za 45 korisnika, a cijeli projekt financiran je iz županijskog proračuna.

Sisačko-moslavačka županija snažno podržava sve projekte usmjerene na širenje socijalnih usluga za starije sugrađane, a jedan od njih je i uspostava Dnevnog centra za starije osobe u Novskoj koji pruža mogućnost da starije osobe ostanu u svojim domovima, a kad ostanu sami, dio dana mogu provesti u centru u kojem mogu potražiti svu potrebnu pomoć i podršku. U Novskoj će se graditi i novi Dom za starije osobe za 40 korisnika. Sredstva je osigurala Vlada RH, a partneri u projektu su Sisačko-moslavačka županija i Grad Novska.

 Ulaganjima u infrastrukturu Sisačko-moslavačka županija osigurava najkvalitetnije uvjete smještaja starijih osoba i razvija izvaninstitucionalne usluge, pri čemu se vodi briga o ravnomjernom razvoju usluga i smještaja na cijelom području županije.

Županija sufinancira i troškove smještaja za sve korisnike smještene u Domu za starije osobe Sisak i Petrinja. Također se sufinancira rad domova, osigurava se dostatan i kvalitetan rad  djelatnika, što je u konačnici najvažniji čimbenik kvalitetne i profesionalno pružene usluge.

 Kroz Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije, financiraju se programi i projekti raznih udruga, poput Udruga osoba s invaliditetom SMŽ i Udruge slijepih SMŽ, ali i rad pučkih kuhinja i tajnog skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te pružanja pomoći socijalno ugroženim obiteljima. Također se financira i rad udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata čime se potiče njihova socijalna uključenost. Brojne aktivnosti usmjerene su na osiguranje zdravstvene skrbi braniteljskoj populaciji, s naglaskom na preventivne sistematske preglede, a radi pravovremenog i što kvalitetnijeg pružanja zdravstvene zaštite za hrvatske branitelje imenovani su koordinatori za branitelje u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr.  Ivan Barbot Popovača, Lječilištu Topusko i Općoj bolnici „Dr.  Ivo Pedišić“ Sisak. (L.K.)